ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej jest regulowane przez przepisy prawa, mające na celu ochronę prywatności pacjentów oraz zapewnienie im dostępu do swoich danych medycznych. W Polsce zasady te są głównie określone przez ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

Zasady Udostępniania Dokumentacji Medycznej

1. Każdy pacjent ma prawo do wglądu w swoją dokumentację medyczną, otrzymania jej kopii oraz żądania jej przekazania innemu podmiotowi medycznemu.

2. Dokumentacja medyczna obejmuje m.in. wyniki badań, historie chorób, raporty lekarskie, opisy operacji, wypisy ze szpitala oraz inne dokumenty dotyczące stanu zdrowia i leczenia pacjenta.

3. Dokumentacja medyczna może być udostępniona w następujący sposób:

 - wgląd do dokumentacji w siedzibie placówki medycznej;
 - wydanie kopii dokumentacji na wniosek pacjenta;
-  przekazanie dokumentacji do wskazanego przez pacjenta podmiotu medycznego;

4. Prawo do wglądu i uzyskania dokumentacji medycznej mają:

- pacjent;
- osoba upoważniona przez pacjenta;
- przedstawiciel ustawowy pacjenta;
- w przypadku śmierci pacjenta, osoby uprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5. Placówki medyczne zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz do zapewnienia, że dokumentacja medyczna jest przechowywana i udostępniana w sposób zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych.


Procedura wnioskowania o dokumentację

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście w placówce medycznej, gdzie była prowadzona dokumentacja.

Wniosek można także wysłać za pośrednictwem poczty na adres Szpitala lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Terminy udostępniania dokumentacji

Placówka medyczna ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Koszty udostępnienia dokumentacji

Dokumentacja medyczna udostępniana jest za opłatą. SPRAWDŹ CENNIK.

W związku z nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, od dnia  04.05.2019 r. opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 

DO POBRANIA: 

 

Rejestracja Wizyty

Spis treści

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
[email protected]


Szpital Dworska - Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Sroda:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Szpitala Dworska - wjazd od ulicy Bułhaka