ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Gamma Sport Clinic Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-314) przy ul. Dworskiej 1B/LU1 NIP: 9452182323, REGON: 360548070, KRS: 0001100654, nr tel.12 352 25 25, adres e-mail: [email protected]  (zwanym dalej „Usługodawca”) świadczący usługi na rzecz osób fizycznych również za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.dworska.pl oraz www.nowaortopedia.pl (zwanym dalej jako „Serwis”).

 • Usługodawca poprzez rejestrację telefoniczną oraz za pomocą Serwisu świadczy usługi umożliwiające Pacjentom dokonywanie rezerwacji wizyt w placówce stacjonarnej oraz zakup medycznych konsultacji prowadzonych przez lekarzy oraz specjalistów Usługodawcy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej.
 • Regulamin określa ważne z punktu widzenia obu stron warunki zawarcia umowy świadczenia usług, gwarancji rezerwacji terminu konsultacji, opłacania i ewentualnego odwoływania wizyt. Jego zatwierdzenie stanowi podstawę do wykonania usługi - bez jego akceptacji nie będzie ona możliwa.
 • Regulamin dla e-wizyt stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 • Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Serwisu (zwanym dalej jako „Pacjent’’).
 • Zawartość Serwisu, w szczególności teksty i znaki graficzne stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

2. Ogólne warunki świadczenia usług

 • Rejestracja telefoniczna możliwa jest od pon do pt w godzinach od 7:30 do 20:30 oraz w soboty od 7:30 do 14:00.
 • Rejestracja online możliwa jest poprzez Serwis 24h/dobę oraz 7 dni w  tygodniu. Serwis stanowi narzędzie do umawiania wizyt online( 24h /7dni w tygodniu). Usługi zarejestrowane poprzez Serwis odbywają się stacjonarnie w placówkach Usługodawcy (zwane dalej jako „Wizyta”) lub są świadczone drogą elektroniczną w formie telefonicznej konsultacji lub wideo konsultacji (dalej jako „E-wizyta’’).
 • Adres placówki jest dostępny na stronie internetowej www.dworska.pl oraz www.nowaortopedia.pl
 • Konsultacji medycznych udzielają lekarze i specjaliści  Szpitala Dworska oraz Nowej Ortopedii prowadzonej przez Usługodawcę.
 • Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie E-wizyt odbywa się przy wykorzystaniu systemu telefonicznego oraz  teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 • W celu właściwego korzystania z Serwisu Pacjent powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (w szczególności FireFox lub Chrome) oraz dostęp do Sieci Internet.
 • Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne jednak Pacjent chcąc dokonać zakupu E-wizyty zobowiązany jest do uiszczenia płatności za wybraną przez siebie usługę, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie Serwisu. Pacjent zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu E-wizyty o jej całkowitym koszcie.
 • Płatność za pozostałe wizyty stacjonarne jest określona jako możliwa, co oznacza że pacjent może uiścić opłatę za wizytę poprzez link do płatności do dnia poprzedzającego termin wizyty. Płatność za wizytę jest traktowana jako zadatek na poczet odbycia wizyty. Szczegółowe zasady płatności znajdują się w pkt 4. Zasady opłacania wizyt.
 • Rejestratorka medyczna po telefonie Pacjenta do placówki jest zobowiązana do zebrania pełnych danych, które umożliwią jej wprowadzenie ich do programu ruchu pacjentów. Bez podania kompletnych danych rejestracja pacjenta nie jest możliwa.
 • W celu dokonania rejestracji Pacjent podaje następujące dane osobowe:
  • imię,
  • nazwisko,
  • PESEL
  • adres e-mail,
  • ulica
  • kod pocztowy
  • miasto
  • numer telefonu.

 

 • Po dokonaniu rejestracji Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rejestrację i link do opłacenia wizyty.
 • Ponadto pacjent otrzymuje SMS, zawierający link do niniejszego regulaminu w celu zapoznania się z nim. Jeżeli pacjent nie opłacił wizyty z góry konieczne jest  odesłanie wiadomości SMS o treści “TAK” na numer z którego został wysłany sms(standardowy koszt wg stawki operatora), który jest jednoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z nim, jego akceptacji oraz tym samym dokonania rezerwacji. Brak akceptacji regulaminu skutkuje anulowaniem rezerwacji w systemie.Zgoda jest jednorazowa i obowiązuje na cały okres trwania leczenia.Nie ma konieczności jej powielania przed każdą wizytą.

3. Rezerwacja Wizyty  krok po kroku

1.Rezerwacja odbywa się na dwa sposoby -

a) poprzez połączenie telefoniczne z rejestratorką  
b) strone internetową www.dworska.pl lub www.nowaortopedia.pl

Ad.a Rejestracja telefoniczna

1.Pacjent łączy się z placówką telefonicznie.

2.Podaje wszystkie wymagane dane o które zostanie poproszony przez rejestratorkę

3.Rejestratorka umieszcza jego dane w systemie ruchu pacjentów .

4.W tym momencie zostaje wygenerowany automatycznie e-mail z potwierdzeniem umówienia wizyty, formularzem RODO oraz sms z powyższym regulaminem.

5.E-mail zawiera formularz zgody na przetwarzanie danych zgodnie z RODO, który Pacjent pierwszorazowy (czyli ten, który nie korzystał jeszcze z Usług Usługodawcy) powinien wypełnić przed przybyciem do placówki.

Formularz Rodo-Dane z wypełnionego formularza Rodo są traktowane jako nadrzędne wobec tych, które zostały przekazane rejestratorce. Będą one używane w dokumentacji medycznej pacjenta. W związku z powyższym ważne jest, aby dane te zostały uzupełnione rzetelnie.

Uzupełnienie formularza on line stanowi podwójną weryfikację danych w celu uniknięcia błędów podczas rejestracji telefonicznej.

6.Pacjent jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się z regulaminem    świadczenia usług i potwierdzeniem tego faktu poprzez odesłanie sms o treści “TAK” na nr telefonu z którego został wysłany do niego SMS z regulaminem.

7.1-3 dni przed wizytą wizyta zostanie zweryfikowana i potwierdzona telefonicznie.W wypadku braku akceptacji regulaminu (brak SMS o treści “TAK”),rezerwacja zostaje anulowana.

8. Rejestratorka podejmie 3 próby kontaktu z pacjentem w celu potwierdzenia przybycia na wizytę(2 telefoniczne i 1 sms).W wypadku braku odpowiedzi ,wizyta zostanie anulowana.

Ad.b Rejestracja on-line

1. Rezerwacja Wizyty odbywa się poprzez wybór lekarza, rodzaju konsultacji daty i godziny wizyty. Rezerwację Wizyty Pacjent potwierdza poprzez kliknięcie przycisku „Zarezerwuj wizytę”

2.W trakcie wyboru sposobu opłacania wizyty należy wybrać “płatność na miejscu” lub “płatność on line”.W wypadku E-wizyty możliwa jest jedynie płatność on-line.

3.W celu potwierdzenia rezerwacji nieopłaconej z góry przez  Blue Media Pacjent otrzymuje na podany przez siebie numer telefonu unikatowy 6-cyfrowy kod, który powinien wpisać w polu „kod sms” w oknie przeglądarki. Po wpisaniu prawidłowego kodu w oknie przeglądarki rezerwowana jest w kalendarzu placówki stacjonarnej konsultacja medyczna (Wizyta).

4.Po skutecznym dokonaniu rezerwacji Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rezerwację. W Wiadomości załączony jest link do formularza Rodo, o którym mowa w pkt.3 ,Ad.a podpunkt 5.

4.Zasady opłacania wizyt

 • Usługodawca świadczy usługi wyłącznie komercyjne.
 • Pacjent ma możliwość opłacenia wizyty po jej dokonaniu .Dostępne formy płatności to:Karta płatnicza,blik,gotówka
 • Pacjent, potwierdzający zapoznanie się i akceptację powyższego regulaminu (poprzez zaznaczenie okienka checkbox podczas rezerwowania wizyty lub odesłanie sms o treści ‘TAK”), świadomie zgadza się na koszty wynikające z nie przybycia w dniu wizyty, bez wcześniejszego odwołania w dopuszczonym terminie. Jeżeli pacjent nie opłacił wizyty z góry, zostanie wystawiona faktura imienna oraz wezwanie do uiszczenia kwoty opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50%(netto) kosztów zarezerwowanej przez niego wizyty  plus obowiązująca stawka VAT.
 • Możliwa jest również płatność przed wizytą za pośrednictwem linku do płatności systemu Blue Media, wysyłanego w mailu potwierdzającym rezerwację terminu wizyty. Link do płatności pomniejszony jest o 5% rabatu. Rabat udzielany jest wyłącznie dla Pacjentów opłacających wizytę z góry.
 • Opłata dokonana poprzez link do płatności pobierana jest na poczet zadatku za rezerwację terminu wizyty, co oznacza, że w wypadku nieodwołania jej w dopuszczonym terminie lub nie zjawieniu się w dniu wizyty zadatek przepada na rzecz Usługodawcy.
 • Jeżeli w trakcie odbywania wizyty okaże się, że kwota wizyty ulegnie zmianie na ,dodatkowa opłata lub pomniejszenie pierwotnej kwoty  zostanie uregulowane na miejscu w kasie  placówki tuż po wizycie .Przykład:

a)  lekarz wykona badanie usg,które jest dodatkowo płatne(na co pacjent wyraża zgodę)-pacjent musi uregulować płatność tuż po wizycie

b)Pacjent opłaci droższą wizytę z usg, które okaże się zbyteczne i wizyta będzie tańsza-otrzyma on zwrot tuż po wizycie w kasie placówki

O cenie wizyty decyduje specjalista po wykonaniu usługi wprowadzając do systemu ostateczną kwotę wizyty.

 • Pacjent, który nie stawi się w dniu wizyty mimo potwierdzenia wizyty lub braku jej odwołania zostaje umieszczony na czarnej liście, czyli nie będzie mógł więcej skorzystać z usług placówek Usługodawcy.
 • Reklamacje dotyczące płatności rozpatrywane są po przesłaniu ich drogą listowną na adres Szpital Dworska, ul. Dworska 1b /Lu1, 30-314 Kraków lub mailowo na [email protected].

5.Czas realizacji płatności BlueMedia

 • Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
 •  Dostępne formy płatności:

 Karty płatnicze: 

 • Visa 
 • Visa Electron 
 • Mastercard 
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

oraz:

000baner

6. Odwołanie lub zmiana terminu 

 • Pacjent ma prawo odwołania zakupionej Wizyty najpóźniej na 24 godzin przed terminem jej wykonania, po kontakcie telefonicznym z rejestracją Szpitala – tel. +48 12 352 25 25 lub mailowo na [email protected]. 
 • Pacjent może dokonywać modyfikacji zakupionej wizyty najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonaniem poprzez zmianę terminu jej realizacji po kontakcie telefonicznym z rejestracją Szpitala – tel. +4812 352 25 25 lub mailowo na [email protected]. W przypadku odwołania lub zmiany terminu wizyty Pacjent otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności w postaci komunikatu przesłanego na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 • W przypadku odwołania wizyty w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za wizytę (za pomocą serwisu BlueMedia - do tego konieczne jest okazanie potwierdzenia transakcji z jej indywidualnym numerem nadanym przez BlueMedia) lub przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu odwołania wizyty. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Serwis w związku z tą Wizytą przez  BlueMedia (zgodnie z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).

7. Odpowiedzialność

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Pacjenta z Serwisu, jeżeli jest to wynikiem niezachowania ostrożności przez Pacjenta.
 • Pacjent zobowiązuje się w trakcie wizyty do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca oraz jego personel medyczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.
 • Pacjent może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu w tym przerwać trwającą wizytę bez ponoszenia żadnych konsekwencji. W celu uniknięcia wątpliwości, Pacjent przerywając wizytę przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia konsultacji medycznej.
 • Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi na najwyższym poziomie. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, niezależnych od Usługodawcy, których skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu Wizyty lub wykupionej wizyty z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego Pacjenta, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zapewnienia Pacjentowi realnie najbardziej dogodnego terminu zamiennego dla wybranej usługi. Pacjent ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez Usługodawcę a tym samym może zrezygnować z usługi, otrzymując zwrot poniesionych kosztów.

8. Reklamacje

 • W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 • Reklamacja powinna być złożona listownie na adres:Szpital Dworska ,ul. Dworska 1b /Lu1, 30-314 Kraków lub mailowo na [email protected]. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 • Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

9. W przypadku, gdy usługa medyczna jest wykonywana przez podwykonawcę Gamma Sport Clinic, Pacjent wyraża zgodę na udostępnienie podwykonawcy następujących danych:

- imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia,

- PESEL,

- numer telefonu kontaktowego do osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia,

- rodzaj interwencji, (opcja) w tym szczególną kategorię danych osobowych osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia

- (opcja przy wizycie domowej) adres interwencji,

- adres e-mail pacjenta,

- numer referencyjny zlecenia,

- ewentualnie inne istotne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zlecenia
Podwykonawca może zwrotnie przekazywać szczególną kategorię danych osobowych w postaci dokumentacji medycznej do Administratora Danych Osobowych Gamma Sport Clinic.

10. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług medycznych Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.).

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
[email protected]


Szpital Dworska - Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Sroda:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Szpitala Dworska - wjazd od ulicy Bułhaka