Szybka rejestracja online - w 3 kliknięciach, 24h/7

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu dworska.pl jest firma DELTA SPORT CLINIC sp z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Dworska 1B/LU1.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. \"ciasteczka\").
c. Poprzez gromadzenie logów serwera.

II. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania rejestracji wizyty lub podjęcia kontaktu.
6. Dane podane w formularzu nie zawierają danych wrażliwych a ich ewentualne przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, kontaktu lub leczenia pacjentów.

III. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów technicznych.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci wyszukiwania, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia informacji dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP i HTTPS,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP i HTTPS,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI. Zarządzanie plikami cookies.
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies zapoznaj się z dokumentacją Twojej przeglądarki internetowej - np. Google Chrome, Internet Explorer itp.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW, OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA RZECZ ADMINISTRATORA

Niniejszy dokument stanowi realizację obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Delta Sport Clinic sp. z o.o. sp.k., adres ul. Dworska 1B/LU1, 30-314 Kraków.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres mailowy: lukasz.lenczuk@op.pl telefonicznie pod numerem 600 935 421 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych przetwarzana Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. podjęcie kroków na Państwa wniosek przed zawarciem umowy zlecenia/o świadczenie usług/B2B, o dzieło oraz realizacji tej umowy (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”);

  2. umożliwienia administratorowi realizacji obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w związku z zatrudnieniem oraz z realizacją innej umowy o świadczenie usług na rzecz Administratora Danych (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

  3. dochodzenia roszczeń bądź obrony praw (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

Konsekwencje braku podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej realizacji. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Administrator Danych zleca świadczenie usług, wymagających przetwarzania danych, takich jak: biura rachunkowe, dostawcy usług IT, a także doradcy zewnętrzni i audytorzy oraz partnerzy (w zakresie niezbędnym do umożliwienia komunikacji ze zleceniobiorcą). Dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom publicznym.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania i realizacji umowy, a po tym okresie przez czas określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Uprawnienia i skarga do organu nadzoru

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie umowy. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Oświadczam, że zapoznałem/ - am się z klauzulą informacyjną i rozumiem jej treść.

 

 

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
12 352 25 25
rejestracja@dworska.pl