ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

USG płuc w Krakowie CENA: 260 zł

Badanie ultrasonograficzne (USG) płuc – jest to jedna z technik diagnostyki nieinwazyjnej wykorzystująca w badaniu fale ultradźwiękowe. Poszczególne fale ultradźwiękowe są przenoszone pomiędzy ośrodki różniące się gęstością. W ten sposób zostają uwidocznione poszczególne elementy płuc. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy powietrzem, a płynem surowiczym i opłucną tworzą charakterystyczne artefakty. Ponadto takie badanie może dostarczyć wielu informacji diagnostycznych na temat chorób płuc takich jak obrzęk płuc, zapalenie płuc, zatorowość płuc, przewlekła obturacyjna choroba dróg oddechowych oraz w odma opłucnej. Jest to technika zbliżona pod względem czułości do tomografii komputerowej. Przy zastosowaniu tej techniki należy pamiętać że samo badanie fizyczne płuc jest poważnym wyzwaniem. Jest to w dużej mierze spowodowane niewystarczająco mocnymi parametrami stetoskopu. Na przykład do wykrywania niewydolności serca lub do wykrywania zapalenia płuc samo osłuchiwanie ma niską czułość. Oczywiście w tych sytuacjach można zastosować tomografię komputerową jednak w celu wykonania tego badania należy przywieźć ciężko chorego pacjenta oraz powinno się wykonać kontrast. Dlatego korzystniejszym rozwiązaniem i mniej problematycznym jest badanie ultrasonograficzne płuc. Metoda ta pozwala w ciągu kilku minut stwierdzić przyczynę ostrej niewydolności płuc przy łóżku chorego. Ma zastosowanie na oddziałach ratunkowych oraz oddziałach intensywnej terapii. Fale ultradźwiękowe nie wykazują szkodliwego oddziaływania na pacjenta. Dzięki temu można także USG wielokrotnie powtarzać w celu sprawdzania postępu choroby oraz rezultatu terapii.

 

Umów wizytę teraz - do lekarza wykonującego USG płuc się w naszym szpitalu

lek. Jolanta Hauer - spec. chirurg ogólny II , torakochirurg


lek.med. Jolanta Hauer - spec. chirurg ogólny II, torakochirurg

dr n.med. Łukasz Hauer - torakochirurg


dr n.med.  Łukasz Hauer - spec. chirurg ogólny, torakochirurg

 

POC USG płuc

Rozwój technologiczny umożliwił produkcję ultrasonografów o wysokiej jakości i małych rozmiarach. Te gabaryty pozwalają na wykonanie badania nawet w niedogodnych warunkach lub ciasnych pomieszczeniach oraz w karetkach pogotowia. Takie przyłóżkowe wykonanie badania USG jest nazywane POC USG ( ang. point-of-care USG), czyli uproszczone i znacznie szybsze badanie USG. Pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji na temat stanu pacjenta w danym momencie. Badanie to nie jest szkodliwe dla pacjenta jak i dla badającego i może być wykorzystane w jednej z trzech sytuacji takich jak zagrożenie życia pacjenta (uraz, wstrząs, ostra niewydolność oddechowa). Drugi przypadek gdzie POC USG można użyć to ocena różnych aspektów stanu medycznego (wolemia lub ocena stanu płuc w czasie ciąży). Trzeci przypadek to USG POC jako narzędzie monitorowania, które zgodnie ze sposobem tradycyjnym wykonywane jest „na ślepo”. Przede wszystkim do zabiegów takich jak kaniulacja naczyń, leczenie bólu , a także anestezja regionalna.

Wskazania do wykonania USG płuc

- podejrzenie uszkodzenia płuc w wyniku urazu w obrębie klatki piersiowej;

- podejrzenie występowania zmian zapalnych płuc lub opłucnej;

- w celu dalszej diagnostyki odmy opłucnej lub zmian radiologicznych;

- w przypadku ciąży, kiedy nie można wykonać RTG płuc;

- w celu obserwacji oraz monitoringu dolegliwości związanych z płucami;

- występowanie u pacjenta uporczywego kaszlu oraz bólów w okolicy klatki piersiowej;

- choroby genetyczne związane m.in. z nowotworem płuc lub przewlekłą obturacją płuc.

- w sytuacji podejrzenia zalegania zbyt dużej ilości płynu w płucach;

- w przypadku stwierdzenia obrzęku płuc lub zatorowości płucnej.

Co jest widoczne podczas USG płuc

W prawidłowym obrazie płuc u osób zdrowych przykładając głowicę ultrasonograficzną do ściany klatki piersiowej podłużnie, w dowolnym obszarze widoczny jest prawie identyczny obraz. Można zaobserwować kolejno następujące struktury: tkankę podskórną, warstwę mięśni, powięź wewnątrzpiersiową oraz linię opłucnej. W ścianie klatki piersiowej poniżej tkanek miękkich znajdują się żebra z charakterystycznym cieniem akustycznym. Przy podłużnym przyłożeniu głowicy uzyskuje się obraz określany jako tzw. „objaw nietoperza”. Do widocznych struktur zalicza się także linia opłucnej w której skład wchodzi m.in. opłucna ścienna i płucna, a także płyn pomiędzy tymi błonami. Poniżej linii znajdują się jednorodne echogenne odbicia bez możliwości wskazania jakichkolwiek struktur oraz kilka artefaktów ultrasonograficznych widocznych w obrazie prawidłowym. Artefakty fizjologiczne oraz patologiczne pochodzą z opłucnej i są jednym z ważniejszych elementów przy ultrasonografii płuc. Dzieli się je na artefekty statystyczne oraz dynamiczne, a także takie które są charakterystyczne dla zmian zapalnych płuc.

Aparatura do USG płuc

Właściwy wybór aparatu USG płuc w znacznym stopniu zależy od miejsca wykonywania badania. Może to być diagnostyka przedszpitalna, na miejscu wypadku lub w środku transportu sanitarnego, czyli hand – held’’. W skład aparatu ultrasonograficznego wchodzi emitera oraz odbiornik fali ultradźwiękowej. Emiterem jest przetwornik znajdujący się w głowicy, który wysyła falę o danej częstotliwości w stronę badanego ośrodka. Taka fala trafia do płuc rozchodzi się oraz odbija na granicy ośrodka tzn na granicy tkanek miękkich i wraca spowrotem do odbiornika i jest widoczna w postaci obrazu na monitorze. W budowie aparatu do USG płuc jednym z ważniejszych elementów jest głowica, która może być konweksowa, liniowa lub sektorowa. W szpitalach na oddziałach ratunkowych lub na oddziałach intensywnej terapii powinien znajdować się aparat z możliwością wymiany każdej z wymienionych głowic. Taki wybór konkretnej głowicy pozwala na wykorzystanie aparatu w sytuacjach nagłych jak i w momencie kiedy nie ma potrzeby pośpiechu. Głowica konweksowa oraz sektorowa są stosowane w celu obserwacji głębszych warstw w płucach. Podczas zastosowania głowic konweksowych używa się ustawienia do badania jamy brzusznej. Do głowic sektorowych stosuje się ustawienia do badań serca lub jamy brzusznej. Natomiast głowica liniowa jest wykorzystywana do obserwacji płytkich warstw. W trakcie wykorzystywania głowic liniowych osiąga się znacznie precyzyjne obrazy struktur. Dzięki czemu pozwala to dokładnie ocenić linię opłucnej, zmiany zapalne oraz ogniskowe bezpośrednio przylegające do opłucnej. Nie wszystkie aparaty USG są zaopatrzone w tzw. presety, czyli wstępne ustawienia przeznaczone przezklatkowemu badaniu płuc.

Przygotowanie do badania

Badanie ultrasonograficzne płuc nie wymaga szczególnego przygotowania. Zaleca się przed przystąpieniem do badania wykonać zdjęcie rentgenowskie oraz tomografię komputerową. Do badania lekarz poprosi pacjenta o odsłonięcie klatki piersiowej. Zaleca się zabranie ze sobą do lekarza wcześniejsze wyniki wykonywanych badań.

Przebieg badania

W trakcie badania pacjent powinien znajdować się w pozycji leżącej. Przed przyłożeniem głowicy ultrasonograficznej lekarz nakłada żel. Następnie oceniane są poszczególne segmenty obu płuc przesuwając głowice wzdłuż międzyżebrzy unikając fragmentów kostnych. Przezklatkowe USG płuc polega na analizie artefaktów tworzących się na granicy ośrodków o różnej częstotliwości dla fal ultradźwiękowych. Badanie jest nieszkodliwe oraz bezbolesne. Cały przebieg badania trwa około 15- 20 min i wraz z wywiadem, badaniem fizykalnym oraz wynikami innych badań dodatkowych pozwala wskazać właściwe rozpoznanie.

Bibliografia:

1. Kosiak W. Ultrasonograf stetoskopem w anestezjologii i medycynie ratunkowej: mit czy rzeczywistość? Część 1. Obraz prawidłowy i podstawy diagnostyki ultrasonograficznej płuc. Anestezjologia i Ratownictwo 2010, 4: 99-110

2. Nowakowski P. Ultrasonografia point-of-care u pacjentów w stanach nagłych. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY. Technika – Technologia 2017,4 : 46- 53

3. Gargani L. Volpicelli G. How I do it: Lung ultrasound. Gargani and Volpicelli Cardiovascular Ultrasound 2014, 12,25: 3-10

Cena usługi: 260

Cena: 260 zł

Rejestracja Wizyty

Spis treści

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
[email protected]


Szpital Dworska - Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Sroda:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Szpitala Dworska - wjazd od ulicy Bułhaka