ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Mutyzm wybiórczy - milczenie u dzieci - pomoc psychologa

Mutyzm wybiórczy (inaczej mutyzm selektywny) to zaburzenie lękowe, które objawia się tym, że dziecko nie rozmawia z określonymi osobami w danym otoczeniu (np. przedszkolu), podczas gdy w innych sytuacjach może normalnie się komunikować. Najczęściej dziecko bez przeszkód mówi w domu, natomiast zamyka się na komunikację w miejscach publicznych. Konsekwentne milczenie nie wynika z braku znajomości języka, zaburzeń słuchu czy deficytów neurologicznych. W terapii mutyzmu wybiórczego ważne jest indywidualne podejście uwzględniające specyficzne potrzeby dziecka i jego otoczenia.

Mutyzm wybiórczy - diagnoza i terapia - umów wizytę u psychologa dziecięcego

Uwaga: pierwsza wizyta odbywa się bez obecności dziecka (rodzic przychodzi sam, aby opisać problem). 

Wybierz lekarza i umów wizytę przez www lub ZADZWOŃ: 12 352 25 25.

mgr Agata Kwasek - psycholog, seksuolog, psycholog dziecięcy, diagnosta ADOS 2


mgr Agata Kwasek - psycholog, seksuolog, psycholog dziecięcy, diagnosta ADOS 2

 

Objawy mutyzmu wybiórczego - jak zachowuje się dziecko?

Dzieci z tym zaburzeniem mogą swobodnie rozmawiać w domu lub w znanym sobie środowisku, ale nie są zdolne do werbalnego komunikowania się w obecności osób, których nie znają dobrze. Dzieci z mutyzmem wybiórczym często porozumiewają się z rodzicem szeptem lub mówią bardzo cicho, aby inna osoba ich nie usłyszała. Ponadto dziecko może całkowicie przestać mówić, gdy nie czuje się bezpiecznie, tj. w stresujących dla niego sytuacjach lub w miejscach publicznych. Dodatkowo dzieci z mutyzmem wybiórczym mogą wykazywać inne zachowania towarzyszące, np. unikanie kontaktu wzrokowego, wycofanie, niechęć do chodzenia do przedszkola czy szkoły. W efekcie dziecko jest skłonne mówić jedynie do wybranych osób, co istotnie ogranicza jego rozwój społeczny oraz utrudnia osiąganie sukcesów edukacyjnych. 

Czy mutyzm wybiórczy jest zawsze powiązany z nieśmiałością dziecka?

Mutyzm wybiórczy i nieśmiałość mogą oczywiście współistnieć u niektórych dzieci. Należy jednak zaznaczyć, że choć oba zjawiska mogą się czasami pokrywać, są to dwa różne kategorie zachowań. Nieśmiałe dzieci mogą odczuwać lęk w nowych sytuacjach czy w obecności nieznanych osób, ale w większości przypadków są w stanie komunikować się werbalnie, poprzez proste zdania czy powiedzenie "tak" / "nie". Z kolei nie każde dziecko z mutyzmem musi być nieśmiałe. W pewnych sytuacjach dziecko z mutyzmem może być roześmiane i radosne, a nawet może wykazywać inicjatywę w podejmowaniu zabawy. Jednocześnie mówienie stanowi dla niego tak duży stres, że woli milczeć i komunikować się z innymi za pomocą gestów. 

W jakim wieku najczęściej rozwija się mutyzm wybiórczy?

Milczenie i niechęć do mówienia najczęściej rozwija się u dzieci wieku 3-6 lat, kiedy stawiane są przed nim nowe wyzwania związane z edukacją i koniecznością komunikacji w większej grupie (przedszkole, szkoła). 

Czy mutyzm wybiórczy jest przejściowy i dziecko samo z niego wyrośnie?

Niektóre dzieci po kilku miesiącach czy latach milczenia w określonych sytuacjach stopniowo odzyskują chęć do komunikacji. Jednakże, u innych dzieci mutyzm wybiórczy może się pogłębiać, szczególnie jeśli nie otrzymają odpowiedniej pomocy. Bez interwencji i wsparcia, mutyzm może się utrwalać i nie przeminąć samoistnie wraz z wiekiem. Im wcześniej rozpocznie się terapię, tym większe szanse na szybkie wycofanie tego zaburzenia - mutyzm jest najbardziej podatny na terapię w początkowym stadium.

Czy można wyręczać dziecko w odpowiadaniu na pytania?

Ważne jest zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy wspieraniem dziecka a zachowaniem odpowiednich oczekiwań. Nie należy wymagać natychmiastowej reakcji po zadaniu pytania - jeśli to możliwe, można zapewnić dziecku więcej czasu na odpowiedź. Warto zachęcać dziecko do jakiejkolwiek próby komunikacji werbalnej w trudnych sytuacjach. Nawet małe sukcesy (np. odpowiedzenie na "dzień dobry") powinny być doceniane i wspierane. Wyręczanie dziecka z mutyzmem we wszystkich odpowiedziach może utrwalić problem. Ważne jest zachowanie cierpliwości i zrozumienia, aby pomóc dziecku stopniowo odzyskać chęć do swobodnej rozmowy. 

Przyczyny mutyzmu wybiórczego

Przyczyny mutyzmu wybiórczego są najczęściej złożone i różnią się między konkretnymi dziećmi. Istnieje kilka potencjalnych czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju tego zaburzenia:

  1. Dzieci doświadczają nieproporcjonalnie wysokiego poziomu lęku w sytuacjach społecznych, który może wynikać z przeżycia stresujących, traumatycznych wydarzeń (np. zawstydzenie, ignorowanie, faworyzowanie innych dzieci). 
  2. Niektóre dzieci mogą mieć wrodzone cechy osobowości zwiększające wrażliwość na bodźce społeczne. Milczenie stanowi często wyraz zamknięcia emocjonalnego oraz niechęci do zmian. 
  3. Wybrane badania sugerują związek między mutyzmem wybiórczym a czynnikami rodzinno-środowiskowymi, takimi jak: negatywne emocje w rodzinie, przerywanie dziecku podczas rozmowy, trzymanie dziecka "pod kloszem", niski poziom wsparcia społecznego.
  4. Istnieje możliwość, że mutyzm wybiórczy może mieć podłoże genetyczne. 
  5. Mutyzm wybiórczy często bywa powiązany z innymi zaburzeniami lękowymi.

Mutyzm wybiórczy - jak pomaga psycholog dziecięcy?

Psycholog dziecięcy ma za zadanie pomóc dziecku w pokonywaniu lęków i trudności z komunikacją. Ponadto tworzy atmosferę zrozumienia i akceptacji, w której dziecko ma szansę swobodnie się wypowiedzieć

Co może uwzględniać psychoterapia? 

  • gry, zabawy, zadania kreatywne, które pomagają dziecku w spontanicznym wyrażaniu emocji i przełamywaniu bariery komunikacyjnej, 
  • pomoc w zrozumieniu myśli, przekonań i wzorców zachowań związanych z lękiem, 
  • odgrywanie scenek pozwalających na przeniesienie umiejętności na rzeczywiste sytuacje, 
  • kształtowanie umiejętności komunikacji poprzez wyznaczanie małych celów związanych z rozmową na każdy dzień

Mutyzm selektywny - umów wizytę u psychologa dziecięcego

Uwaga: pierwsza wizyta odbywa się bez obecności dziecka (rodzic przychodzi sam, aby opisać problem). 

Wybierz lekarza i umów wizytę przez www lub ZADZWOŃ: 12 352 25 25.

mgr Agata Kwasek - psycholog, seksuolog, psycholog dziecięcy, diagnosta ADOS 2


mgr Agata Kwasek - psycholog, seksuolog, psycholog dziecięcy, diagnosta ADOS 2

 

mutyzm selektywny

Rejestracja Wizyty

Spis treści

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
[email protected]


Szpital Dworska - Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Sroda:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Szpitala Dworska - wjazd od ulicy Bułhaka