ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Wady wrodzone serca

Za wrodzone wady serca lekarz kardiolog uznaje te, które powstały na skutek nieprawidłowej organogenezy, czyli na etapie kształtowania się i rozwoju narządów u płodu. Mogą to być nieprawidłowości w samej budowie serca, a także jego niewłaściwym położeniu czy zaburzonym funkcjonowaniu. Wrodzone wady serca są diagnozowane najczęściej u noworodków, zaraz po urodzeniu. Lekarz neonatolog konsultuje podejrzenia co do ich ewentualnego występowania z lekarzem kardiologiem dziecięcym. Część z nich stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia małego pacjenta, ważna jest więc jak najszybsza diagnostyka. Zdarza się bardzo często, że kardiolog podejmuje decyzję o natychmiastowym zabiegu chirurgicznym. W Polsce rodzi się rocznie ok. 3,5 tysiąca dzieci z wrodzonymi wadami serca i są one najczęściej występującymi wadami wrodzonymi u dzieci. Niestety wrodzone wady serca są też najczęstszą przyczyną zgonu noworodków i dzieci w wieku niemowlęcym.

 

Umów wizytę teraz - do kardiologa przyjmującego w naszym szpitalu

dr n. med. Beata Róg - spec. kardiolog, chorób wewnętrznych


dr n. med. Beata Róg - spec. kardiolog, chorób wewnętrznych

 

Objawy


Serce kształtuje się u człowieka pomiędzy 3 a 8 miesiącem życia płodu. W tym okresie kobieta ciężarna powinna być pod ścisłą opieką lekarską i wszelkie niepokojące ją objawy, dotyczące nie tylko stanu własnego zdrowia, ale i płodu, zgłaszać natychmiast lekarzowi prowadzącemu.

Zdarza się, że wady wrodzone serca nie dają żadnych niepokojących objawów i są wykrywane dopiero w późniejszym wieku, często przypadkowo, niekoniecznie od razu przez kardiologa.
Objawy, które powinny niepokoić u noworodków i małych dzieci:

- sinica – charakteryzuje się niebiesko – sinym zabarwieniem skóry i błon śluzowych,

- szmery w sercu,

- deformacja klatki piersiowej - tzw. garb sercowy, czyli odbiegające od normy uwypuklenie klatki piersiowej,

- zaburzenia oddychania połączone z nienaturalnym odgłosem; świstem,

- zaburzenia w przyjmowaniu pokarmów, trudności w przełykaniu, mogące też objawiać się w okresie późniejszym, wraz z rozpoczęciem przyjmowania przez dziecko pokarmów stałych,

- niewydolność krążenia,

- omdlenia, utrata przytomności.

Przyczyny występowania

U zdecydowanej większości wrodzonych wad serca u dzieci przyczyna nie zostaje jednoznacznie ustalona. Tylko u około 10 % stwierdza się obciążenie genetyczne. Lekarz kardiolog stwierdza je zwykle u dzieci z zespołem Downa, Pataua, Edwardsa, Turnera i w przypadku innych ciężkich chorób powiązanych z innymi zespołami wrodzonymi. Nie bez znaczenia, przy stwierdzeniu podłoża występowania wad wrodzonych serca u dzieci, ważny jest przebieg ciąży u matki oraz jej styl życia. Noworodek może być obciążony tymi wadami na skutek przechodzenia przez matkę podczas ciąży niektórych chorób wirusowych, np. różyczki, zwłaszcza przy ostrym przebiegu infekcji. Także przyjmowanie przez matkę niektórych leków, zwłaszcza przez dłuższy czas, może mieć negatywny wpływ na zdrowie noworodka, w tym na jego serce. Zalicza się do nich przede wszystkim leki przeciwnowotworowe, przeciwtarczycowe, przeciwbólowe, hormony, chemioterapeutyki (tetracykliny, aminoglikozydy, sulfonamidy), leki działające na centralny układ nerwowy, narkotyki.
Wrodzone wady serca u dzieci mogą też powstać na skutek nadużywania przez matki podczas ciąży alkoholu, oraz u dzieci matek palących papierosy. Dzieje się tak niekiedy niekoniecznie dlatego, że matka zaniedbuje swój stan i świadomie naraża dziecko na choroby, ale zdarza się, że przez jakiś czas nie wie, że jest w ciąży. Czynnikiem obciążającym dziecko wrodzoną wadą serca może być też np. nieleczona u matki w czasie ciąży cukrzyca, padaczka, choroby autoimmunologiczne oraz schorzenia kardiologiczne. Lekarz kardiolog przy podejrzeniu wrodzonej wady serca u noworodka, pyta więc często w pierwszej kolejności o dokładny przebieg ciąży u matki.

Diagnostyka

Lekarz prowadzący ciążę kobiety może usłyszeć bicie serca już u 6-tygodniowego płodu. W 8-10 tygodniu ciąży powinien być uwidoczniony cztero-jamowy obraz serca. Zwykle pomiędzy 11 – 14 tygodniem ciąży wykonuje się pierwsze USG płodu. Jest to jednocześnie pierwsze podstawowe badanie, mogące stwierdzić lub wykluczyć wadę serca, choć w tym okresie nie zawsze z pełnym przekonaniem. Kolejne szczegóły wyodrębniają się w 20 – 24 tygodniu ciąży i wówczas badanie można powtórzyć.
Drugim podstawowym badaniem jest KTG – czyli kardiotokografia. Jest to nieinwazyjne, bezbolesne i bezpieczne badanie monitorujące czynności serca płodu i skurcze mięśnia macicy. Trwa zwykle ok. 30 minut, wykonuje się go u matki w pozycji leżącej na plecach. Zleca się go zwykle rutynowo w 25 tygodniu ciąży, a potem co parę dni, aż do rozwiązania, zwłaszcza jeśli ciąża jest przenoszona, „po terminie”. KTG pozwala na wczesne wykrycie sytuacji zagrażającej życiu płodu. Jeśli lekarz prowadzący stwierdzi na jakimkolwiek etapie ciąży niepokojące go u matki objawy, mogące świadczyć o wadzie serca u płodu, natychmiast kieruje ją do kardiologa prenatalnego. Badanie echokardiograficzne, tzw. Echo serca, pozwoli kardiologowi prenatalnemu zdiagnozować rodzaj wrodzonej wady serca oraz wydolność układu krążenia. Badanie trwa zwykle około godziny i lekarz na jego podstawie decyduje o dalszym postępowaniu; wyłącznie dalszej obserwacji, natychmiastowej operacji czy innej formie leczenia.
Jeśli lekarz kardiolog prenatalny podejrzewa u płodu wrodzoną, genetyczną wadę serca, kieruje zwykle matkę na badanie w celu określenia kariotypu, czyli dokładnego rozpoznania całego zespołu odchyleń od normy. Niektóre z nich, takie jak zespół Pataua czy Edwardsa bardzo źle rokują, dziecko zwykle umiera w pierwszym miesiącu życia. Tego typu badania prenatalne wykonuje się wyłącznie na wyraźne zlecenie lekarza kardiologa prenatalnego, są one bowiem inwazyjne i grożą komplikacjami nie tylko samej ciąży, zagrażają także matce. Nawet najbardziej dokładne badania prenatalne nie gwarantują jednak 100 - procentowej pewności co do diagnozy niektórych wrodzonych wad serca, dotyczy to na przykład tzw. przewodu tętniczego Botalla czy ubytku przegrody między-przedsionkowej. Dlatego bardzo ważna jest obserwacja noworodka, nie należy lekceważyć żadnych z objawów wrodzonych wad serca, nawet jeśli dotychczasowa diagnostyka nie wykazała odchyleń od normy.

Niektóre wrodzone wady serca, jak na przykład niewłaściwą budowę zastawek czy odbiegające od normy połączenie jam serca, rozpoznaje się zwykle u noworodków w krótkim czasie po urodzeniu. Zdarza się także, że pediatra dziecięcy zdiagnozuje je w późniejszym okresie, podczas rutynowych wizyt kontrolnych noworodków lub w trakcie późniejszych badań, kontrolujących prawidłowy rozwój dziecka, tzw. „bilansów”. Wówczas skieruje matkę z dzieckiem na dalszą diagnostykę i leczenie do kardiologa dziecięcego.

Najczęściej występujące wrodzone wady serca :

- ubytek przegrody między-komorowej (VSD),

- ubytek przegrody między-przedsionkowej (ASD),

- przetrwały przewód tętniczy (PDA),

- wady zastawki tętnicy płucnej (PS),

- zwężenie zastawki aorty (AS),

- tetralogia Fallota (ToF) – zwężenie tętnicy płucnej wraz z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej, przerost prawej komory oraz przemieszczenie się aorty znad ubytku przegrody międzykomorowej.

Inne wrodzone wady serca są rzadziej spotykane, różnie też klasyfikowane przez lekarza kardiologa, zwykle ze względu na obraz objawów.

Leczenie

Wrodzone wady serca lekarz kardiolog dziecięcy leczy przede wszystkim za pomocą metod chirurgicznych. Niezbędne zabiegi przeprowadza się najczęściej w pierwszym miesiącu życia dziecka. Operacyjna korekcja wady serca przywraca jego prawidłowe funkcjonowanie i odpowiedni przepływ krwi. W przypadku wad zastawkowych wykonuje się komisurotomię, polegającą na nacięciu zrośniętych płatków zastawki tętnicy płucnej. Niekiedy wszczepia się też zastawki; pochodzenia zwierzęcego lub sztuczne.
W leczeniu chirurgicznym wrodzonych wad serca liczy się czas, ważne jest aby zabieg odbył się przed rozwojem wtórnego nadciśnienia płucnego. Niektóre wady serca leczy się u płodu nawet wewnątrzmacicznie, a więc jeszcze podczas ciąży. Inne najczęściej w pierwszych dniach po porodzie. Codziennie rodzi się w Polsce około 10 dzieci z wadą serca, 1/3 wymaga leczenia operacyjnego. Krakowscy lekarze kardiolodzy i kardiochirurdzy należą do najlepszych w Europie, a kilku z nich pracuje w naszej placówce. Główne ośrodki specjalizujące się w leczeniu wad wrodzonych u dzieci to Centrum Matki Polki w Łodzi oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – Prokocimiu. Radykalną i ostateczną możliwością ratowania życia dziecka ze skrajną, zagrażającą życiu, niewydolnością krążenia jest także przeszczep serca. Rozważa się go wyłącznie w przypadku nieodwracalnych uszkodzeń mięśnia sercowego. Zasadniczym kryterium kwalifikacji do przeszczepu serca jest prognozowany czas przeżycia bez zabiegu; krótszy niż 12 miesięcy. W Polsce transplantacja kardiologiczna u dzieci niemal nie istnieje. Powodem jest ogromny problem ze znalezieniem dawców dziecięcych. Na całym świecie tego typu zabiegów przeprowadza się jedynie około 390 rocznie.
Warto też wspomnieć o wrodzonych wadach serca, które mogą nie zostać wykryte w pierwszej fazie badań prenatalnych czy rozwojowych. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów lub podejrzeń co do takiej choroby, należy bezzwłocznie udać się z dzieckiem do lekarza kardiologa, już podstawowe badanie, jakim jest Echo serca, powinno rozwiać wątpliwości.

Rehabilitacja


Rehabilitację po leczeniu operacyjnym zleca zwykle lekarz kardiolog dziecięcy i jest ona bardzo ważna. Pierwszy etap odbywa się jeszcze na oddziale szpitalnym, jest prowadzony przez personel medyczny. Po wyjściu ze szpitala dalsza rehabilitacja odbywa się najczęściej w warunkach ambulatoryjnych, należy przychodzić z dzieckiem w określonym trybie czasowym. Potem następuje rehabilitacja domowa, przeprowadzana już samodzielnie z dzieckiem, ale oczywiście według ścisłych zaleczeń kardiologa i terapeuty.
W pierwszych dniach po zabiegu ważna jest ochrona klatki piersiowej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy też bezwzględnie pamiętać o utrzymaniu odpowiedniej higieny w obrębie blizny. Jeśli nie ma powikłań, rana goi się po 6- 10 dniach. W szpitalu powinny zostać zdjęte szwy. O dalszym postępowaniu, kontroli itd. rodzice zostają poinformowani przez kardiologa dziecięcego. Całkowite zrośnięcie mostka następuje po 6, a czasem nawet dopiero po 12 miesiącach. W pierwszych tygodniach po operacji, a nawet niekiedy podczas dalszych 3 miesięcy, należy uważać aby dziecko nie uległo żadnym obrażeniom, zaleca się też aby unikało ono wysiłku fizycznego. Po tym okresie dziecko powinno zacząć wykonywać proste, lekkie ćwiczenia rozciągające klatkę piersiową. U małych dzieci oczywiście są one możliwe wyłącznie przy pomocy osoby dorosłej, rodzica. Ważne są też ćwiczenia oddechowe, wprowadzane stopniowo, początkowo pod okiem specjalisty, a potem w domu. Mogą być one elementem zabawy; doskonałym ćwiczeniem oddechowymi jest np. puszczanie baniek, dmuchanie przez słomkę, turlanie strumieniem powietrza papierowych kulek, robienie „burzy w szklance wody” itp. U całkiem małych dzieci jest to trudne i należy konsultować się ze specjalistą, najlepiej kardiologiem dziecięcym, nie zaleca się wprowadzać żadnych ćwiczeń samodzielnie. Małych dzieci nie można nigdy zostawiać podczas ćwiczeń bez kontroli osoby dorosłej.
Warto też skorzystać ze specjalnych turnusów rehabilitacyjnych. Należy spytać o nie lekarza kardiologa, na miejsce powinno się zabrać ze sobą całą dokumentację medyczną, rehabilitacja jest bowiem dobierana indywidualnie do pacjenta. Niekiedy z rehabilitacji sanatoryjnej można korzystać wielokrotnie, w zależności od schorzenia i skierowania specjalisty.
Lekarz kardiolog z pewnością poinformuje też o innych zaleceniach związanych z codziennym życiem, m.in. diecie. U noworodków zawsze najlepszym pokarmem jest mleko matki, pod warunkiem, że jest ona zdrowa, zdrowo się odżywia, nie pali papierosów i nie stosuje żadnych używek.
Przy starszych pacjentach, u których dopiero po latach wykryto wadę wrodzoną serca, będzie to wyglądało tak, jak przy każdej innej chorobie serca – zaleca się zdrowe, lekkostrawne odżywianie, oparte na diecie warzywno – owocowej, tłuszczach roślinnych, owocach morza i ew. chudym mięsie. Warto jednak zawsze zasięgnąć rady nie tylko kardiologa, ale i dietetyka. Zaleca on przeważnie jedzenie niewielkich porcji, dobrze zbilansowanego jedzenia, 5 razy dziennie, zawsze pozostając w lekkim niedosycie. Najmniej i najbardziej lekkostrawnie powinno się jeść wieczorem.
U pacjentów ważne jest zachowanie właściwej wagi, otyłość jest niezdrowa zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Ruch, zwłaszcza na świeżym powietrzu, powinien być stałym elementem dnia każdego człowieka. U małych dzieci ważne jest wyrobienia zdrowych nawyków, które będą owocować w dorosłym życiu. Celem każdej rehabilitacji jest przywrócenie pacjenta do normalnego funkcjonowania lub przynajmniej do możliwie najlepszego, w danej sytuacji, stanu.

Konsekwencje braku leczenia


Zdarza się, że niewielkie ubytki przegrody międzykomorowej lub przegrody międzyprzedsionkowej nie dają żadnych objawów i zamykają się same, zwykle w przeciągu kilku miesięcy od urodzenia się dziecka. Objawami większych zmian są szmery serca, w takim przypadku nieleczone ubytki mogą być powodem nawracających infekcji układu oddechowego. Duże, nieleczone ubytki, powodują zaburzenia rytmu serca oraz niewydolność krążenia. Nieleczone wrodzone wady serca są najczęstszą przyczyną zgonów u noworodków i małych dzieci. To oznacza, że każde niepokojące objawy, począwszy od życia dziecka w fazie płodu, a także wszelkie obciążenia genetyczne, należy bezwzględnie jak najszybciej zgłaszać lekarzowi prowadzącemu, a w dalszej kolejności lekarzowi kardiologowi prenatalnemu i kardiologowi dziecięcemu.

Bibliografia:

 • „Położnictwo i ginekologia”- pod red. Tadeusza Pisarskiego PZWL, W-wa 2002
 • „Zespół wrodzonych wad rozwojowych u niemowląt matek zażywających w ciąży leki przeciwbólowe” - Anna Piórecka – Makuła, Maria Wróblewska – Kałużewska, Nowa Pediatria 2002
 • „Wybrane aspekty transplantacji serca u dzieci” - Lidia Hyla- Klekot, Beata Chodór,
 • Grażyna Kucharska, Jan Głowacki, Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2007

FAQ:

Czy to prawda, że płód nie ma płuc tylko serce ?

Tak, to istotne, że płód nie oddycha płucami. Bardzo ważny jest u płodu tzw. przewód tętniczy Botalla. Łączy on lewą tętnicę z aortą, w ten sposób, aby krew omijała naczynia płucne. Przy prawidłowym rozwoju przewód ten ulega samoistnemu zamknięciu w ciągu 24 godzin od przyjścia dziecka na świat i wykonania przez noworodka pierwszego oddechu, gdyż nie jest już potrzebny.
Jeśli to nie nastąpi, krew z lewej komory, zamiast płynąć do aorty, a potem do tkanek całego ciała, płynie do tętnicy płucnej i płuc. Jest to przypadek chorobowy, który lekarz kardiolog klasyfikuje jako „ przetrwały przewód tętniczy” (PDA).

Czy wada wrodzona serca może być całkowicie wyleczona ?

Tak, jak najbardziej, zwłaszcza przy szybkim rozpoznaniu i udanym działaniu chirurgicznym.
Przy podejrzeniach genetycznych niezwykle ważna jest diagnostyka prenatalna.

Gdzie można zasięgać informacji o transplantologii serca ?

Konieczność transplantacji serca jest sytuacją niezwykle rzadką, w absolutnej większości przypadków wrodzonych wad serca stosuje się leczenie chirurgiczne, mające na celu przywrócenie prawidłowej anatomii serca pacjenta. Wszelkie informacje na temat transplantologii można uzyskać na stronie polskiej organizacji Poltransplant; www. Poltransplant.org.pl
Istnieje też organizacja Eurotransplant, zrzeszająca część krajów europejskich, jej celem jest tworzenie wspólnej listy transplantacji narządów ( nie tylko serca). Przeszczepy serca, zwłaszcza u dzieci, to w dalszym ciągu temat tabu, stąd w razie potrzeby, długi okres wyczekiwania.

Układ krążenia u człowieka to zamknięty system, w którym krążenie krwi w naczyniach krwionośnych odbywa się dzięki pompie, jaką jest serce. Ciśnienie tętnicze to nacisk strumienia krwi na ściany tych naczyń. Kiedy krew pompowana jest do aorty i dużych tętnic, ciśnienie jest najwyższe, jest to ciśnienie skurczowe. Podczas rozkurczu komory serce znajduje się w fazie spokojniejszej, przygotowując do kolejnego skurczu, wówczas ciśnienie osiąga najniższą wartość, jest to ciśnienie rozkurczowe. Ciśnienie krwi mierzy się w milimetrach słupa rtęci (mm Hg), podczas pomiaru uzyskuje się dwie wartości określające ciśnienie skurczowe i rozkurczowe.
Idealne ciśnienie krwi wynosi u człowieka 120/80 Hg, gdzie 120 określa ciśnienie skurczowe ( tzw. górne), a 80 oznacza ciśnienie rozkurczowe (tzw. dolne). Za nadciśnienie tętnicze, HA ( od łac. hypertonia arterialis), lekarz kardiolog uznaje podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi powyżej granicy normy, zwykle są to wartości ponad 140/90 Hg. O chorobie nadciśnieniowej mówi się w przypadku okresowo lub stale podwyższonego ciśnienia tętniczego, zarówno skurczowego (górnego) jak i rozkurczowego (dolnego). Nadciśnienie tętnicze uznaje się obecnie za chorobę cywilizacyjną, jest jedną z najczęściej wymienianych przyczyn przedwczesnej śmierci na całym świecie, zwłaszcza u ludzi żyjących w tzw. „krajach wysokorozwiniętych”.

 

Umów wizytę teraz - do kardiologa przyjmującego w naszym szpitalu

dr n. med. Beata Róg - spec. kardiolog, chorób wewnętrznych


dr n. med. Beata Róg - spec. kardiolog, chorób wewnętrznych

 

Objawy

Niekiedy nadciśnienie tętnicze nie daje wyraźnych objawów lub pacjent nie kojarzy ich z tą jednostką chorobową. Zwykle jednak najczęściej występujące objawy to:

- bóle głowy; pulsujące lub tępe, uczucie ucisku w głowie,

- zawroty głowy,

- ucisk w klatce piersiowej,

- uczucie „łopotania” serca,

- uczucie duszności, trudności w oddychaniu,

- krwawienie z nosa,

- szumy w uszach,

- nagłe zaczerwienienie twarzy, szyi i klatki piersiowej,

- zmęczenie,

- nadmierne pobudzenie, nerwowość,

- zaburzenia snu, bezsenność.

Jeśli powyższe objawy się powtarzają, lekarz kardiolog, aby sprawdzić jaka jest przyczyna dolegliwości, zleci najprawdopodobniej pomiary ciśnienia tętniczego.

Przyczyny występowania

Przyczyny występowania nadciśnienia tętniczego dzieli się na pierwotne i wtórne. Zdecydowaną większość, ponad 90 % lekarz kardiolog określi jako pierwotne, czyli bez wyraźniej somatycznej przyczyny, którą można by było leczyć i usunąć. Zasadnicze znaczenie przy określeniu przyczyny występowania nadciśnienia ma w tym wypadku podłoże środowiskowe. Mówi się o tym ostatnio bardzo dużo, zwłaszcza w kontekście nieustającego stresu, jakiemu człowiek jest poddawany, w „wyścigu cywilizacyjnym” połączonym z niezdrowym stylem życia i ubogim w wartości odżywcze pożywieniu.
Wtórne przyczyny występowania ciśnienia tętniczego kardiolog stwierdza w kontekście innych chorób, które mogą być jego powodem, np. chorób mózgu, nerek czy gruczołów dokrewnych. Wówczas leczenie nadciśnienia tętniczego bywa powiązane z leczeniem tych chorób.

Nadciśnienie – diagnostyka

Jak bardzo powszechny jest problem z nadciśnieniem tętniczym świadczyć może fakt, że w obrębie kardiologii wyodrębniono osobną specjalizację i nadciśnienie może leczyć już nie tylko lekarz kardiolog, ale od 2006 w Polsce roku również hipertensjolog, specjalista w tej dziedzinie.
Podstawą rozpoznania nadciśnienia tętniczego jest oczywiście jego pomiar.

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) przyjęło w 2003 roku klasyfikację nadciśnienia tętniczego. Jest ona zgodna z opublikowaną w tym samym roku klasyfikacją towarzystw europejskich ESH i ESC (European Society of Hypertension i European Society of Cardiology). Ta kategoryzacja ma na celu ułatwienie diagnostyki i następującego po niej leczenia.

Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego :

Kategoria

     Ciśnienie skurczowe    

     (mm Hg)

     Ciśnienie rozkurczowe

     (mm Hg )

Ciśnienie optymalne

     < 120

     < 80

Ciśnienie prawidłowe

     120 – 129

     80 - 84

Ciśnienie wysokie prawidłowe

     130 – 139

     85 - 89

Nadciśnienie stopień 1 (łagodne)

    140 – 159

     90 – 99

Nadciśnienie stopień 2 (umiarkowane)

    160 – 179

    100 - 109

Nadciśnienie stopień 3 (ciężkie)

    >- 180

    >- 110

Nadciśnienie izolowane skurczowe

    >- 140

    <- 90

Chorobę lekarz kardiolog może rozpoznać i sklasyfikować dopiero na podstawie kilkukrotnych pomiarów ciśnienia tętniczego, wykonywanych zwykle w kilkudniowych odstępach, a czasem nawet w dłuższym czasie. Pacjent zostaje zapisany na regularny pomiar ciśnienia. Zdarza się też często, że poza pomiarem w gabinecie lekarskim czy ambulatorium, pacjent dostaje zalecenia aby, o ile to możliwe, robić samodzielnie pomiary w domu i zapisywać ich wyniki. W warunkach domowych zalecane jest robienie dwóch pomiarów w krótkich odstępach czasowych dwa razy dziennie, czyli łącznie czterokrotnie.

Czytaj więcej o pomiarach ciśnienia w warunkach domowych.

Oprócz wyników pomiaru ciśnienia, kardiolog diagnozuje nadciśnienie tętnicze na podstawie dokładnego wywiadu z pacjentem, opisu objawów i dolegliwości. Zleca też badania pomocnicze. Mają one na celu wykrycie dodatkowych przyczyn i czynników ryzyka nadciśnienia wtórnego.
Zwykle są to następujące badania:

- morfologia krwi,

- CRP,

- glukoza,

- poziom sodu i potasu,

- stężenie wapnia,

- kreatynina,

- lipidogram,

- kwas moczowy,

- badanie ogólne moczu,

- EKG (elektrokardiografia),

- Echokardiogram (Echo serca ),

- RTG klatki piersiowej,

- USG tętnic szyjnych oraz niekiedy innych narządów, np. jamy brzusznej.
Oczywiście lekarz kardiolog nie musi zlecać wszystkich wymienionych badań, ale wyłącznie te, które uzna za pomocne przy uzyskaniu pełnego obrazu chorobowego pacjenta. W uzasadnionych przypadkach może zaproponować jeszcze inne, poszerzone badania.

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze leczy się często całe życie. Wszystko zależy od objawów, dolegliwości i przede wszystkim na ile poziom nadciśnienia odbiega od normy. Na tej podstawie lekarz kardiolog podejmuje decyzję odnośnie postępowania.
Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia jest powiązane ze stałą zmianą stylu życia i obejmuje przede wszystkim:

- walkę z otyłością i nadwagą poprzez wprowadzenie odpowiedniej diety i aktywności fizycznej;

wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej obniża ciśnienie o 4 – 9 mm Hg,

- ograniczenie spożywania soli; do 4,35 – 6 g na dobę skutkuje obniżeniem ciśnienia o 2 - 8 mm Hg,

- ograniczenie spożywania alkoholu,

- zaprzestanie palenia papierosów,

- absolutne zakończenie przyjmowania narkotyków i innych środków pobudzających,

- ograniczenie stresu, poznanie sposobów radzenia sobie z nim, nauczenia się technik relaksacyjnych,

- włączenie, o ile to możliwe, terapii społecznej, polegającej na relaksujących zajęciach i kontaktach międzyludzkich,

- uprawianie sportu, spacery, ruch na świeżym powietrzu.

Zdarza się, że te działania będą wystarczające do opanowania nadciśnienia tętniczego, choć nie są takie proste jak się z pozoru wydaje. Wymagają pełnej współpracy od strony pacjenta, zrozumienia przez niego wszystkich aspektów zmian i stosowania się do nich do końca życia. Nagrodą jest możliwość opanowania dzięki temu nie tylko samego nadciśnienia tętniczego, ale i spowolnienie, lub niekiedy wykluczenie, innych chorób, jak np. choroby wieńcowej, cukrzycy, chorób nerek, tarczycy i innych.
Niekiedy jednak lekarz kardiolog proponuje leczenie farmakologiczne.

Jest ono zróżnicowane w zależności od choroby pacjenta, jego wieku i schorzeń powiązanych.

Leczenie farmakologiczne obejmuje zazwyczaj:

- β – blokery (β - adrenolityki) – najważniejsza grupa leków w leczeniu nadciśnienia tętniczego,

hamują aktywność układu współczulnego,

- inhibitory ACE – nie tylko obniżają ciśnienie, ale wpływają też na poprawę rokowania w chorobach towarzyszących; takich jak choroba wieńcowa, niewydolność serca, cukrzyca, przewlekła choroba nerek,

- leki moczopędne (diuretyki) – pobudzają nerki do zwiększonego wydalania z organizmu wody wraz z zawartym w niej sodem, dzięki temu obniżają ciśnienie tętnicze i zapobiegają zwężaniu się naczyń,

- blokery kanału wapniowego (antagoniści wapnia) – blokują przenikanie do tętnic wapnia powodującego ich obkurczanie się,

- antagonisty receptora angiotensynowego (santany, ARBs),

- leki hipotensyjne i inne.

W leczeniu nadciśnienia tętniczego wtórnego wprowadza się dodatkowo leczenie mające na celu usunięcie przyczyny, czyli choroby współistniejącej.

Leczenie farmakologiczne dobiera lekarz kardiolog indywidualnie do pacjenta, ważna jest obserwacja objawów, monitoring ciśnienia, ale także inne okresowe badania kontrolne jak badania z krwi i moczu, badanie dna oka, czy wreszcie okresowo EKG i inne. Czasem stosuje się jeden lek (monoterapia), często jednak konieczne jest przyjmowanie dwóch lub więcej leków (politerapia), niekiedy do końca życia. W przypadku wystąpienia innych schorzeń, spowodowanych nadciśnieniem tętniczym, lekarz kardiolog może także kierować pacjenta do specjalistów innych chorób. Nigdy żadnych leków nie można przyjmować bez konsultacji z lekarzem.

Czytaj więcej o diecie i rehabilitacji dla osób z nadciśnieniem.

Nadciśnienie – konsekwencje braku leczenia


O nadciśnieniu tętniczym mówi się często „cichy zabójca”, gdyż przez lata może ono przebiegać bezobjawowo lub z np. z incydentalnymi bólami głowy, czy chwilową dusznością. Tymczasem wewnątrz organizmu trwa niszczący proces.

Najczęstsze powikłania po nieleczonym nadciśnieniu tętniczym to:

- uszkodzenie nerek - niekiedy przewlekła niewydolność nerek kończąca się dializą nieleczonego wcześniej pacjenta,

- uszkodzenie układu krążenia – niewydolność serca, początkowo zwykle przerost i pogrubienie mięśnia serca, zwłaszcza lewej komory, sztywnienie tętnic, w dalszym stadium miażdżyca, a nawet zawał serca,

- powikłania ze strony układu nerwowego – niedokrwienny i krwotoczny udar mózgu,

- u osób starszych także często : uszkodzenie oczu; zmiany w obrębie siatkówki, demencja, problemy ze sprawnością psychoruchową i inne.

Nadciśnienie tętnicze nazywane jest epidemią XXI wieku. Dlatego tak ważna jest tego świadomość i zapobieganie tej zdradliwej i groźnej chorobie.

Nadciśnienie – profilaktyka


Wprowadzenie profilaktyki w przypadku nadciśnienia tętniczego wydaje się kluczowe.
Każdy lekarz kardiolog z pewnością poleci:

- dobraną do możliwości aktywność fizyczną,

- odpowiednią, zdrową dietę,

- uspokojenie wewnętrzne, ograniczenie stresu i nabycie umiejętności radzenia sobie z nim, nauczenie się technik relaksacyjnych,

- odpowiednio długi, zdrowy sen.
Dużo mówi się ostatnio tzw. „total wellbeing” czyli totalnym dbaniu o siebie, świadomości tego, co jemy, jak żyjemy, czym się zajmujemy itd. Tak naprawdę, to od nas przecież przede wszystkim zależy stan naszego organizmu. W uzyskaniu dobrej kondycji ciała i ducha pomagają rozmaite techniki relaksacyjne takie jak joga, medytacje, świadomy oddech, słuchanie muzyki, obcowanie ze sztuką czy przyrodą. Ważne są również udane relacje społeczne.
Stosowana z rozmysłem szeroka profilaktyka przy nadciśnieniu tętniczym może przynieść pacjentowi nieoczekiwane rezultaty także w szerszym znaczeniu; odczucie radości z dobrej jakości życia.
Ważna jest edukacja w tym zakresie i wprowadzanie zdrowego stylu życia u dzieci, już od ich najmłodszych lat. Tylko w ten sposób można uniknąć dalszego szerzenia się pandemii nadciśnienia.

Bibliografia :

 • Andrzej Szczeklik „ Choroby wewnętrzne”, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 2005
 • Andrzej Januszewicz, Włodzimierz Januszewicz, Ewa Szczepańska-Sadowska, Marek Sznajdeman
  „Nadciśnienie tętnicze”, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 2007
 • Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej Tykarski, Joanna Dziwura „ Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym”2011 – wytyczne PTNT
 • Sylwia Sztuce – „ Rehabilitacja w nadciśnieniu tętniczym” - artykuł w czasopiśmie „Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja”, 2018

FAQ:

Czy dzieci też chorują na nadciśnienie tętnicze ?

Tak, choć zdarza się to bardzo rzadko, ok. 1% małych dzieci ma zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze, zwykle wtórne. Po 10 roku życia lekarz kardiolog dziecięcy stwierdza częściej nadciśnienie pierwotne. W każdym przypadku należy natychmiast rozpocząć diagnostykę, mającą na celu ustalenie podłoża choroby. Przy braku powikłań narządowych i stałej kontroli lekarskiej, zaleca się nierezygnowanie przez dziecko z normalnej aktywności fizycznej, w odpowiednim zakresie jest wręcz zalecana. Dzieci leczy się podobnie jak dorosłych, leczenie farmakologiczne oparte jest jedynie o zmniejszone dawki leków.

Czy to prawda, że kobiety w ciąży mają inne ciśnienie tętnicze ?

Zmiany ciśnienia tętniczego u kobiety ciężarnej są zjawiskiem fizjologicznym. W I i II trymestrze następuje spadek ciśnienia, jego najniższa wartość występuje zwykle w 23 tygodniu ciąży. Następnie ciśnienie tętnicze zaczyna ponownie wzrastać i do ok. 6 tygodniu po porodzie osiąga wartość sprzed ciąży.
Zdarzają się jednak przypadki nadciśnienia u kobiet ciężarnych i jest to bardzo niebezpieczne zarówno dla płodu jak i dla niej samej. 5 % - 10 % powikłań w czasie ciąży lub porodu spowodowanych jest nieleczonym nadciśnieniem tętniczym. Warto więc badać ciśnienie i w razie złych wyników natychmiast kontaktować się z lekarzem prowadzącym, a następnie kardiologiem.

Czy nadciśnienie tętnicze jest chorobą dziedziczną ?

Nie ma dowodów na bezpośrednie genetyczne źródło tej choroby. Natomiast z pewnością duży wpływ mają pewne uwarunkowania i wyniesiony z domu, od rodziców i najbliższego otoczenia, określony styl życia, który może mieć wpływ na kolejne pokolenie. Zestresowani, nie wykazujący większej aktywności fizycznej, źle odżywiający się rodzice przeważnie przekażą taki wzorzec dziecku i w tym sensie jest to obciążenie dziedziczne. Nadciśnienie tętnicze wykrywa się u coraz młodszych ludzi, dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie.

Pomiar ciśnienia w warunkach domowych nie jest trudny, wymaga jednak odpowiedniego przyrządu; ciśnieniomierza, dobrze, gdy ma on automatyczny wyświetlacz. Aparaty tego typu najlepiej kupować w aptece. Aby pomiar był możliwie najbardziej miarodajny, należy spełnić następujące warunki:

- przygotować zeszyt do zapisu, powinna być w nim data i godzina pomiaru,

- pomiar należy przeprowadzać minimum 1 godzinę po dużym posiłku,

- przed pomiarem powinno się unikać stresu i wysiłku fizycznego,

- bezpośrednio przed pomiarem należy odpocząć w pozycji siedzącej co najmniej 5- 15 minut,

- pomiar przeprowadza się wyłącznie przy normalnej temperaturze ciała ( bez gorączki lub wychłodzenia),

- należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia pomiarowego,

- pomiar przeprowadza się na lewej ręce, przed przystąpieniem do pomiaru należy z niej zdjąć biżuterię, podwinąć rękaw ubrania, ręka powinna być obnażona, zgięta i luźno oparta na poziomie zgięcia łokciowego,

- należy założyć mankiet zaciskowy na rękę zgodnie z instrukcją, pamiętać, że nie powinien on być zbyt mocno zaciśnięty, bo wówczas pomiar ciśnienia może być nieprawidłowy,

- w czasie pomiaru trzeba siedzieć spokojnie, nie ruszać się, spokojnie oddychać, nie rozmawiać.

Po udanym pomiarze i zapisaniu wyniku, należy odczekać 5-10 minut i powtórzyć pomiar.
Oprócz pomiaru ciśnienia mierzymy jednocześnie puls, prawidłowa wielkość to 60-70.
Pomiarów najlepiej dokonywać w podobnych warunkach i o tych samych porach dniach, np. rano i wieczorem. Zapis z dłuższego okresu czasu przedstawiamy lekarzowi kardiologowi.

 

Aktywność fizyczna może obniżyć skurczowe ciśnienie tętnicze o 4 – 9 mm Hg, wpływa też doskonale na cały organizm, pomaga w walce z nadwagą, dostarcza przyjemności i gwarantuje sprawność psychoruchową. Jednak przy nadciśnieniu tętniczym ważne jest odpowiednie dobranie ćwiczeń czy rodzaju aktywności, gdyż istnieje ryzyko wzrostu ciśnienia krwi podczas wysiłku. Najlepiej dobierać ćwiczenia indywidualnie pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty. Celem ma być ogólna poprawa ukrwienia obwodowego oraz redukcja lub zatrzymanie procesu twardnienia tętnic, a dzięki temu obniżenie ciśnienia tętniczego. Ważna jest też nauka technik relaksacyjnych. Zabiegi te, połączone z ćwiczeniami wytrzymałościowymi i usprawniającymi, powinny dać oczekiwany efekt.

 

Umów wizytę teraz - do kardiologa przyjmującego w naszym szpitalu

dr n. med. Beata Róg - spec. kardiolog, chorób wewnętrznych


dr n. med. Beata Róg - spec. kardiolog, chorób wewnętrznych

 

Nadciśnienie tętnicze - rehabilitacja 

Rehabilitację można podjąć np. w warunkach sanatoryjnych, ale aby efekt się utrzymał, należy kontynuować ją w domu, większość zabiegów i ćwiczeń nie wymaga specjalistycznego sprzętu, a jedynie czasu i chęci.
Zabiegi wodne zalecane zwykle przez fizjoterapeutę:

- masaże szczotką całego ciała pod prysznicem – poprawiają ukrwienie obwodowe,

- ciepło-zmienne (raz pod ciepłą raz chłodną wodą) kąpiele pod prysznicem,

- kąpiele kwasowęglowe – rozszerzają naczynia włosowate, tętnicze i żylne,

- kąpiele w wodzie o niskiej temperaturze – 5 – 12 minut.

Cykl leczenia obejmuje 12 – 15 kąpieli. Zabiegi te dobiera się w zależności od stanu i wieku pacjenta. W domu pacjent hydroterapię może stosować stale.

Ćwiczenia w nadciśnieniu tętniczym

Wysiłek fizyczny powinien być również dobrany indywidualnie do pacjenta. Fizjoterapeuta, po konsultacji z lekarzem kardiologiem, bierze pod uwagę stan pacjenta, przebyte choroby, choroby aktualnie współistniejące i inne czynniki ryzyka sercowo – naczyniowego oraz jego płeć, wiek i wydolność fizyczną. U osób z nadciśnieniem tętniczym zaleca się wysiłek o charakterze dynamiczno – aerobowym, niewskazane są natomiast ćwiczenia izometryczne (jak podnoszenie ciężarów), które mogą powodować dalsze zwiększanie się poziomu ciśnienia tętniczego.

Intensywność wysiłku powinna wynosić ok. 40 – 60 % możliwości pacjenta. Przesadne treningi mogą dać skutek odwrotny – przesilony organizm jest wówczas narażony na powikłania sercowo-naczyniowe. Do umiarkowanych, bezpiecznych ćwiczeń aerobowych zalicza się min. marsz, jazdę na rowerze czy pływanie. Wysiłek powinien trwać 30 – 45 minut i być stałym elementem każdego dnia. Intensywność ćwiczeń można z czasem nieco zwiększać, ale zawsze najlepiej w porozumieniem ze specjalistą.

Dieta w nadciśnieniu tętniczym

Dieta przy nadciśnieniu tętniczym jest również niezwykle ważnym czynnikiem. Lekarz kardiolog zaleci przede wszystkim zaprzestanie palenia tytoniu, nienadużywanie alkoholu, ograniczenie spożycia soli i tłuszczów nasyconych.

Dobrze dobrana dieta pomoże też w walce z nadwagą, 30 – 65 % ludzi cierpiących na nadciśnienie tętnicze jest otyłych.

O szkodliwym wpływie palenia tytoniu wiadomo powszechnie; jest przyczyną niewydolności mięśnia sercowego, powoduje rozwój miażdżycy, zwiększa ryzyko zawału i udaru mózgu. Przy leczeniu ciśnienia tętniczego lekarz kardiolog zleci zerwanie z tym bezsensownym nałogiem.
Również spożywanie alkoholu ma bezpośredni wpływ na ciśnienie tętnicze, zwłaszcza u osób spożywających go regularnie. Zaleca się nieprzekraczanie u mężczyzn 20-30 g dziennie, kobietom i i mężczyznom o mniejszej masie 10-20 g. Warto też zrezygnować z alkoholi wysokoprocentowych na rzecz lampki wina do obiadu, szczególnie wyprodukowanego w ekologicznej uprawie.
Picie alkoholu może też osłabić działanie niektórych leków, a także niekiedy doprowadzić do ciężkich zatruć organizmu.

Ograniczenie spożycia soli w nadciśnieniu

Ograniczenie spożycia soli jest bardzo istotne, na każde 2,3 g zmniejszonej dawki sodu ciśnienie skurczowe obniża się o 4 - 6 mm Hg. Należy sprawdzać opakowania produktów i wybierać je świadomie, sól zawarta jest w pieczywie, nabiale, produktach przetworzonych (konserwach, zupach w proszku itp.). Po ograniczeniu, lub nawet wyeliminowaniu soli, organizm szybko przyzwyczaja się do naturalnych smaków, można zamiast niej dodawać do potraw ziół.
Pozytywnie wpływa na pracę mięśnia sercowego i układ nerwowy potas oraz magnez. Zaleca się spożywanie go w formie naturalnej, najlepiej w postaci świeżych warzyw, owoców czy orzechów. Tylko przy wyjątkowych niedoborach kardiolog może zalecić suplementację tych pierwiastków. Produkty szczególnie bogate w magnez i potas to ryby, ziemniaki, pomidory i przetwory z pomidorów, papryka, kasza gryczana, avocado, chleb żytni, brązowy ryż, otręby, suszone nasiona soi i fasoli, banany. Ciśnienie tętnicze doskonale obniża również czosnek; jest on także nieustannie zalecany jako jeden z najlepszych naturalnych antybiotyków. Podobne działanie, choć zupełnie inną postać, ma również stosowany jako przyprawa, czosnek niedźwiedzi. Bardzo korzystne dla serca antocyjany znajdują się w owocach jagodowych; aronii, malinach, borówkach. Przy nadciśnieniu zaleca się picie naparów z głogu, lipy czy dziurawca.

Jaki deser można jeść przy nadciśnieniu tętniczym?

Na deser najlepiej wybierać zdrowe przekąski; rodzynki, pestki owoców, orzechy. Bardzo zdrowe, zawierające dużo potasu i magnezu, są migdały. Ważne by były niesolone, ze skórką. Na listę przysmaków warto też wciągnąć, spożywaną z umiarem, gorzką czekoladę i kakao.

Jaki rodzaj diety jest polecany w nadciśnieniu?

Za jedną z najzdrowszych diet przy problemach kardiologicznych, w tym przy nadciśnieniu tętniczym, uważa się dietę śródziemnomorską. Oparta jest ona o spożywanie dużej ilości świeżych warzyw, owoców, ryb i owoców morza, produktów zbożowych, oliwy z oliwek oraz czerwonego wina.
Flawonoidy zawarte w czerwonym winie występują także w żurawinie, głogu, aronii, czy miłorzębie. Zwiększone spożycie ryb i oleju rybnego zmniejsza ryzyko występowania choroby wieńcowej. Dieta bogata w warzywa i owoce to naturalne źródło witamin, błonnika, potasu i magnezu.
Badania wykazują też, że nadciśnienie tętnicze rzadziej występuje u wegetarian. Od lat dyskutuje się nad całkowitym wykluczeniem mięsa z diety człowieka, zwłaszcza, gdy pochodzi ono z „fabryk mięsa”, które z humanitarną hodowlą zwierząt nie mają nic wspólnego. Zdecydowanie zaleca się ograniczenie spożywania czerwonego mięsa (wołowiny i wieprzowiny), zdrowszą alternatywą jest tzw. „semiwegetarianizm” czyli dieta oparta o warzywa, owoce, frutti di mare i drób.
Znana jest też w leczeniu nadciśnienia tętniczego tzw. dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension ), oparta o warzywa, owoce i produkty o niskiej zawartości tłuszczu.
Ważne przy każdej diecie jest możliwe korzystanie z produktów lokalnych, świeżych, nieprzetworzonych, ekologicznych.

Zmiana stylu życia, łagodzenie stresu

Niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość ciśnienia tętniczego jest styl życia.
Nie bez powodu nadciśnienie uważane jest za chorobę cywilizacyjną. Prędkość życia, codzienny stres, zmęczenie, bardzo źle wpływają na kondycję całego organizmu człowieka, w tym również często powodując nadciśnienie tętnicze. Lekarz kardiolog spyta też pacjenta o ilość i jakość snu. Powinien on trwać minimum 5 godzin, a najlepiej 7-8, być głęboki, spokojny, z dobrym, regularnym oddechem. Tylko taki sen dostarcza człowiekowi pełnego relaksu i obniża ciśnienie o ok. 10 – 20 mm Hg.
Przy leczeniu nadciśnienia tętniczego ważne jest holistyczne ( całościowe ) traktowanie problemu, stosowanie wszystkich zaleceń kardiologa spójnie, a często całkowita zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń.

Choroby aorty (tętniaki, choroby zastawki aortalnej )

Aorta jest główną, największą tętnicą w organizmie człowieka. Jej początek ma miejsce w lewej komorze serca, ten odcinek nazywany jest aortą wstępującą. Lewa komora serca tłoczy do aorty krew, a od niej odchodzą rozgałęzienia dostarczające krew do poszczególnych narządów. Aorta prowadzi przez klatkę piersiową aż do jamy brzusznej. Dalsze jej odcinki nazywane są łukiem aorty, a jej najdłuższa część – aortą zstępującą. U zdrowego człowieka w pobliżu serca aorta ma zwykle średnicę około 40 mm, im dalej od serca, tym jej rozmiar maleje. Wpływ na jej rzeczywisty rozmiar ma oczywiście wiele czynników, takich jak wiek, płeć, wzrost, waga oraz wielkość ciśnienia tętniczego. Z czasem, u każdego człowieka następuje naturalne poszerzanie się aorty, traci ona swoją elastyczność. Tętniak aorty to jej poszerzenie o więcej niż 50 % w stosunku do prawidłowej szerokości. Jest to stan niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka. Im wcześniej tętniak aorty zostanie wykryty, tym szybciej lekarz kardiolog podejmie odpowiednie działania.

Tętniak może występować na każdym odcinku aorty, jednak najczęściej zdarza się to w jej odcinku brzusznym.
Inną poważną wadą serca są wady zastawki aortalnej :
- niedomykalność zastawki aortalnej,

- zwężenie zastawki aortalnej.

Prawidłowo funkcjonująca zastawka aortalna zapobiega cofaniu się krwi z aorty do lewej komory. W momencie gdy dochodzi do rozkurczu, u zdrowego człowieka zastawka ta zamyka się i krew pompowana jest dalej. Lekarz kardiolog diagnozuje niedomykalność zastawki aortalnej w przypadku gdy jej płatki zamykają się nieprawidłowo, co powoduje wsteczny przepływ krwi z aorty do lewej komory serca. Dochodzi wówczas do nagromadzenia się tam zbyt dużej ilości krwi, komora serca jest przeciążona i jej praca upośledzona. Powoduje to powiększenie się rozmiarów mięśnia sercowego.

Podobnie do przerostu mięśnia lewej komory serca prowadzi zwężenie zastawki aortalnej. Lekarz kardiolog stwierdza je u pacjentów, u których zmniejsza się pole powierzchni ujścia zastawki aortalnej, w stopniu, który utrudnia przepływ krwi z lewej komory serca do aorty. Zwiększa się więc przez to automatycznie praca serca, które potrzebuje więcej siły do przepompowania odpowiedniej ilości krwi.
Zdarza się, na szczęście rzadko, że występują obie wady zastawek jednocześnie; niedomykalność wraz ze zwężeniem zastawki aortalnej.

Zarówno tętniaki aorty jak i niedomykalność oraz zwężenie zastawki aortalnej, są poważnymi wadami serca i wymagają leczenia u lekarza kardiologa.

 

Umów wizytę teraz - do kardiologa przyjmującego w naszym szpitalu

dr n. med. Beata Róg - spec. kardiolog, chorób wewnętrznych


dr n. med. Beata Róg - spec. kardiolog, chorób wewnętrznych

 

Objawy

Tętniaki aorty mogą występować u pacjenta bezobjawowo lub z licznymi, zróżnicowanymi objawami.

Tętniaki bezobjawowe nie dające żadnych dolegliwości, rozpoznawane są przez lekarza kardiologa zwykle przypadkowo, podczas rutynowych badań diagnostycznych takich jak np. USG lub przy diagnostyce innych chorób.
Tętniaki objawowe charakteryzują się bólem w okolicy w której występują; w klatce piersiowej lub jamie brzusznej. Tętniaki występujące w klatce piersiowej powodują też czasem ból promieniujący w okolice pleców, połączony często z chrypką i krwiopluciem, uczucie mocnego osłabienia, duszności.

Tętniak aorty brzusznej objawia często się bólem w okolicy lędźwiowo – krzyżowej, promieniującym w okolice krocza. Przy występowaniu dużych tętniaków pacjent ma uczucie „pulsowania” w klatce piersiowej bądź jamie brzusznej, a lekarz kardiolog może wówczas zwykle wyczuć poprzez skórę tętniącego guza. Większość objawów nasila się po wzmożonym wysiłku fizycznym i wzroście ciśnienia tętniczego.
Tętniaki dzielą się ogólnie na workowate i wrzecionowate. Te pierwsze, wyglądające jak uwypuklenie części ściany tętnicy w postaci małego worka, pękają częściej. Wrzecionowate rzadko są źródłem krwotoków, pękają rzadko, za to dochodzi w nich do powstawania skrzeplin, doprowadzających często do udaru niedokrwiennego w pniu mózgu.

Niedomykalność zastawki aortalnej może przez długi czas przebiegać bezobjawowo. Zwykle pacjent skarży się na przewlekłe, nieuzasadnione zmęczenie. Ostra, przewlekła forma niedomykalności zastawki aortalnej objawia się zwykle:

- częstym uczuciem duszności,

- trudnością w oddychaniu,

- słabą wydolnością fizyczną,

- bólem w obrębie klatki piersiowej,

- kołataniem serca,

- zawrotami głowy i omdleniami, które następują na skutek przejściowego niedokrwienia mózgu,

- dużą różnicą podczas badania ciśnienia tętniczego pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym.
Zwężenie zastawki aortalnej daje podobne objawy:
- bóle,

- omdlenia, zawroty głowy,

- kołatanie serca,

- obrzęk płuc, trudności z oddychaniem,

- słabą wydolność fizyczną,

- zaburzenia widzenia jako efekt nieodpowiedniego dopływu krwi do mózgu,

- zjawiska osłuchowe; szmery, które kardiolog może stwierdzić podczas badania stetoskopem

i inne.
Zdarza się niestety, że pierwszym i jedynym objawem nierozpoznanej wcześniej choroby jest nagły zgon sercowy. Może się to zdarzyć zarówno w przypadku pękniętych tętniaków jak i innych chorób aorty, gdzie powodem bywa migotanie komór czy obrzęk płuc.

Przyczyny występowania

Główne przyczyny występowania tętniaków aorty to :

- skutek procesów miażdżycowych,

- nadciśnienie tętnicze,

- niedomykalność zastawki aortalnej,

- urazy fizyczne,

- gwałtowny, duży wysiłek fizyczny,

- powikłanie po przewlekłych stanach zapalnych,

- wrodzone defekty budowy aorty o podłożu genetycznym (np. u osób z zespołem Marfana),

- reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),

- przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),

- kiła.
Prawdopodobieństwo wystąpienia tętniaków aorty wzrasta wraz z wiekiem, częściej dotyka mężczyzn. Negatywny wpływ mogący przyczyniać się do pojawienia się tętniaków aorty ma palenie papierosów.
Podobną patogenezę stwierdza lekarz kardiolog w przypadku niedomykalności czy zwężenia zastawki aortalnej.

Przyczyny niedomykalności zastawki aortalnej:

- miażdżyca, zmiany zwyrodnieniowe z wtórnym wapnieniem,

- powikłania po-infekcyjne, zwłaszcza w przypadku zapalenia wsierdzia, chorób reumatycznych jak np. reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), gorączki reumatycznej, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,

- wada wrodzona (u ok. 1% chorych).

Przyczyny zwężenia zastawki aortalnej to również zwykle wady nabyte związane z wiekiem pacjenta, niekiedy wywołane chorobą reumatyczną lub infekcjami. Wady genetyczne lekarz kardiolog stwierdza równie rzadko, u 1% badanych. Niekiedy przyczyny występowanie tych chorób bywają nierozpoznane.
Czynniki mające wpływ na proces zwyrodnienia zastawki aorty to:
- nieleczone nadciśnienie tętnicze,

- choroby układu krążenia ( dislipidemie),

- cukrzyca,

- nadczynność przytarczyc,

- niewydolność nerek,

- nadwaga, siedzący tryb życia,

- palenie tytoniu,

- zaawansowany wiek.
Choroby aorty częściej dotykają mężczyzn, choć występują także u kobiet oraz dzieci.

Diagnostyka

Bardzo często tętniaki aorty, zwłaszcza małe i bezobjawowe, diagnozowane są przypadkowo, przy okazji badań przeprowadzanych w związku z innymi chorobami i dolegliwościami.

Przy podejrzeniach tętniaka aorty wykonuje się zwykle najczęściej w pierwszej kolejności Echo serca. Dzięki temu badaniu lekarz kardiolog może zdiagnozować tętniaka aorty wstępującej oraz łuku aorty, czyli położonych w obrębie klatki piersiowej. Inne badania pozwalające określić występowanie i rozmiar tętniaka to:

- USG,

- tomografia komputerowa,
- rezonans magnetyczny,

- angiografia.

Tętniak aorty jamy brzusznej jest zwykle łatwiej diagnozowany niż tętniak aorty w obrębie klatki piersiowej. Jeśli jest on dużych rozmiarów, często lekarz kardiolog może go wykryć podczas badania palpacyjnego jamy brzusznej.

Jeśli chodzi o niedomykalność zastawki aortalnej, zwykle pierwsze podejrzenie może mieć kardiolog podczas badania stetoskopem; jeśli stwierdzi charakterystyczne, odbiegające od normy, szmery rozkurczowe. Również pomiary ciśnienia tętniczego wykazujące dużą różnicę pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym mogą być podstawą do dalszych badań.
Lekarz kardiolog zleca następnie zwykle:

- badanie elektrokardiograficzne (EKG) - może ono wykazać cechy przerostu i przeciążenia lewej komory oraz komorowe zaburzenia rytmu serca,

- RTG klatki piersiowej – dzięki niemu przy stanie przewlekłym niedomykalności zastawki aortalnej obserwuje się powiększenie lewej komory, poszerzenie aorty wstępującej i łuku aorty, przy bardzo poważnym stanie – zastój w krążeniu płucnym,

- Echokardiografia (Echo serca ) - pozwala określić stan jakościowy i ilościowy wady serca; kardiolog może poznać wymiary jam serca i aorty, stwierdzić ewentualne uszkodzenia płatków zastawki oraz ocenić ogólnie wydolność czynności skurczowej lewej komory serca.

Niedomykalność zastawki aortalnej może mieć różne wielkości i w związku z tym różne zasięgi fali zwrotnych. Wielkość wady stanowi o wyborze dalszego leczenia.

Podobne postępowanie diagnostyczne; EKG, RTG i Echo serca zleci lekarz kardiolog przy podejrzeniu zwężenia zastawki aortalnej. Zmiany mogą być łagodne, umiarkowane lub duże, od ich wielkości zależy dalsze leczenie wady serca.

Leczenie

Lekarz kardiolog decyduje o postępowaniu leczniczym w przypadku tętniaka aorty biorąc pod uwagę tempo jego wzrostu i wielkość. Celem leczenia jest zapobieganie pęknięciu tętniaka. Przy tętniaku o średnicy 5 cm i większym oraz obserwacji szybkiego jego wzrostu, istnieje duże prawdopodobieństwo jego pęknięcia, wówczas lekarz podejmuje decyzję o interwencji chirurgicznej. Niekiedy przy mniejszym tętniaku, ale przy dużym ryzyku jego pęknięcia (np. gdy tętniak połączony jest z pęknięciem blaszki miażdżycowej ściany aorty), kardiolog również może zdecydować o zabiegu. Dostępne metody chirurgiczne:
- metoda tradycyjna (klasyczna) – polega na otwarciu chirurgicznym klatki piersiowej lub jamy brzusznej, wycięciu tętniaka i wszczepieniu odpowiedniej protezy z tworzywa sztucznego. Najczęściej przeprowadza się ją jako zabieg planowany przy tętniakach aorty wstępującej i łuku aorty.

- Stentgraft – metoda polegająca na wprowadzeniu protezy wewnątrz-naczyniowo, czyli przez światło tętnicy udowej. Protezę kardiolog mocuje przy pomocy metalowego stentu. Musi być ona idealnie dobrana do rozmiarów naczyń, wykonuje się ją indywidualnie dla każdego pacjenta. Stentgraft to nowocześniejsza metoda; mniej inwazyjna, krótsza, z krótszym czasem hospitalizacji, jednak obciążona ryzykiem powikłań.
Niekiedy w przypadku tętniaków rozwarstwiających się lekarz może podjąć decyzję o zszyciu ścian tętnicy lub rozcięciu przegrody pomiędzy dwoma kanałami rozwarstwienia.

W przypadku tętniaków nie zakwalifikowanych przez lekarza kardiologa do zabiegu leczenie opiera się na obserwacji w badaniach obrazowych, eliminacji czynników powodujących choroby naczyniowo- sercowe oraz ewentualnym leczeniu farmakologicznym. W takim przypadku ważne jest wyregulowanie i utrzymanie na prawidłowym poziomie ciśnienia krwi i cholesterolu, z leków stosuje się przede wszystkim β – blokery.
Przy chorobach niedomykalności zastawki aortalnej również wszystko zależy od rozmiarów wady. W jej łagodnym przebiegu, braku uciążliwych objawów i prawidłowej pracy serca, leczenie nie jest konieczne. W pozostałych przypadkach stosuje się leczenie zachowawcze bądź bardziej radykalne, inwazyjne. Leczenie zachowawcze, farmakologiczne, polega na podawaniu przez lekarza kardiologa leków rozszerzających naczynia, ma to na celu zmniejszenie fali zwrotnej. Stosuje się je szczególnie u pacjentów, u których występuje prawidłowa praca lewej komory serca, nawet przy dużej niedomykalności zastawki aortalnej. Jest to wskazanie także u chorych, u których należy unormować krążenie w procesie przygotowania przedoperacyjnego, a także na stałe u pacjentów, u których zabiegi operacyjne są wykluczone ze względu na ogólny stan zdrowia.
Leczenie inwazyjne, operacyjne, polega na wymianie u pacjenta przez lekarza kardiologa uszkodzonej zastawki na zastawkę sztuczną. Popularna jest tzw. operacja metodą Bentalla, podczas której dokonuje się zamiany trzech części aorty; zastawki aorty, części wstępującej aorty oraz pnia aorty. Wszczepia się w to miejsce mechaniczną lub biologiczną zastawkę aortalną wraz z protezą aorty wstępującej, do której lekarz doprowadza ujścia naczyń wieńcowych.
Jeśli nie jest konieczna wymiana wszystkich trzech części, prowadzi się zabiegi o mniejszym zakresie. Sztuczne zastawki serca wymagają zażywania przez pacjenta do końca życia leków przeciwzakrzepowych. Bywa też, że te zastawki ulegają zużyciu. O ile to możliwe, lekarz kardiolog decyduje więc często o wymianie tylko części wstępującej aorty bez naruszenia prawidłowej zastawki.
Przy zwężeniu tętnicy aortalnej również stosuje się dwustopniowy system leczenia. Przy łagodnej wadzie, gdy zwężenie ( stenoza) jest niewielka lub umiarkowana, lekarz kardiolog wprowadza leczenie zachowawcze. Przy ciężkiej wadzie konieczne są działania chirurgiczne, polegające na wymianie całej zastawki lub już terapii półinwazyjnej, zwanej walwutomią. Podczas tego zabiegu kardiolog podczas wprowadzonego przez skórę cewnika z balonem rozkleja lub rozrywa zrośnięte płatki zastawki. Walwulotomia jest skutecznym i dość bezpiecznym zabiegiem, z bardzo rzadkimi powikłaniami w postaci niedomykalności zastawki. Niekiedy jednak u pacjenta występują przeciwwskazania do wykonania tego zabiegu, np. zatorowość lub zwapnienie aparatu podzastawkowego, wówczas konieczny jest pełny zabieg operacyjny z wymianą zastawki.

Skuteczność leczenia zależy od szybkiej, prawidłowej diagnostyki, ciężkości wady oraz doświadczenia i umiejętności lekarza kardiologa.

Czytaj więcej o diecie i rehabilitacji w chorobach aorty.

Konsekwencje braku leczenia


Nieleczone choroby aorty, o ile nie są to niewielkie zmiany fizjologiczne, mają zwykle tragiczne konsekwencje. Najgroźniejszym powikłaniem tętniaka jest jego pęknięcie, które może doprowadzić do dużej utraty krwi, krwotoku do śródpiersia lub jamy otrzewnej i wówczas następuje zgon. Jeśli krwotok następuje do przestrzeni zaotrzewnej możliwa jest jeszcze niekiedy szybka interwencja chirurgiczna. Pęknięciu tętniaka towarzyszy silny ból brzucha, okolicy lędźwiowo – krzyżowej i krocza. Zgon następuje u ok. 80 % przypadków pęknięcia tętniaka aorty. Tętniak, nawet jeśli nie pęknie, uciska na sąsiadujące narządy i upośledza ich funkcjonowanie. Czasem prowadzi też do niedomykalności zastawki aortalnej i następnie do niewydolności serca.
Nagły zgon może być również wynikiem migotania komór, spowodowanym przez nieleczone lub niezdiagnozowane zwężenie zastawki aortalnej. Następuje to zwykle po ok. 2 latach od wystąpienia niewydolności serca. Nieleczone zwężenie aorty daje powikłania w postaci powikłań ciśnienia tętniczego, udarów mózgu, tętniaków aorty, choroby niedokrwiennej serca oraz zastoinowej niewydolności serca. Częstym powikłaniem jest też infekcyjne zapalenie wsierdzia.
Również niedomykalność zastawki aorty może mieć tragiczne skutki. Z czasem prowadzi ona do przeciążenia lewego przedsionka, zmian morfologicznych i niewydolności serca.
Najgorszymi konsekwencjami jest migotanie przedsionków, które poprzez wytwarzanie skrzeplin może być powodem udaru mózgu. W ostrych, przewlekłych stanach może nastąpić zawał, który zwykle bywa śmiertelny.

Chorób aorty nie można więc absolutnie lekceważyć i w przypadku jakichkolwiek podejrzeń czy objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza kardiologa.

Profilaktyka


Nie wszystkie przyczyny występowania chorób aorty zostały w pełni poznane. Ogólnie przyjmuje się wobec nich profilaktykę jak przy innych chorobach układu sercowo – naczyniowego i ma ona olbrzymie znaczenie. Należy do niej zaprzestanie palenia tytoniu, zdrowa, zrównoważona dieta, regularna aktywność fizyczna, dobrana do potrzeb i możliwości konkretnego człowieka, walka z nadwagą,kontrola i leczenie chorób przewlekłych takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, POChP, choroby tarczycy i inne.
Ważne jest szczególnie utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu.

Wpływ na to ma dieta i szeroko pojęty styl życia.

Prosimy czytać więcej na ten temat w zakładce nadciśnienie tętnicze – rehabilitacja, dieta

 Bibliografia:

 • Michalak A, Michalak K, Bocian R i wsp. Jak zmienia się ocena stanu jakości życia u chorych po operacji z powodu tętniaka aorty brzusznej. Piel Chir Angiol 2009; 3: 93-109.
 • Andrzej Szczeklik Choroby wewnętrzne. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2010. ISBN 978-83-7430-216-6.
 • Wojciech Noszczyk: Chirurgia repetytorium. Warszawa: PZWL, 2009. ISBN 978-83-200-3843-9.

FAQ:

Czy tętniaki aorty występują u dzieci ?

Zdarza się to niezwykle rzadko, ta wada niemal u dzieci nie występuje. Notuje się rocznie ok. 30 takich przypadków na całym świecie. Inne wady aorty, jak na przykład koartacja, czyli wrodzona wada polegająca na zwężeniu aorty w miejscu anatomicznej cieśni występuje już często. Jest piątą co do częstotliwości występowanie wadą układu sercowo – naczyniowego,niemal dwa razy częściej występującą u dzieci płci męskiej.

Czy dzieciom wszczepia się zastawki serca ?

Lekarze ze szpitala na gdańskiej Zaspie przeprowadzili pierwszą taką operację w Polsce w grudniu 2016 roku. Uratowali życie dwuletniej dziewczynce z zapaleniem wsierdzia. Takie operacje należą jednak do rzadkości.

Co zrobić gdy jesteśmy świadkiem pęknięcia u kogoś tętniaka aorty ? Po czym to rozpoznać ?

Szanse na przeżycie takiej osoby są różne w zależności od tego, czy jest to pęknięcie w obrębie klatki piersiowej czy jamy brzusznej. W obu przypadkach towarzyszy temu silny ból, zaburzenia rytmu serca, wystąpienie krwiaków, często utrata przytomności.
Należy natychmiast wezwać pogotowie. Chorego trzeba ułożyć w bezpiecznej pozycji, nie powinien wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, ani przyjmować żadnych leków.
Zakazana jest jakakolwiek aktywność fizyczna aż do przybycia fachowej pomocy medycznej.

Choroby aorty (tętniaki, choroby zastawki aortalnej) - rehabilitacja, dieta
Rehabilitacja, jaką zleci po zabiegu kardiolog, jest niezwykle ważna, pomaga przede wszystkim w zapobieganiu ewentualnym powikłaniom takim jak choroba zakrzepowo – zatorowa czy zapalenie płuc. Dzięki odpowiednio dobranej rehabilitacji pacjent szybciej wraca też do sprawności psychoruchowej i szybciej poprawia się jego jakość życia.
Jeszcze w szpitalu, często już w pierwszej dobie po zabiegu, fizjoterapeuta pokazuje pacjentowi proste ćwiczenia oddechowe, początkowo statyczne, potem dynamiczne. Krótki, głęboki wdech pacjent wykonuje nosem a długi, głęboki wydech, ustami. Ćwiczenia odbywają się początkowo na leżąco, po udanych powtórzeniach można włączyć podnoszenie rąk. Z czasem ćwiczenia obejmują mocniejsze wydychanie powietrza przez pacjenta, z zadaniem unoszenia do góry piórka, płatka papieru itp. Powtórzenia powinny być kilkukrotne, z zaangażowaniem odcinka żebrowego, a nie przeponowego. W kolejnym etapie należy wykonywać ćwiczenia leżąc na boku.
Dalsze ćwiczenia oddechowe to symulowanie kaszlu oraz głębokie wydychanie powietrza przy użyciu tzw. aparatu kulkowego
Bardzo ważne jest oklepywanie chorego po plecach dłońmi ułożonymi w „łódeczki”, omijając łopatki, kręgosłup i nie schodząc w okolice nerek. Pacjent pozbywa się dzięki temu zalegającej wydzieliny, z czasem dołącza się w tym celu również inhalacje.
Ćwiczenia oddechowe uzupełnia się ćwiczeniami przeciwzakrzepowymi, które dotyczą głównie kończyn dolnych. Przyjmuje się powszechnie, że pacjent powinien wykonać ok. 1000 różnych ruchów kończynami dolnymi dziennie, początkowo przy użyciu małych mięśni, potem aktywując wszystkie grupy mięśniowe. Następnie pod okiem rehabilitanta włącza się do ćwiczeń górną część ciała. W przypadku jeśli pacjent nie jest w stanie wykonywać ćwiczeń samodzielnie, cały czas pomaga mu fizjoterapeuta. Zaleca się ostrożność i stopniowanie trudności. Kolejnym etapem są ćwiczenia w pozycji stojącej, a także przy użyciu rozmaitych przyrządów.
Rehabilitacja musi być ściśle konsultowana z lekarzem kardiologiem i zawsze prowadzona pod okiem doświadczonego terapeuty. Pacjent ćwiczy zwykle 2 – 3 razy dziennie po 20 – 30 minut. W początkowej fazie rehabilitacji bardzo ważne jest stałe monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, wykonywane jest EKG, CAS (pomiar częstości serca), CTK (pomiar ciśnienia tętniczego) oraz SpO2 (saturacja).
Dalszy etap rehabilitacji obejmuje kolejne zwiększenie aktywności pacjenta poprzez indywidualnie dobrane ćwiczenia oraz edukację dotyczącą zdrowego stylu życia. Chory po ok. 10 dniach powinien samodzielnie chodzić i być ogólnie sprawny. Po powrocie do domu musi kontynuować ćwiczenia, spacerować, unikać stresów, wprowadzić zdrową dietę.
Po około miesiącu od zabiegu pacjent może, po uprzednim przeszkoleniu u terapeuty, wprowadzić masowanie blizny, zwiększa to jej elastyczność i ruchomość.
Przez około pół roku zaleca się unikania nadmiernego wysiłku, dźwigania, sportów siłowych, napięć mięśni brzucha, urazów mechanicznych operowanych okolic ciała.
Pacjent powinien pozostać w regularnym kontakcie ze swoim lekarzem kardiologiem i ściśle stosować się do jego zaleceń. Po leczeniu operacyjnym badania kontrolne wykonuje się zwykle 30 dni po wszczepieniu stentu, następnie co rok i potem co 5 lat lub w innym cyklu zalecanym przez lekarza. Niekiedy konieczna będzie całkowita zmiana stylu życia.

 

Umów wizytę teraz - do kardiologa przyjmującego w naszym szpitalu

dr n. med. Beata Róg - spec. kardiolog, chorób wewnętrznych


dr n. med. Beata Róg - spec. kardiolog, chorób wewnętrznych

 

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
[email protected]


Szpital Dworska - Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Sroda:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Szpitala Dworska - wjazd od ulicy Bułhaka