SZYBKA REJESTRACJA ONLINE - W 3 KLIKNIĘCIACH, 24/7

Udar mózgu

Co to jest udar

           W literaturze przedmiotu udar jest najczęściej określany jako zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem ogniskowej, a czasem uogólnionej dysfunkcji mózgu, której objawy utrzymują się - jeśli nie powodują śmierci - przez ponad 24 godziny i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa.

Umów wizytę teraz - do lekarza zajmującego się leczeniem udaru mózgu w naszym szpitalu

dr n.med. Jolanta Majka - spec. neurolog


Jolanta Majka - neurolog, Kraków

 

Patomechanizm udaru mózgu

           Krew dociera do mózgu poprzez dwie tętnice szyjne wewnętrzne i dwie tętnice kręgowe. Tętnice mózgu wychodzące z tętnic szyjnych wewnętrznych i kręgowych są układem połączeń, zabezpieczającym dopływ krwi do szczególnie niedotlenionych komórek mózgu. Jest to tętnicze koło mózgu, znane jako koło Willisa. Funkcjonowanie tego koła może być zaburzone z powodu tworzenia się blaszek miażdżycowych, zwężających światło naczyń krwionośnych.

           Wyróżnia się :

 • udary krwotoczne
 • udary niedokrwienne, stanowiące około 80% wszystkich udarów.

           Różnicowanie najczęstszych rodzajów udarów jest możliwe dzięki zastosowaniu tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego lub angiografii, która wyjaśnia i wyróżnia udar krwotoczny oraz zawał mózgu (udar niedokrwienny mózgu).

Przyczyny udarów mózgu

           Główne przyczyny udaru to: nadciśnienie i zmiany miażdżycowe, występujące w naczyniach krwionośnych. Poza tym udar mózgu mogą spowodować choroby serca takie jak:

 • wady serca, w szczególności choroba zastawki mitralnej,
 • zawał mięśnia sercowego.

           Dla prawidłowego funkcjonowania mózgu ilość przepływu krwi przez tętnice mózgowe jest ważna, ponieważ zużycie tlenu przez mózg jest znaczące. Mózg zużywa około 20% tlenu dostarczanego do organizmu.

Udar krwotoczny, przyczyny

           Udar krwotoczny powstaje w przebiegu pęknięcia ściany tętnicy mózgowej. Na skutek wylania się krwi poza naczynie mózgowe, krew nie dociera do tkanek mózgu w obszarze, który zaopatrywała pęknięta tętnica. Krew niszczy okoliczną tkankę nerwową powodując wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Objawy udaru krwotocznego

Do głównych objawów udaru krwotocznego mózgu należą:

 • ból głowy
 • nudności
 • wymioty
 • utrata przytomności
 • drętwienie twarzy z widocznym wykrzywieniem ust

 

Rodzaje udarów krwotocznych

          Wyróżnia się krwotoki wewnątrzczaszkowe takie jak:
 • krwotok podtwardówkowy,
 • krwotok zewnątrzoponowy,
 • krwotok śródkomorowy ,
 • krwotok podpajęczynówkowy ,
 • krwotoczną prezentację udaru niedokrwiennego ,
 • krwotok żylny z zakrzepicy żył lub zatok oraz krwotok śródmózgowy.

Leczenie i rehabilitacja pacjentów po udarze krwotocznym

           W leczeniu udaru krwotocznego stosuje się środki zmniejszające obrzęk mózgu, a także leki regulujące nadciśnienie tętnicze krwi. Rehabilitacja polega na stosowaniu zabiegów fizykoterapeutycznych i ćwiczeń usprawniających, przebiega we współpracy lekarza neurologa, neurochirurga i fizjoterapeuty,

Główne czynniki ryzyka udarów

Do czynników ryzyka zalicza się:

 1. a) nieodpowiedni styl życia oraz środowisko:
 • długotrwały nikotynizm,
 • alkoholizm,
 • przyjmowanie narkotyków,
 • wiek (ryzyko zachorowania na udar wzrasta dwa razy co 20 lat),
 • płeć męska,
 • czynniki genetyczne,
 • czynniki rodzinne.
 1. b) współistniejące choroby:
 • nadciśnienie tętnicze,
 • choroby serca,
 • przebyty już udar mózgu, lub TIA,
 • wysoki hematokryt,
 • cukrzyca,
 • wysoki fibrynogen.

Do prawdopodobnych czynników zalicza się :

 1. a) nieprawidłowy styl życia oraz środowisko:
 • środki antykoncepcyjne,
 • dieta z dużą ilością tłuszczów zwierzęcych,
 • otyłość,
 • nieprawidłowe wartości lipidów,
 • za mała aktywność fizyczna,
 • wczesny zgon matki z powodu chorób naczyniowych,
 • położenie geograficzne (Japonia),
 • złe warunki społeczno-ekonomiczne.
 1. b) współistniejące choroby
 • podwyższony kwas moczowy,
 • dna moczanowa,
 • migrena
 • niedoczynność tarczycy,
 • zwężenie tętnic, np. zwężenie tętnicy szyjnej ,
 • duża różnica ciśnienia krwi w kończynach górnych,
 • występowanie tętniaka
 • występowanie deformacji tętniczo-żylnej,
 • dysplazja włóknisto-mięśniowa .

Przyczyny zachorowania na udar niedokrwienny

           Niedokrwienie mózgu może być spowodowane wieloma czynnikami. Udar niedokrwienny w mechanizmie hemodynamicznym występuje w wyniku upośledzenia prawidłowej perfuzji mózgowej, która jest skutkiem krytycznego skurczu lub niedrożności naczyń. Głównymi czynnikami ryzyka są: miażdżyca, epizody zatorowe , nadciśnienie tętnicze. Krążenie mózgowe u pacjentów ze zwężeniem naczyń mózgu jest utrzymywane przez autoregulację mózgową, która pozwala utrzymać perfuzję w szerokim zakresie ciśnień oraz poprzez krążenie krwi w kole Willisa.

Niedokrwienny udar mózgu objawy

Udar niedokrwienny ma szczególne znaczenie społeczne, ponieważ jest główną przyczyną ciężkiej i przewlekłej niepełnosprawności. Częściej prowadzą do niepełnosprawności pacjentów niż do śmierci, co wiąże się z ogromnymi kosztami, które obejmują wydatki związane z ochroną zdrowia i utratą zdolności produkcyjnych. Udary niedokrwienne stanowią około 80-88% wszystkich udarów, pozostałe 12 20% to udary krwotoczne .

Objawy udaru mózgu

Objawy udaru mózgu to:

 • kłujący ból głowy
 • osłabienie kończyn , po jednej stronie
 • trudności w wypowiadaniu słów, zaburzenia mowy
 • zaburzenia widzenia
 • niepewny chód

Jak rozpoznać udar niedokrwienny

Wśród udarów niedokrwiennych (zawały mózgu) wyróżnia się:

 • TIA, przemijający udar niedokrwienny, objawy nie są wyraźnie zaznaczone i mijają w czasie 24 godzin.
 • RIND objawy udaru trwają ponad 24 godz., ustępują po paru dniach.
 • CS - dokonany udar niedokrwienny, powoduje trwałe objawy ubytkowe ( w postaci śmierci neuronów).

Leczenie i rehabilitacja pacjentów po udarze niedokrwiennym

           W leczeniu udaru niedokrwiennego ważne jest stosowanie terapii poprawiającej perfuzję mózgu w obszarze niedokrwienia oraz terapii zmniejszającej skutki udaru. Dlatego uzasadnione jest stosowanie procedur mających na celu otwarcie naczyń krwionośnych: rozszerzenie naczyń krwionośnych, obniżenie lepkości krwi i terapia antykoagulantami.

Sposoby postępowania z pacjentem po udarze mózgu niedokrwiennym i krwotocznym

           W przypadku tej choroby konieczna staje się profilaktyka wtórna, tzn. zapobieganie nawrotom choroby i poprawa funkcji psychomotorycznych. W tym celu stosuje się leki zmniejszające krzepnięcie krwi i poprawiające krążenie mózgu oraz zapobiegające nadciśnieniu tętniczemu.

           Rehabilitacja medyczna jest ważnym etapem w procesie leczenia, ponieważ pacjenci mają różny stopień deficytu neurologicznego. Dlatego też rehabilitacja powinna zostać jak najszybciej włączona do procesu leczenia pacjenta po udarze mózgu.

           Kompleksowa rehabilitacja w ostrym okresie udaru ma na celu zmniejszenie śmiertelności w pierwszym miesiącu choroby poprzez zapobieganie zagrażającej życiu neurostymulacji w rehabilitacji zaburzeń mowy i ich pozytywnego wpływu na poprawę mowy. Opieka pielęgniarska w pierwszej fazie pobytu skupiona jest na zapobieganiu powikłaniomtypowym dla pacjentów z uradem tj. zapaleniu płuc, powstawaniu przykurczów, odleżyn i różnych infekcji. Rehabilitacja wspomaga wykorzystanie możliwości kompensacyjnych ośrodkowego układu nerwowego, co zmniejszy przyszły deficyt neurologiczny, ryzyko powikłań zagrażających życiu (odleżyny, a także aspirynowe zapalenie płuc, zakrzepica żył głębokich i niedrożność płuc) oraz wpływa na redukcję kosztów związanych z leczeniem udaru mózgu

Literatura

 • Kwolek, A. Szydełko, Granice przeciwskazań do rehabilitacji po udarze mózgu, Udar Mózgu, 2005, t.7, nr,1, s. 31-37
 • Bejer, A. Kwolek,Assessmentof qualityof life amongelderly strokepatients-preliminary report,Physiotheraphy2008, nr.16, 1, s..61-62
 • J. Piskorz, G. Wójcik, Wczesna rehabilitacja pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu, Medycyna ogólna i nauka o zdrowiu, , 2014, t.20, nr.4,s.352-354
 • G. Magoń, A. Bejer, Wpływ depresji na postepy rehabilitcaji u pacjentów po przebytym udarze mózgu- doniesienia wstępne, Postepy Rehabilitacji, 2005, nr.1 , s.41-46
 • K. Adamczyk, Pielęgniarstwo neurologiczne, Wyd. Czelej, Lublin 2000, s. 43-57
 • Szczudlik, Udar mózgu, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 202

Spis treści

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
rejestracja@dworska.pl


Szpital Dworska - Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Sroda:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Szpitala Dworska - wjazd od ulicy Bułhaka

Pliki Ciasteczka i przetwarzanie danych

Używamy plików cookies zwanych po polsku ciasteczkami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Delta Sport Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Dworska 1b/1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, aby umożliwić Ci kontakt z nami poprzez zadanie pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kliknij aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego.

Jeśli nie zgadzasz się na ich wykorzystanie plików cookies i przetwarzania danych przez nas to opuść tą stronę. Innej możliwości przeglądania jej niestety nie ma.

szpital Dworska