ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Autyzm u dorosłych - objawy, badanie ADOS-2

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD, autism spectrum disorder) to w znacznej części dziedziczne nieprawidłowości rozwojowe wynikające z wrodzonych zmian w układzie nerwowym. Odmienne funkcjonowanie mózgu wpływa na sposób postrzegania, rozumienia i reagowania na bodźce zewnętrzne, w tym reakcje emocjonalne i intencje innych osób. Z tego względu, u autystyków zwykle obserwuje się trudności w rozwijaniu interakcji społecznych. Autyzm cechuje również silne przywiązane do rutyny, co może objawiać się niechęcią do zmian oraz powielaniem tych samych strategii działania w określonych sytuacjach. 

Należy podkreślić, że autyzm jest zaburzeniem złożonym, obejmującym różnorodne cechy i objawy, które są unikalne dla każdej osoby. Nie ma jednego "typowego" obrazu autyzmu. Każda osoba z ASD może doświadczać różnych kombinacji objawów i cech autyzmu w różnym stopniu nasilenia.

Ciężki autyzm rozpoznaje się zwykle w wieku dziecięcym, np. z powodu trudności w posługiwaniu się mową, braku nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, a także obecności wyraźnych zachowań powtarzalnych czy kompulsywnych. W przypadku autyzmu lekkiego lub wysokofunkcjonującego zaburzenia nie muszą wpływać na zachowanie dziecka w sposób istotny dla otoczenia, dlatego ASD często nie zostaje rozpoznane. 

Niektórzy dorośli z nierozpoznanym ASD mogą mieć odczucie, że nawiązywanie i podtrzymywanie interakcji społecznych stanowi dla nich wyzwanie. Problemy z komunikacją w pracy, ciągłe nieporozumienia z partnerem lub partnerką, a także brak akceptacji otoczenia w związku z nieadekwatnymi reakcjami (np. śmiechem w trudnej sytuacji), skłaniają do poszukiwania diagnozy. 

Diagnoza autyzmu u dorosłych badaniem ADOS-2

ADOS-2 to ustrukturyzowany test obserwacyjny, który umożliwia psychologowi identyfikację zachowań autystycznych w różnych kontekstach. Protokół badania składa się z szeregu zadań, które obejmują m.in. interakcję pomiędzy badanym a psychologiem. Psycholog przypisuje zachowania do określonych kategorii. Ilościowy wynik badania ADOS-2 jest następnie poddawany analizie. Protokół istotnie wspomaga diagnostykę zaburzeń ze spektrum autyzmu - ze względu na jego standaryzację jest jednym z najważniejszych narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przez psychologów. 

Diagnoza ADOS-2 (osoby dorosłe) składa się z 3 spotkań: 

 • konsultacja wstępna - 50 min.,
 • badanie protokołem ADOS-2 - 70 min.,
 • spotkanie podsumowujące (30 min.). 

Koszt procesu diagnostycznego autyzmu metodą ADOS-2 wynosi 1100 zł

Diagnoza autyzmu u dorosłych badaniem ADOS-2 - umów wizytę

Wybierz psychologa i umów wizytę przez www lub ZADZWOŃ: 12 352 25 25.

mgr Agata Kwasek - psycholog, seksuolog, psycholog dziecięcy, diagnosta ADOS 2


mgr Agata Kwasek - psycholog, seksuolog, psycholog dziecięcy, diagnosta ADOS 2

 

Przykładowe objawy autyzmu u dorosłych

Osoby dorosłe z zaburzeniem ze spektrum autyzmu często wykazują wybrane zachowania lub cechy takie jak:

 • problemy z interpretacją znaczenia i tonu wypowiedzi innych osób, np. brak zrozumienia sensu przenośni i ironii, 
 • słabe okazywanie własnych emocji, 
 • ograniczona mimika,
 • brak potrzeby utrzymywania kontaktu wzrokowego, 
 • stereotypowe wypowiedzi, 
 • jednostronne wypowiedzi w formie monologu, słabe umiejętności aktywnego słuchania, 
 • reakcje nieadekwatne do sytuacji, 
 • trudności w dostosowaniu się do nowych sytuacji,
 • dyskomfort podczas przebywania w otoczeniu, gdzie "dużo się dzieje", 
 • silne zainteresowanie jedną wąską dziedziną, niezmienne hobby rozwijane od wielu lat. 

Wyzwania osoby ze spektrum autyzmu

Autyzm u dorosłego a związek romantyczny

Osoby z autyzmem mogą mieć trudności w odczytywaniu niewerbalnych sygnałów i subtelnych znaków drugiej połówki, co może prowadzić do nieporozumień w związku. Dorośli z ASD nie zawsze potrafią wyrażać swoje uczucia czy potrzeby w sposób zrozumiały dla partnera. 

Dorośli autystycy często potrzebują więcej czasu i przestrzeni dla siebie, co może prowadzić do trudności w zaspokajaniu potrzeb partnera. Wąskie zainteresowania, które dominują uwagę osoby z ASD, mogą prowadzić do ograniczenia wspólnego spędzania czasu, co w niektórych przypadkach może negatywnie wpływać na relację. 

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą być niechętne do kompromisu kosztem siebie, ponieważ są mniej skłonne do zmian własnego harmonogramu dnia czy planu na życie. 

Pomimo możliwego niepokoju podczas przebywania w większych gronie osób dorosły z ASD może odczuwać potrzebę bliskości. Kolejne rozstania lub nieumiejętność zbudowania jakiegokolwiek trwałego związku rodzi poczucie niekompetencji do tworzenia relacji, co może skutkować wycofaniem się z tej sfery życia. 

Autyzm a praca zawodowa

Zwykle obserwuje się problemy z klarowną i efektywną komunikacją z innymi pracownikami. Osoby z ASD czasami nie potrafią dopasować reakcji do panującej atmosfery, nie rozumieją żartów współpracowników, mogą nieprawidłowo interpretować czyjeś intencje. Częstym skutkiem są nieporozumienia oraz brak integracji z zespołem

Niektóre osoby z autyzmem mogą mieć trudności z elastycznością w pracy, adaptacją do zmian w harmonogramie czy organizacją zadań. Źle znoszą zmiany, np. nagłe przeniesienie do innego działu czy konieczność powrotu z home office do pracy w biurowym open space. 

Mocne zainteresowania w określonych obszarach mogą sprawić, że osobom z ASD trudno się skupić na zadaniach, które nie są zgodne z ich zainteresowaniami.

Spotkania w większej grupie osób i prezentacje przed publicznością stanowią dla autystyków sytuacje stresujące, które czasami stanowią przyczynę zmiany pracy. 

Gdy autyzm utrudnia życie - pomoc psychologa

Niezrozumienie otoczenia, poczucie wyobcowania oraz niewystarczającej kontroli nad własnym życiem skutkują zamartwianiem się i większym ryzykiem rozwoju depresji

Wsparcie psychologa uwzględnia:

 • trening umiejętności społecznych, naukę rozumienia niuansów towarzyskich i ułatwienie funkcjonowania wśród ludzi, 
 • edukację partnera(-ki) w zakresie zachowań autystycznych w tym terapię dla par. 

Autyzm u dorosłych - diagnoza ADOS-2 - umów wizytę u psychologa

Wybierz psychologa i umów wizytę przez www lub ZADZWOŃ: 12 352 25 25.

mgr Agata Kwasek - psycholog, seksuolog, psycholog dziecięcy, diagnosta ADOS 2


mgr Agata Kwasek - psycholog, seksuolog, psycholog dziecięcy, diagnosta ADOS 2

 
 autyzm u osoby dorosłej objawy

Rejestracja Wizyty

Spis treści

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
[email protected]


Szpital Dworska - Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Sroda:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Szpitala Dworska - wjazd od ulicy Bułhaka