ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Usg stawów w reumatologii CENA: 260 zł

W jakim celu wykonuje się badanie USG w reumatologii?

USG jest narzędziem pomocniczym w celu postawienia prawidłowej diagnozy choroby. Pozwala ono natychmiast, już w trakcie wizyty zobrazować zmiany toczące się w zajętych stawach oraz stwierdzić, czy mamy do czynienia z aktywnym zapaleniem, co ma ogromne znaczenie w wyborze odpowiedniego leczenia. Umożliwia wykrycie wczesnych zmian zapalnych, które poprzedzają destrukcję stawów. Pozwala także monitorować terapię oraz potwierdzić remisję choroby, czyli przejście choroby w proces nieaktywny. Tym samym ułatwia decyzję o zmianie leczenia lub zmniejszeniu dawek przyjmowanych leków.

USG pozwala także na precyzyjne podanie leków do jamy stawowej, pochewek ścięgien lub kaletek oraz pobranie płynu stawowego do badania.

 

Umów wizytę teraz - do lekarza wykonującego USG stawów w naszym szpitalu

lek. Anna Ficek - spec. reumatolog


lek.med. Anna Ficek - spec. reumatolog

 

U kogo wykonywać reumatologiczne USG?

Najczęstszym wskazaniem do badania ultrasonograficznego jest ból i obrzęk stawu.

Reumatologiczne usg powinno się wykonać, gdy zachodzi podejrzenie choroby zapalnej i nie można postawić odpowiedniej diagnozy na podstawie wywiadu, badania fizykalnego i badań dodatkowych. Wystarczy jeden staw z obrzękiem, któremu towarzyszy ból lub sztywność poranna, który nie powstał na skutek urazu czy przeciążenia. Szczególnie gdy zajęta jest większa liczba stawów i towarzyszą temu objawy ogólne, takie jak stany podgorączkowe lub gorączki, osłabienie, spadek masy ciała. Także u osób z już rozpoznanymi chorobami reumatycznymi wykonuje się badanie USG, aby ocenić skuteczność zastosowanego leczenia.

W porównaniu do badania RTG jest ono bezpieczne, nie naraża na promieniowanie, pozwala uwidocznić aktywny proces zapalny, który przebiega w strukturach, których nie można wyodrębnić na klasycznym zdjęciu rentgenowskim. USG umożliwia wcześniejsze zobrazowanie zmian niż badanie RTG.

Jakie zmiany patologiczne można zobrazować w badaniu ultrasonograficznym w chorobach reumatycznych?

Za pomocą badania ultrasonograficznego ocenia się struktury narządu ruchu, które mogą być objęte procesem zapalnym w przebiegu chorób układowych – dotyczy to praktycznie wszystkich stawów obwodowych, a więc stawu barkowego, łokciowego, kolanowego, skokowego, biodrowego, stawów nadgarstka, ręki, palców oraz stawów stóp.

Obraz USG nie jest specyficzny dla konkretnej choroby, ale pozwala uwidocznić szereg zmian zapalnych i pozapalnych.

W trakcie badania ocenia się poszczególne struktury stawowe (powierzchnię stawową kości, chrząstkę stawową, jamę stawową, błonę maziową, kaletki) oraz okołostawowe (więzadła, ścięgna, mięśnie, nerwy). Każdy z wymienianych elementów jest oceniany pod kątem obecności i zaawansowania zmian patologicznych.

Do zmian mogących świadczyć o chorobach reumatycznych należą:

 • obecność płynu w jamie stawowej i jej zachyłkach
 • zmiany w błony maziowej – jej przerost, przekrwienie lub włóknienie
 • obecność nadżerek
 • patologie ścięgien – entezopatie
 • zapalenie ścięgien i pochewek ścięgnistych
 • zmiany w chrząstce stawowej
 • zapalenia kaletek

usgreuma2
Rysunek 1 nadżerka w stawie śródręczno-paliczkowym

usgreuma
Rysunek 2 Wysięk i synovitis w stawie śródręczno-nadgarstkowym

usgreuma4
Rysunek 3 Wysięk w stawie śródręczno-paliczkowym II

Niezwykle przydatna w USG w reumatologii jest funkcja naczyniowa Power Doppler pokazująca wzmożone unaczynienie badanej struktury, a tym samym obecność i stopień nasilenia procesu zapalnego.

usgreuma3 
Rysunek 4 Wysięk wokół ścięgien prostowników palców

W jakich chorobach reumatologicznych jest przydatne badanie ultrasonograficzne

 1. Wczesne zapalenie stawów

W diagnostyce chorób reumatologicznych kluczowe znaczenie ma szybkie rozpoznanie choroby i wdrożenie odpowiedniego leczenia, aby wcześnie zahamować postęp choroby i zmniejszyć ryzyko wystąpienia nieodwracalnych zmian. Optymalnie terapię powinno się rozpocząć w ciągu 3 miesięcy („window of opportunity”).

Przy niewielkich objawach klinicznych, na początku choroby zapalnej, USG pozawala na odróżnienie wysięku wewnątrzstawowego od obrzęku tkanek miękkich okołostawowych.

Badanie USG stawów umożliwia szybkie wykrycie zmian zapalnych w bolących stawach, a także w stawach i strukturach okołostawowych, które nie dają jeszcze żadnych objawów ani zmian w badaniu fizykalnym, a w których często w przebiegu choroby systemowej już toczy się proces zapalny. Pozwala zobrazować niewielką ilość wysięku, której nie można stwierdzić badaniem klinicznym. Stwierdzenie charakterystycznych zmian w USG pełni istotną rolę w diagnostyce różnicowej, może przewidywać postęp do pełnoobjawowej postaci choroby i umożliwia szybsze postawienie prawidłowej diagnozy i wdrożenie odpowiedniej terapii.

 1. Reumatoidalne zapalenie stawów

Pierwsze zmiany obecne w USG w przebiegu RZS to przerost błony maziowej, z towrzyszącym wysiękiem w jamie stawowej, pochewkach ścięgien lub kaletkach. Gdy proces zapalny jest aktywny może to pokazać wzmożone unaczynienie błony maziowej w dopplerze mocy. Badanie ultrasonograficzne pozwala rozróżnić czy ból związany jest z aktywnym zapaleniem czy nieodwracalnymi zmianami destrukcyjnymi co ma kluczowe znaczenie dla wyboru leczenia. Szczególne znaczenie w potwierdzeniu rozpoznania choroby ma także zobrazowanie nadżerek kostnych. Występowanie takich zmian w typowych miejscach może potwierdzić obecność choroby oraz jest jednym z wykładników jej agresywnego przebiegu. USG pozwala uwidocznić nadżerki w znacznie wcześniejszym stadium niż RTG – pozwala to na szybkie zastosowanie odpowiedniego leczenia.

 1. Spondyloartropatie – łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów, zapalenie stawów w przebiegu zapalnej choroby jelit, reaktywne zapalenie stawów

Spondyloartropatie jest to grupa chorób, w których dochodzi do zajęcia stawów osiowych (krzyżowo biodrowych i stawów kręgosłupa), stawów obwodowych, przyczepów ścięgnistych i zmian w wielu innych układach.i narządach. Najczęściej badanie USG wykorzystywane do wykrycia zapalenia przyczepów ścięgien, tzw. entesitis. Dotyczy do głównie przyczepu ścięgna Achillesa, rozcięgna podeszwowego i więzadła rzepki, przyczepu mięśnia czworogłowego, przyczepów w okolicy nadkłykcia bocznego łokcia oraz przyczepów ścięgien zginaczy palców. W badaniu ultrasonograficznym stwierdza się pogrubienie ścięgna, obniżenie jego echogeniczności i zwiększenie przepływu w Power Dopplerze, można także zobrazować utrwalone zmiany w postaci zwapnień. Wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia przeciwzapalnego i fizjoterapii hamuje powstawanie zmian nieodwracalnych. W przebiegu spondyloartropatii najczęściej dochodzi do zajęcia jednego lub kilku stawów obwodowych – przede wszystkim stawu kolanowego, skokowego, łokciowego, a w przypadku łuszczycowego zapalenia stawów - stawów rąk, stóp oraz nadgarstka. W badaniu ultrasonograficznym można to potwierdzić zapaleniem błony maziowej (synovitis). Ponadto proces zapalny może dotyczyć ścięgien, pochewek ścięgien (przede wszystkim zginaczy i prostowników rąk) oraz kaletek (głównie kaletka ścięgna Achillesa). W przebiegu łuszczycowego zapalenia stawów często dochodzi także do obrzęku i zapalenia całego palca („palec kiełbaskowaty”) – dactylitis, co również można zobrazować w USG.

 1. Krystalopatie – dna moczanowa, chondrokalcynoza, krystalopatia hydroksyapatytowa

Jest to grupa chorób, spowodowanych krystalizacją i odkładaniem się w stawach i strukturach okołostawowych kryształów moczanu sodu, pirofosforanu wapnia lub hydroksyapatytu.

Badaniem potwierdzającym chorobę, jest stwierdzenie kryształów w płynie stawowym, jednak badanie ultrasonograficzne może nakierować dalszą diagnostykę i pomóc w szybkim rozpoznaniu choroby.

Do charakterystycznych zmiany w ostrym napadzie dny należą pogrubienie i przekrwienie błony maziowej jam stawów, pochewek i kaletek oraz wysięk w stawie. W postaci przewlekłej zapalenia stawów można uwidocznić zmiany w chrząstce stawowej (charakterystyczny objaw podwójnego konturu), guzki dnawe, nadżerki, a także złogi w przyczepach ścięgnistych i więzadłach.  

Dla chondrokalcynozy najbardziej typowe są zwapnienia w chrząstce szklistej (przede wszystkim w stawie kolanowym oraz głowie kości ramiennej).

W rzadko rozpoznawanej artropatii hydroksyapatytowej, spowodowanej odkładaniem się w tkankach kryształów fosforanu wapnia, można uwidocznić złogi w przyczepach ścięgnistych   i strukturach okołostawowych, najczęściej dużych stawów – barku i stawu kolanowego.

 1. Polimialgia reumatyczna

Zmiany, które można zobrazować w przebiegu polimialgii reumatycznej są ujęte w kryteriach służących rozpoznaniu choroby. Należą do nich:

 • zapalenie kaletki podbarkowej
 • zapalenie pochewki ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego (tenosynovitis)
 • zapalenie stawu ramiennego
 • zapalenie stawu biodrowego
 • zapalenie kaletki krętarzowej
 1. Choroba zwyrodnieniowa stawów

W przebiegu choroby zwyrodnieniowej dochodzi do uszkodzenia chrząstki stawowej, co prowadzi do wtórnych zmian kostnych i w błonie maziowej. W badaniu USG można uwidocznić wysięk w jamie stawowej, cieńszą warstwę chrząstki stawowej oraz osteofity, powstałe w wyniku procesów naprawczych.

Cena usługi: 260

Cena: 260 zł

Rejestracja Wizyty

Spis treści

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
[email protected]


Szpital Dworska - Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Sroda:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Szpitala Dworska - wjazd od ulicy Bułhaka