ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Fibromialgia, zespół uogólnionego bólu i przewlekłego zmęczenia

Fibromialgia  (FMS) -  należy do grupy chorób reumatycznych tkanek miękkich. Charakteryzuje się uogólnionym bólem oraz tkliwością tkanek miękkich. Ból może się nasilać lub ustępować całkowicie.  W toku rozwoju może  zmieniać swoją lokalizację. Pierwsze zmianki na temat fibromialgii pojawiły się w roku 1850, kiedy to opisano bolesne punkty uciskowe mięśni u pacjentów z reumatyzmem. Natomiast w roku 1904  ukazano pierwszy opis fibrositis. Termin fibromialgia został wprowadzony w 1976. Chorzy z FMS skarżą się na  przewlekłe zmęczenie,  często mają zaburzenia snu, nietolerancja wysiłku oraz dolegliwości psychopatologiczne. Choroba wykrywana jest u 2–4% populacji ogólnej, przede wszystkim u ludzi rasy białej. Znacznie częściej zmagają się z fibromialgią kobiety niż mężczyźni Największa częstość zachorowania przypada na lata od 30-50.  Choroba diagnozowana jest głównie w krajach uprzemysłowionych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie  liczbę chorych szacuje się na około 6 mln.  

 

Umów wizytę teraz - do lekarza specjalizującego się w leczeniu fibromialgii w naszym szpitalu

lek. Anna Ficek - spec. reumatolog


lek.med. Anna Ficek - spec. reumatolog

 

Rodzaje fibromialgii

Wyróżnia się następujące rodzaje fibromialgii:
-  pierwotna – w toku choroby dużą rolę pełnią czynniki psychogenne
- wtórna – podczas trwania innych chorób współwystępujących takich jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), toczeń rumieniowaty układowy (TRU), zespołem Sjögrena (ZS) czy nieswoistym zapaleniem jelit (NZJ).
- miejscowa – związana z mięśniowo-powięziowym zespołem bólowym, entezopatiami, zmianami zapalnymi ścięgien i kaletek, a także ze schorzeniami tkanki miękkiej z uciskiem na nerwy obwodowe (zespół cieśni nadgarstka).
- uogólniona -cechuje się wieloogniskowym bólem przewlekłym prowadzącym do chronicznego stresu, który skutkuje lękiem, zaburzeniami snu lub nawet depresją.

Przyczyny Fibromialgii

Etiologia FMS pozostaje nieznana. Przypuszcza się że za fibromialgię odpowiedzialne mogą być choroby zakaźne (wirusy WZW C  HIV oraz WZW B), choroby endokrynologiczne, zapalne choroby reumatyczne, zaburzenia psychiczne, problemy socjalne, urazy, przeciążenia, zmiany pogody lub czynniki stresogenne. Występowanie rodzinne choroby sugeruje predyspozycję genetyczną do jej rozwoju. Wykryto trzy geny potencjalnie korelujące z ryzykiem zachorowania na FMS. Ich obecność wykazano u około 35% populacji osób z fibromialgią. Są one odpowiedzialne za wyższy poziom cytokin prozapalnych. Geny determinują także różnice osobnicze w tolerancji oraz reakcji na ból, są związane z jakością układu antynocyceptywnego oraz złożonym mechanizmem bólu. Nadmierne odczuwanie bólu w FMS ma charakter centralny, co oznacza zwiększenie aktywności neuronów wstępujących oraz osłabienie ośrodkowych układów hamujących odczucie bólu. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu transportera serotoniny (5-HTT), pojawiający się częściej u pacjentów z FMS, zaburzeniem depresyjnym oraz z zespołem jelita drażliwego, może okazać się wspólnym czynnikiem dziedzicznym. Podobnie jak w zaburzeniach afektywnych oraz lękowych, u pacjentów z FMS obserwuje się dysfunkcję ośrodkowych układów monoaminergicznych. Dodatkowo za przyczynę uznaje się  obniżenie stężenia metabolitów serotoniny, noradrenaliny oraz dopaminy w płynie mózgowo-rdzeniowym wskazuje to na obniżenie aktywności tych układów. Osłabienie regulującego działania układów serotoninergicznego oraz noradrenergicznego na transmisję bodźców bólowych powoduje nasilenie odczuwania  bólu.

Objawy fibromialgii

Najczęściej występującymi objawami są :
- zmęczenie;
- zaburzenia snu;
- poranna sztywność;
- zaburzenia żołądkowo- jelitowe;
- uczucie zimnych rąk oraz stóp;
- uczucie nadmiernej pracy serca;
- zaburzenia pamięci;
- napięciowy ból głowy.

Rozpoznanie  fibromialgii

Fibromialgia powinna być rozpoznawana na podstawie analizy wszystkich objawów występujących u pacjenta. W celu postawienia diagnozy wprowadzono przez ACR kryteria diagnostyczne. Pierwsze z nich to ocena nasilenia bólu przez pacjenta, czyli WPI ( widespread pain index). Drugie kryterium brane pod uwagę to wskaźnik nasilenia objawów, czyli SSS (symptoms severity scale) określający występowanie i natężenie takich objawów, jak zmęczenie, zaburzenie snu, oraz zaburzenia poznawcze. Trzecie kryterium to analiza występowania objawów somatycznych między innymi: bólu mięśniowego, zespołu jelita drażliwego, bólów głowy, depresji, zaparć, nudności, gorączki, wymiotów, utraty apetytu, wrażliwości na światło, bolesnego oddawania moczu, wypadania włosów i innych.

Leczenie fibromialgii

Do metod leczenia FB należą farmakoterapia, fizjoterapia, psychoterapia oraz metody alternatywne. W farmakoterapii wykorzystuje się leki przeciwbólowe oraz niesteroidowe (pochodne tramadolu) leki przeciwzapalne (NLPZ).. Najskuteczniejszą grupą leków stanowią preparaty antydepresyjne, przede wszystkim nowszej generacji, które są selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Przykładem jest fluoksetyna, paroksetyna czy citalopram. W psychoterapii za jedną z metod przynoszących znaczące skutki działania jest  terapia poznawczo-behawioralna, jej prowadzenie wymaga udziału bardzo dobrze wykwalifikowanej oraz doświadczonej kadry specjalistycznej.  W fizjoterapii zaleca się wykonywanie łagodnych ćwiczeń usprawniających, krioterapię ogólnoustrojową, która zmniejszy nasilenie bólu lub leczenie ultradźwiękami.  W  medycynie alternatywnej proponuje się akupunkturę, jogę lub diety zawierającą pokarmy bogate m.in. w  tryptofan, prekursor serotoniny.


Bibliografia
1. Samborski  W.  Fibromialgia — aktualne zasady rozpoznawania choroby, nowe propozycje dotyczące patogenezy i leczenia. Forum Reumatol. 2015, tom 1, nr 1, 5–11 Copyright © 2015 Via Medica ISSN 2450–3088
2. http://www.psychiatriapolska.pl

Rejestracja Wizyty

Spis treści

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
[email protected]


Szpital Dworska - Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Sroda:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Szpitala Dworska - wjazd od ulicy Bułhaka