ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Wpływ pochodzenia genetycznego na zdrowie i długość życia - Holistyczne podejście nowoczesnej medycyny, nasz nowy projekt BeHoli

0beholi

Wprowadzenie

Z przyjemnością informujemy, iż w naszej placówce Szpital Dworska w ramach współpracy naukowej, stworzono innowacyjny projekt BeHoli. 

Misją projektu BeHoli (z ang. Be Holi - Holistic, bądź holistyczny) jest globalna opieka medyczna, wykorzystująca informacje uzyskane za pomocą innowacyjnych technik diagnostycznych oraz ich wnikliwej analizy przez lekarzy i specjalistów różnych dziedzin nauk medycznych np. dietetyk kliniczny, trener personalny, fizjoterapeuta, psychoonkolog, couch motywacyjny. 

Be Holi wykorzystuje najnowsze odkrycia naukowe, będąc stale we współpracy z naukowcami z Narodowego Instytutu Zdrowia w Waszyngtonie, USA.

Informacja o profilu genetycznym, wynikach badań krwi, oznaczenia poziomu hormonów zostaje przekazana do interdyscyplinarnego zespołu ekspertów, który dokonuje jej analizy. Następnie tworzona jest indywidualna strategia kompleksowej opieki medycznej. 

Pacjent zostaje skierowany do odpowiednich specjalistów lekarzy, którzy pracując w zespole, wspólnie wymieniają się wynikami przeprowadzonych badań. 

Niewiedza budzi strach, wiedza to potęga. Poznaj siebie w pełni, by móc cieszyć się swoim życiem, mając wszystko pod kontrolą. Zadbaj o siebie holistycznie. 

Holistyczne podejście medycyny do pacjenta

Holistyczne podejście medycyny obejmuje uwzględnienie wszystkich aspektów zdrowia i życia pacjenta. Badania genetyczne stanowią ważny element tego podejścia, umożliwiając indywidualne dostosowanie opieki medycznej, diety, profilaktyki i aktywności fizycznej do unikalnych potrzeb pacjenta. Wykorzystanie informacji genetycznych pozwala lekarzom i specjalistom na skonstruowanie spersonalizowanego planu zdrowotnego. W naszym projekcie uwzględniamy także aspekt dobrostanu psychicznego człowieka, organizując spotkania w trybie online webinarów lub konsultacji, podczas których rozmawiamy o tym jak dbać o zdrowie psychiczne. Podejmujemy różne tematy m.in. sposoby radzenia sobie ze stresem codziennym, ale też odpowiadamy na Wasze pytania, potrzeby. Be Holi nastawiony jest na stały kontakt z Wami. Używając różnych mediów jak social media, strony internetowe, maile, telekonsultacje, porady online, zapewnimy ciągłą opiekę na najwyższym poziomie. 

Genetyczne pochodzenie człowieka

Pochodzenie genetyczne danego człowieka, odziedziczone z pokoleń przodków, kształtuje unikalny profil genetyczny jednostki. Badania genetyczne pozwalają na zgłębienie tajemnic historii genetycznej człowieka, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia wpływu genów na zdrowie i długość życia. Nowoczesna medycyna, korzystając z informacji uzyskanych z badań genetycznych, przyjmuje holistyczne podejście do pacjenta, wykorzystując wiedzę o jego genetycznym pochodzeniu do stworzenia indywidualnego podejścia w doborze odpowiedniej diety, profilaktyki chorób, aktywności fizycznej i opieki zdrowotnej. Dzięki temu można zrealizować swój nowy plan na długie, zdrowe życie, z pełną świadomością o swoim dobrostanie.

Pochodzenie genetyczne człowieka ma swoje korzenie w przeszłości, w migracjach przodków oraz adaptacjach do różnych środowisk. Badania genetyczne pozwalają na określenie naszego pochodzenia etnicznego, analizując różnorodność genetyczną i wspólne cechy genetyczne z różnych populacji na świecie. 

Badanie genetyczne i profil człowieka

Badanie genetyczne może obejmować analizę polimorfizmów jednonukleotydowych (z ang. Single nucleotide Polymorphism, SNP) związanych z różnymi cechami fizycznymi, metabolizmem różnych składników odżywczych, sekwencjonowanie DNA w poszukiwaniu specyficznych mutacji związanych z predyspozycjami do różnych chorób. Te informacje są wykorzystywane do określenia profilu genetycznego danej osoby. Warto też zaznaczyć, iż wykrycie ewentualnych predyspozycji do różnych chorób należy traktować pozytywnie, ponieważ ta wiedza daje nam możliwość podjęcia działań, które zapobiegną rozwojowi choroby i uratują nasze życie. Wiedza ta, pozwala na kontrolowanie chorób i świadome przeciwdziałanie. 

Korzyści wynikające ze świadomości o genetycznej historii

Świadomość o genetycznej historii człowieka ma szereg korzyści, zarówno medycznych, jak i psychospołecznych czy kulturowych. Medycznie, pozwala to na spersonalizowane podejście do zdrowia, co może prowadzić do lepszych wyników zdrowotnych. Psychospołecznie, wiedza o pochodzeniu genetycznym może budować więź z korzeniami kulturowymi i etnicznymi, a także zwiększać poczucie własnej tożsamości.

Wykorzystanie wiedzy o pochodzeniu genetycznym w wyborze dyscypliny sportowej

Wiedza o genetycznym pochodzeniu człowieka może dostarczyć informacji o aktywnościach, które mogą być bardziej odpowiednie dla danej jednostki. Przykładowo, jeśli przodkowie danej osoby prowadzili koczowniczy tryb życia, to sporty o charakterze bardziej dynamicznym i mobilnym mogą być bardziej korzystne. I odwrotnie, jeśli ktoś ma predyspozycje do ćwiczeń mniej aktywnych, jest odpowiednim kandydatem do ćwiczeń siłowych. W końcu można zaplanować swój fizyczny rozwój, będąc pewnym, że nie dojdzie do przetrenowania i że efekty ćwiczeń na nasze zdrowie będa szybko odczuwalne.  

Dietetyka oparta na genetycznym pochodzeniu

Wiedza o przodkach danego pacjenta może również pomóc w doborze odpowiedniej diety. Współczesna medycyna kieruje się w stronę diet spersonalizowanych, które uwzględniają genetyczne predyspozycje jednostki w spożywaniu różnych składników odżywczych. W ten sposób w utworzonym jadłospisie nie znajdą się żadne alergeny czy produkty, na które osoba może mieć nietolerancję pokarmową. Ponadto efekty takiej diety będą szybko zauważalne tj. dobre samopoczucie i ładna sylwetka. 

Profilaktyka chorób układu krążenia, odpornościowego i nowotworów

Wiedza o genetycznym pochodzeniu danego pacjenta może pomóc w identyfikacji predyspozycji do różnych chorób, takich jak choroby układu krążenia, zaburzenia odpornościowe czy nowotwory. Na tej podstawie można dostosować odpowiednie strategie profilaktyczne, co wydłuży nasze życie w dobrym zdrowiu lub wręcz je uratuje. Obecnie na nowotwory w Polsce umiera ok. 600 tys. osób rocznie, z czego szacuje się, że 45% można ocalić, gdyby odpowiednio wcześnie wdrożyć profilaktykę. 

Podsumowanie

Wiedza o genetycznym pochodzeniu danego człowieka pozwala na holistyczne podejście medycyny, indywidualnie dostosowując plan zdrowotny, profilaktykę, dietę i aktywność fizyczną. Informacje te poprawiają zdrowie i wydłużają długość życia pacjenta oraz wpływają na jego postrzeganie samego siebie, korzeni kulturowych i  tożsamości. Badania genetyczne stanowią nieoceniony zasób w spersonalizowanym podejściu do zdrowia i są kluczowym elementem nowoczesnej, holistycznej medycyny.

 

To Twój czas. Just do it, Be Holi. To takie proste. 

Rejestracja Wizyty

Spis treści

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
[email protected]


Szpital Dworska - Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Sroda:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Szpitala Dworska - wjazd od ulicy Bułhaka