ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Prawa Pacjenta

Prawa pacjenta to zbiór norm prawnych i etycznych, które chronią osoby korzystające z opieki zdrowotnej. Mają one zapewnić pacjentom godność, prywatność, równy dostęp do świadczeń medycznych oraz poszanowanie ich autonomii i woli.

W Polsce prawa pacjenta reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podstawowe prawa pacjenta:

  1. Prawo do świadczeń zdrowotnych. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

  2. Prawo do informacji: Pacjent ma prawo do pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych oraz leczniczych, wynikach leczenia, rokowaniach i możliwych następstwach ich stosowania.

  3. Prawo do wyrażenia zgody: Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych lub do odmowy takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji.

  4. Prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem: Wszelkie informacje dotyczące pacjenta, jego stanu zdrowia, rozpoznania, proponowanych i przeprowadzonych świadczeń zdrowotnych, wyników leczenia oraz innych danych uzyskanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych są objęte tajemnicą zawodową.

  5. Prawo do poszanowania intymności i godności: Udzielanie świadczeń zdrowotnych powinno odbywać się z poszanowaniem intymności i godności pacjenta.

  6. Prawo do dokumentacji medycznej: Pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.

  7. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza: Pacjent może zgłosić sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli ma to wpływ na jego prawa lub obowiązki wynikające z przepisów prawa.

  8. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego: Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz do odmowy takiego kontaktu.

  9. Prawo do opieki duszpasterskiej: Pacjent przebywający w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu z duchownym swojego wyznania.

  10. Prawo do skargi: Pacjent ma prawo do wniesienia skargi w przypadku naruszenia jego praw do właściwych organów, takich jak Rzecznik Praw Pacjenta. 

Szczegółowe informacje dotyczące praw pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp/prawa-pacjenta

 

Nawigatora Pacjenta

Zachęcamy do korzystania z Nawigatora Pacjenta  - praktycznego poradnika jak poruszać się po systemie ochrony zdrowia. 

Nawigator Pacjenta w prosty i zrozumiały sposób wyjaśnia skomplikowane kwestie, które często nurtują pacjentów poszukujących drogi do szybkiego uzyskania pomocy i skutecznego leczenia.

 

POBIERZ BEZPŁATNIE NAWIGATOR PACJENTA -  https://nawigatorpacjenta.rpp.gov.pl/

nawigator

 

 

 

Rejestracja Wizyty

Spis treści

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
[email protected]


Szpital Dworska - Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Sroda:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Szpitala Dworska - wjazd od ulicy Bułhaka