ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Polimialgia reumatyczna

Polimialgia reumatyczna (PMR) to głównie choroba osób dorosłych po 50 r. życia. Najwyższy poziom zachorowalności osiąga między 70-80 r.ż. Częstotliwość pojawienia się nowych przypadków wzrasta wyraźnie z  wiekiem. Charakterystycznym objawem polimialgii reumatycznej jest ból oraz sztywność w okolicy ramion, szyi, dolnej części pleców i ud. Objawy pojawiają się szybko, w ciągu kilku dni lub tygodni, a czasem nawet w ciągu nocy.  Czasami ból pojawia się w stawach, takich jak dłonie lub nadgarstki.  Polimalgia reumatyczna może wystąpić w przebiegu wielu chorób reumatycznych, do nich należą m.in. olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (GCA) oraz reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) oraz spondyloartropatii (SpA).  Ma to znaczenie w przeprowadzeniu całkowicie różnych strategii terapeutycznych w tych chorobach. W porównaniu z  innymi chorobami reumatycznymi to PMR zazwyczaj przebiega łagodnie. Poza tym dobrze reaguje na leczenie oraz ma tendencje do samoograniczania. Przeważnie w przebiegu choroby dochodzi do trwałej remisji w ciągu pierwszych 2 lat. Choroba ta zwykle dotyka rasę białą ludzi o podobnym pochodzeniu etnicznym. Głównie występuje na północy Europy tj. w  Norwegii, rzadziej spotykana jest w obszarze Włoch. Prawdopodobieństwo choroby jest około 3-krotnie większe u kobiet niż u mężczyzn.  Jest zaliczana wraz z reumatoidalnym zapaleniem stawów do układowych chorób reumatycznych osób dorosłych. Pierwsze doniesienia na temat tej choroby nazwanej przez Bruce’a „starczą reumatyczną dną” pochodzą z 1888 r, a nazwa  „polimialgia reumatyczna” została wprowadzona po raz pierwszy w 1957 r. przez Barbera.  Natomiast w roku 1960 Paulle oraz  Hughes zwrócili uwagę na korelację polimalgii reumatycznej  z olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic (GCA).  Jest to ziarniniakowa choroba naczyń dużych oraz średnich tętnic, przede wszystkim aorty wraz z jej rozgałęzieniami  (zewnątrzczaszkowe gałęzi tętnicy szyjnej). Polimialgia rumatyczna oraz olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic mają wiele wspólnych cech, dlatego uznawane są za dwie postaci tej samej choroby. Polimialgia reumatyczna jest zaliczana do łagodniejszego schorzenia o uogólnionej reakcji immunologicznej. Natomiast  olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic odznacza się intensywniejszą oraz bardziej  uciążliwą formą. Od kilku lat obserwuje się  częstszy wzrost  zachorowalności na olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic niż na polimialgię reumatyczną.

 

Umów wizytę teraz - do lekarza specjalizującego się w leczeniu polimialgi reumatycznej w naszym szpitalu

lek. Anna Ficek - spec. reumatolog


lek.med. Anna Ficek - spec. reumatolog

 

Przyczyny polimialgi reumatycznej

Przyczyny polimialgii reumatycznej pozostają wciąż niewyjaśnione. Nie wiadomo dlaczego nie pojawia się u ludzi młodych oraz dlaczego częściej spotykana jest u ludzi rasy białej. Udział w rozwoju tej choroby mają zarówno czynniki genetyczne, hormonalne, jak również  środowiskowe w skład których wchodzą infekcje, ekspozycję na promienie UV oraz czynniki chemiczne. Proces chorobowy może mieć różną dynamikę, od łagodnego po zagrażające życiu zajęcie narządów wewnętrznych. W przebiegu choroby stwierdza się udział zaburzeń odpowiedzi immunologicznej bez obecności autoprzeciwciał. Do czynników genetycznych branych pod uwagę należą antygeny HLA-DR4 oraz HLA-DRB1*04 i *01 zwłaszcza ze szczególnym polimorfizmem sekwencji kodowanej przez drugi region hyperzmienny HVR. Do przyczyn wywołujących zakażenie należą cytokiny prozapalne takie jak: TNF-α, IL-1 i  IL-6.  Do kolejnej przyczyny rozwoju polimalgii reumatycznej wlicza się  udział komórek dendrycznych  IL-1 i IL-6, które można rozpoznać u pacjentów bezobjawowych w tętnicach skroniowych.  Przypuszcza się również, że schorzenie to jest efektem reakcji immunologicznej powstałej na skutek starzenia się.  Przykładem jest miażdżyca, której rozwój może prowadzić do autoagresji wobec własnych komórek.

Objawy polimialgii reumatycznej

- zapalenie oraz ból stawów (kolan, nadgarstków);

- ograniczona ruchomość w stawach ramiennych lub biodrowych;

- obrzęk rąk oraz stóp;

- sztywność w obręczy barkowej;

- złe samopoczucie;

- stan podgorączkowy;

- utrata masy ciała;

- zmęczenie;

- mniejszy apetyt;

- niedokrwistość;

- osłabienie;

- depresja.

Rozpoznanie polimialgii reumatycznej

W celu rozpoznania brane pod uwagę są:

- wiek pacjenta  > 50 lat;

- ból w okolicy obręczy barkowej, szyi lub obręczy biodrowej (utrzymujący się około miesiąc);

- ból oraz sztywność poranna trwająca ponad godzinę;

- odczynnik Biernackiego tzw. OB > 40;

-  brak dolegliwości wskazujących na inną chorobę o podobnym przebiegu;

- szybkie polepszanie się objawów po zastosowaniu glikokortykosteroidów (GKS)

Diagnostyka polimialgi reumatycznej

Do najczęściej zalecanych badań w celu wykrycia polimalgii reumatycznej należy morfologia krwi. Przede wszystkim powinno się  sprawdzić wartości wskaźnika sedymentacji erytrocytów (OB) oraz poziom białka C-reaktywnego (CRP). Jeśli OB i CRP są prawidłowe, to jest małe prawdopodobieństwo, że zostanie zdiagnozowana polimialgia reumatyczna.  Najlepiej aby oba testy wykonać w tym samym czasie, ponieważ stan zapalny jest cechą wielu schorzeń. W dalszej diagnostyce laboratoryjnej należy wykonać inne testy, które pozwolą wskazać przyczynę stanu zapalnego. Na przykład, można wykonać test na czynnik reumatoidalny lub przeciwciała anty-CCP, aby wykluczyć reumatoidalne zapalenie stawów. Poza tym badania ultrasonograficzne stawów (USG) oraz rezonans magnetyczny (MRI) umożliwiają wczesną diagnostykę.

Leczenie polimialgi reumatycznej

Głównie w leczeniu polimialgii reumatycznej szybką poprawę stanu klinicznego pacjenta przynosi zastosowanie leków steroidowych -  glikokortykosteroidów.  Do leków z tego rodzaju pierwszego wyboru  należy prednizon w dawce 15-20 mg/d. Prednizolon działa poprzez blokowanie działania niektórych substancji chemicznych wywołujących stan zapalny w organizmie. Lek ten może być pomocny w złagodzeniu objawów występujących w toku polimialgii reumatycznej.  Prednizolon przyjmuje się w postaci tabletek.  Na początku zaleca się większą dawkę prednizolonu lecz z czasem  zmniejsza się co 1 do 2 miesięcy.  Przeważnie objawy powinny ustąpić w ciągu kilku dni od rozpoczęcia leczenia. Pomimo to nie powinno się przerywać przyjmowania leku, aż do ustąpienia dolegliwości samoistnie (około 2 lata). Nie należy nagle przerywać przyjmowania leków steroidowych, chyba że lekarz zaleci bezpieczne odstawienie. Nagłe przerwanie leczenia steroidami może spowodować bardzo złe samopoczucie. U chorych leczonych sterydami korzystny efekt przynosi stosowanie profilaktyki osteoporozy. W zmniejszaniu objawów polimialgii reumatycznej duże znaczenie odgrywa dobrze prowadzona fizjoterapia. 

Bibliografia

1. Polimialgia reumatyczna - diagnostyka i lecznicze. Paweł W. Królik. GERIATRIA 2017. 11. 75-8.

2. https://www.termedia.pl

3. https://www.healthline.com

Rejestracja Wizyty

Spis treści

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
[email protected]


Szpital Dworska - Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Sroda:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Szpitala Dworska - wjazd od ulicy Bułhaka