ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Badanie inteligencji u dzieci i dorosłych - test Stanford-Binet 5

Poziom inteligencji u dziecka warto zbadać, gdy istnieją podejrzenia dotyczące zaburzeń rozwoju intelektualnego, zwłaszcza jeśli pojawiają się problemy w nauce, trudności w przyswajaniu wiedzy lub w interakcjach społecznych. Testy na inteligencję są często wykonywane u dzieci z chorobami genetycznymi, opóźnieniem rozwoju, autyzmem i podejrzeniem niepełnosprawności intelektualnej. 

Badanie poziomu inteligencji u dorosłych warto zbadać, gdy nasuwają się podejrzenia zaburzeń poznawczych, problemów w przystosowaniu społecznym lub w pracy zawodowej, a także w celu oceny potencjału intelektualnego w kontekście edukacji lub terapii. Poziom IQ ocenia się również u osób po uszkodzeniach mózgu, udarach, osób niedosłyszących, z rozpoznaną afazją lub z zaburzeniami językowymi. 

Test Stanford-Binet 5 jest jednym z szeroko stosowanych na świecie specjalistycznych testów inteligencji. Badanie opiera się na skalach oceniających różne aspekty inteligencji: pojmowanie werbalne, rozumowanie abstrakcyjne, percepcja przestrzenna, pamięć i szybkość przetwarzania informacji. W Polsce test Stanford-Binet znajduje się w oficjalnym wykazie narzędzi diagnostycznych Ministra Zdrowia. 

Jak wygląda badanie poziomu inteligencji?

Proces prowadzący do wydania pisemnej opinii w oparciu o wyniki testu na inteligencję obejmuje trzy spotkania:

  • wywiad (20 minut),
  • test inteligencji Stanford-Binet 5 (od 50 minut do 2 godzin - zależnie od potrzeb badanego),
  • wydanie opinii (20 minut).

Koszt trzech spotkań wynosi łącznie 550 zł

Badanie poziomu inteligencji u dzieci i dorosłych - test Stanford-Binet 5 - umów wizytę

Wybierz psychologa i umów wizytę przez www (badania główne przeprowadzane są o godz. 12:00) lub ZADZWOŃ: 12 352 25 25

mgr Agata Kwasek - psycholog, seksuolog, psycholog dziecięcy, diagnosta ADOS 2


mgr Agata Kwasek - psycholog, seksuolog, psycholog dziecięcy, diagnosta ADOS 2

 

W jakim celu bada się poziom intelektu?

Określenie poziomu inteligencji może pomóc w identyfikacji mocnych i słabych stron dziecka lub dorosłego, umożliwiając dostosowanie odpowiedniego wsparcia edukacyjnego, terapeutycznego lub zawodowego. 

W jakim wieku można poddać się testowi na inteligencję Stanford-Binet 5?

Test Stanford-Binet jest odpowiedni dla osób w wieku od 2 lat do 69 lat i 11 miesięcy

Co określają wyniki testu na inteligencję?

Dzięki wynikom testu można precyzyjnie określić stopień niepełnosprawności intelektualnej.

Wyniki testu badającego poziom inteligencji obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników, a także wiek umysłowy.

Przykładowo, w teście Stanford-Binet 5 (SB5) dla dorosłych, normy IQ są ustalane na podstawie standardowego rozkładu punktów IQ, gdzie wartość średnia wynosi 100, a odchylenie standardowe wynosi 15. Oznacza to, że większość populacji osiąga IQ między 85 a 115 punktów, co stanowi około 68% populacji. Wyniki poniżej 70 punktów mogą sugerować niepełnosprawność intelektualną, podczas gdy wyniki powyżej 130 punktów mogą wskazywać na wybitne uzdolnienia intelektualne. 

Przeprowadzaniem testu oraz interpretacją jego wyników zajmuje się odpowiednio przeszkolony psycholog

Rejestracja Wizyty

Spis treści

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
[email protected]


Szpital Dworska - Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Sroda:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Szpitala Dworska - wjazd od ulicy Bułhaka