ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Badanie Bilansowe dzieci i młodzież

bilansedworska

BADANIA BILANSOWE, to rutynowe, okresowo wykonywane u każdego dziecka, profilaktyczne badania zdrowia przeprowadzane w określonych etapach jego rozwoju, w celu z oceny jego prawidłowości.

Badania bilansowe obejmują noworodki do 4 tygodnia życia oraz dzieci w wieku: 2, 4, 6, 10 lat i młodzież w wieku: 14, 16, 18 lat.

Głównym celem postepowania profilaktycznego jest wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń rozwojowych, aby móc wcześnie zahamować ich rozwój i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Umów wizytę teraz - do lekarza wykonującego Badanie Bilansowe dzieci i młodzieży w naszym szpitalu

lek.med. Łucja Jędrzejowska - spec. pediatra


lek.med. Łucja Jędrzejowska - spec. pediatra

 

Bilanse zdrowia należy wykonać, kiedy dziecko jest zdrowe.

Badanie bilansowe powinno zacząć się od rozmowy z rodzicami oraz analizy dostępnej dokumentacji medycznej dziecka. Zawsze należy mieć przy sobie Książeczkę Zdrowia Dziecka oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego lub specjalistycznego, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie są dostępne.

Przed wizytą bilansową warto porozmawiać ze starszym dzieckiem i wytłumaczyć mu w jakim celu udaje się do lekarza.

Podczas każdej wizyty bilansowej dziecko jest mierzone i ważone, a młodsze dzieci mają również sprawdzany obwód głowy, aby sprawdzić, czy jego wzrost i rozwój przebiegają w sposób proporcjonalny i prawidłowy. Pomiary nanosi się na siatki centylowe, czyli specjalne wykresy przygotowane na podstawie badań statystycznych. W ten sposób, dzięki systematycznym pomiarom na wszystkich badaniach bilansowych, powstanie indywidualna krzywa, która będzie wyznaczała zmienianie się danego parametru wraz ze wzrostem dziecka.

W zależności od typu badania bilansowego dziecko może mieć również sprawdzoną ostrość wzroku, słuch, postawę ciała, ocenę uzębienia, słuch czy zmierzone ciśnienie tętnicze krwi- dzięki temu można wcześnie wykryć skrzywienia kręgosłupa, wadę wzroku lub słuchu. Pomaga to również ocenić stan uzębienia. Na podstawie zapisów w książeczce zdrowia możemy również kontrolować prawidłowy przebieg szczepień ochronnych.

Wizyta patronażowa (0-4 tydzień życia)

Obejmuje badanie podmiotowe i przedmiotowe, ważenie, mierzenie, pomiar i monitorowanie obwodu głowy i klatki piersiowej. Ocenia się też nasilenie żółtaczki, stan neurologiczny oraz wykonuje się badanie przedmiotowe w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.

Dokonuje się też pomiarów akcji serca i płuc oraz ocenia się stan zarastania się ciemienia tylnego i przedniego.

W rozmowie z rodzicami analizuje się sposób karmienia i czynności fizjologiczne u dziecka. Omawia się schemat sczepień obowiązkowych i zalecanych. Planuje się też badania kontrolnie i specjalistyczne -jeśli są konieczne.

Podobny schemat wizyty mamy w czasie wizyt szczepiennych, które rozpoczynaj się od ukończenia 6 tygodnia życia dziecka.

Bilans 2-latka

Badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, ze szczególnym uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała), psychomotorycznego oraz przebytych schorzeń. Ocenia się wykonanie szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień. Przeprowadza się test rozwoju reakcji słuchowych oraz ocenia się rozwój mowy. Wykonuje się test w kierunku wykrywania zeza oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Bilans 4-latka

Badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe w kierunku oceny rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI), psychomotorycznego i społecznego. Przeprowadza się test rozwoju reakcji słuchowych oraz ocenę rozwoju mowy, badanie w kierunku wad postawy oraz ocenę uzębienia.

Bilans 6-latka (lub 7 latka)

Obejmuje badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe w kierunku oceny rozwoju fizycznego, psychomotorycznego i społecznego (wywiad z rodzicem odnośnie czynników ryzyka dla zdrowia i zachowań zdrowotnych, analizę dokumentacji medycznej). Ocena rozwoju mowy, lateralizacja, ocena stanu jamy ustnej, ostrości wzroku, obecności jader w mosznie u chłopców, wykrywanie zaburzeń układu ruchu, ocena wykonanie szczepień ochronnych   i pomiar ciśnienia tętniczego.  

Podsumowaniem badania jest ocena gotowości szkolnej i kwalifikacja do grupy na zajęcia wychowania fizycznego.

Zaleca się też, jeśli konieczne, badania kontrolne i konsultacje specjalistyczne.

Bilans 10-latka (ucznia III kasy szkoły podstawowej)

Czynności z poprzedniego bilansu są powtarzane. Lekarz ocenia stan rozwoju dziecka pod względem fizycznych oraz przystosowania do warunków szkolnych. Ze względu na intensywny rozwój organizmu w tym okresie dziecko badane jest w kierunku wad postawy i w razie potrzeby kierowane na gimnastykę korekcyjną. W tym wieku można także wykryć wczesne objawy chorób takich jak otyłość czy nadciśnienie, dlatego lekarz zbiera wywiad dotyczący żywienia dziecka i sposobu spędzania przez nie wolnego czasu.

Dokonuje się oceny stanu zaszczepienia dziecka.

Bilans 14 i 16 latka

Powtarza się pomiary jak we wcześniejszych etapach. Lekarz bada dojrzewanie płciowe, tarczycę, układ ruchu, jamę ustną i skórę. Również zwraca się uwagę na sytuację emocjonalną i rodzinną dziecka.

Bilans 18-latka


Zakres wykonywanych testów przesiewowych i badań jest zbliżony do tego, jaki wykonywany jest w trakcie poprzednich badań bilansowych. Dodatkowo ocenia się w jakim stanie zdrowia młody człowiek wchodzi w dorosłość. Badanie to jest bardzo ważne, ponieważ ma wpływ na ocenę perspektyw zawodowych i prokreacyjnych. Wykonuje się ocenę szczepień. W końcowej ocenie stanu zdrowia powinny być zawarte informacje na temat ewentualnych ograniczeń dotyczących przyszłego zawodu.

Rejestracja Wizyty

Spis treści

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
[email protected]


Szpital Dworska - Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Sroda:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Szpitala Dworska - wjazd od ulicy Bułhaka