ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Testy genetyczne RT-PCR na COVID-19

   testyy

WYNIK TESTU JEST DOSTĘPNY W 48H.

Krótko o koronawirusie

SARS-CoV-2 jest to wirus RNA osłonięty błoną składającą się z lipidów (tłuszczy), powodujący chorobę COVID19. Choroba ta może mieć różny przebieg: bezobjawowy lub objawowy. Przebieg objawowy cechuje się wysoką gorączką, utratą węchu, kaszlem, dusznością, problemami z oddychaniem, czasem także biegunką. Okres inkubacji wirusa wynosi 5 dni (od momentu zarażenia do wystąpienia takiej ilości kopii wirusa, aby osoba mogła zarażać inne i sama rozwinąć objawy). Ze względu na budowę błony wirusa (tłuszcze) jest on stosunkowo łatwo usuwalny z powierzchni, zatem wzmożone mycie rąk detergentem lub środkami do dezynfekcji skutecznie chroni przed zakażeniem. Noszenie maski oraz utrzymywanie dystansu społecznego jest sprawdzonym sposobem na ochronę zdrowia własnego i innych.

Jak wykryć koronawirusa?

Istnieje kilka sprawdzonych metod wykrywania koronawirusa i należą do nich: test płytkowy na przeciwciała, metoda serologiczna ELISA także wykrywająca przeciwciała oraz badanie genetyczne PCR.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, rozwinięto technikę łańcuchowej reakcji polimerazy (ang. Polymerase chain reaction, PCR), która w ciągu kilkunastu następnych lat, stała się podstawową techniką diagnostyczną wielu chorób. PCR umożliwia, tylko w jednej reakcji enzymatycznej, powielenie w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut określonego odcinka materiału genetycznego w milionowych ilościach kopii. Badanie genetyczne PCR wykrywa obecność materiału genetycznego wirusa (RNA wirusa) w próbce pobranej od pacjenta. Według zaleceń WHO próbką taką może być wymaz z gardła lub nosogardzieli, krew, mocz lub w rzadkich przypadkach stolec. Popularność tej techniki sprawiła, że wiele badaczy zaczęło modyfikować pierwotny protokół reakcji, dostosowując go tym samym do własnych potrzeb diagnostycznych. Manipulacje te spowodowały powstanie wielu odmian reakcji łańcuchowej polimerazy, różniących się m.in. sposobem przygotowania próbki, rodzajami użytych składników mieszaniny reakcyjnej lub wizualizacją wyników. Nas najbardziej w badaniu koronawirusa interesuje odmiana PCR z użyciem odwrotnej transkryptazy (ang. Reverse transcription PCR, RT-PCR). Brzmi to skomplikowanie, lecz po rozłożeniu na czynniki pierwsze okazuje się, że jest to logiczny, uporządkowany proces.

Przebieg reakcji łańcuchowej polimerazy w pigułce

Skrótowo rzecz ujmując, po pobraniu próbki, materiał trafia do atestowanego laboratorium, a tam zostaje on poddany wieloetapowej obróbce. Pierwszym etapem jest wyizolowanie jednoniciowego RNA wirusa z próbki. Na bazie tej matrycy specjalny enzym (odwrotna transkryptaza) przepisuje matrycę na dwuniciowe DNA. Następuje powielenie (amplifikacja) fragmentu DNA. W celu powielenia materiału genetycznego należy znać przynajmniej częściowo, sekwencję nukleotydów obu jego końców, dysponować odpowiednim enzymem do reakcji (polimerazą), zestawem odczynników oraz specjalnym urządzeniem – termocyklerem. Termocykler pozwala na cykliczne zmienianie temperatury reakcji. PCR polega więc na wielokrotnych cyklach podgrzewania i oziębiania próbki. W wysokiej temperaturze następuje proces denaturacji ok. 95oC. W niższej temperaturze zawsze określonej dla danej pary starterów ok. 45-70 oC, startery przyłączają się do matrycy. Następuje znów podwyższenie temperatury do ok. 72 oC i polimeraza DNA syntetyzuje nowy łańcuch z dostępnych substratów mieszaniny reakcyjnej (deoksyrybonukleotydów).

Za pomocą tej techniki można wykryć dowolną sekwencję materiału genetycznego i skutecznie ją powielić. Aktualnie na rynku znajduje się kilka zestawów do testów PCR, które zawierają specyficzne dla tego wirusa startery, które od razu przyłączają się do wirusowego RNA. Startery te są tak skomponowane, aby były charakterystyczne tylko dla SARS-CoV-2 przez co proces jest znacznie szybszy i dający wiarygodne wyniki. W mieszaninie reakcyjnej znajdują się także specjalne barwniki fluorescencyjne (sondy), które przyłączone do powielanego fragmentu świecą, wzbudzone światłem laserowym. Detekcja świecenia i analiza jego intensywności prowadzi do wnioskowania o ilości powielonego materiału w próbce. Jeśli w badanym materiale nie ma materiału genetycznego wirusa, wtedy startery nie przyłączą się do matrycy i nie powielą żadnego odcinka. Jeśli natomiast znajduje się w próbce RNA wirusowe, nawet w śladowej ilości zostanie ono powielone wielokrotnie i wykryte przez urządzenie, a jego ilość określona.

Badanie PCR jest najczulszym badaniem wykrywającym SARS-CoV-2

Metoda ta jest bardzo czuła, chociaż warto pamiętać, że detekcję koronawirusa można efektywnie przeprowadzić w momencie jego namnażania w organizmie. Ze względu na to, że próbka jest wymazem błon śluzowych pacjenta, wykrycie koronawirusa przed rozpoczęciem jego inwazji, niemożliwa. Oznacza to, że w dzień kontaktu z osobą zakażoną dopiero po jakimś czasie, przyjmuje się, że od 3-5 dni można skutecznie przeprowadzić test PCR na koronawirusa. Według danych literaturowych wystarczy obecność jedynie 200 kopii koronawirusa w śluzówce do jego wykrycia, stąd technika PCR uznana jest za najdokładniejszą metodę detekcji.

Przeprowadzenie badania PCR wymaga jednak czasu (chociaż ten dzięki stałemu udoskonalaniu mieszanin reakcyjnych i modyfikowaniu reakcji jest co raz krótszy), odpowiedniej przestrzeni laboratoryjnej, aparatury oraz wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych. Co ciekawe do tej pory metodą tą zajmowały się głównie laboratoria naukowe lub laboratoria działające przy szpitalach akademickich np. klinikach onkologicznych, stąd tak duży ich deficyt na rynku.

Liczba takich laboratoriów w Polsce jest ciągle dużo mniejsza niż w krajach zagranicznych, jednakże powoli rośnie. Podczas pracy z materiałem zakaźnym cały personel zobowiązany jest do przestrzegania ścisłego reżimu sanitarno-epidemiologicznego tj. ubiór w skafandry, podwójne rękawiczki, przyłbice i maski. Próbki pobrane są wymazówką, którą umieszcza się następnie w specjalnym płynie dezaktywującym i konserwującym RNA wirusowe. W takiej postaci pobrany materiał może być bezpiecznie transportowany do nawet oddalonych laboratoriów. Przepustowość laboratoriów zależy od rodzaju aparatury i jest różna. Średnio analiza 90 różnych próbek (90 pacjentów) zajmuje ok. 5-6 godzin. Laboratoria współpracujące z nami posiadają akredytację Ministerstwa Zdrowia w zakresie diagnostyki molekularnej SARS-CoV-2 i działają zgodnie z wytycznymi NIZP-PZH, WHO, ECDC.

PCR 2

Jak wygląda badanie RT-PCR na COVID -19 w szpitalu Dworska?

Szpital Dworska jako pierwszy w Polsce udostępnił swoim pacjentom i personelowi możliwość badania testem płytkowym, wykrywającym przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2, który został uznany jako metoda komplementarna, uzupełniająca wynik testów genetycznych. Aktualnie nasz szpital współpracuje z kilkoma najlepszymi laboratoriami genetycznymi w Polsce. Dzięki temu możliwa jest u nas przyjęcie próbek do badań w ilości aż do 5000 dziennie.

Pobranie materiału odbywa się w namiocie bez kolejki – rejestracja na konkretną godzinę, co minimalizuje zjawisko tłoczenia się i niepotrzebnego narażania na kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi.

Jak zapisać się na test genetyczny PCR w szpitalu Dworska?

Rejestracja na testy jest możliwa online:

 • Wejdź na stronę www.dworska.pl
 • Kliknij niebieski pasek po lewej stronie - UMÓW SIĘ NA TEST.
 • Wybierz opcję COVID-19 PCR.
 • Wybierz usługę, która Cię interesuje (TEST PCR lub PAKIET)
 • Wybierz godzinę, na którą chcesz się zapisać, następnie uzupełnij dane i zarezerwuj wizytę. Zostaniesz automatycznie przekierowany do płatności online.
 • Po zarejestrowaniu się z dokonaniem płatności wystarczy udać się do namiotu postawionego przy szpitalu Dworska na wybraną wcześniej godzinę.


Cała procedura badania na miejscu zajmuje 1 minutę. Nie będziesz narażony na wielogodzinne oczekiwanie w kolejce.

Test genetyczny PCR z zaświadczeniem do wyniku w języku obcym

Szpital Dworska wprowadził możliwość wydania zaświadczenia lekarskiego w języku obcym do wyniku badania SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. 

Test genetyczny PCR  - 329 zł  - PROMOCJA!

Cennik testu genetycznego PCR wraz z zaświadczeniem:

Test genetyczny PCR + zaświadczenie angielskie 359 zł
Test genetyczny PCR + zaświadczenie niemieckie 369 zł
Test genetyczny PCR + zaświadczenie austriackie 379 zł
Test genetyczny PCR + zaświadczenie hiszpańskie 389 zł
Test genetyczny PCR + zaświadczenie włoskie 399 zł
Test genetyczny PCR + zaświadczenie francuskie 389 zł
 
 

Co zrobić, żeby zwiększyć skuteczność badania?

(zalecenia nie są warunkiem koniecznym, niezbędnym, ale zwiększają czułość badania na etapie pobierania wymazu od pacjenta).
 • Pacjent nie powinien spożywać posiłków na 3 godziny przed przystąpieniem do badania;
 • Pacjent nie powinien myć zębów na 3 godziny przed przystąpieniem do badania;
 • Nie należy także: stosować tabletek na gardło, gumy do żucia;
 • Pacjent nie może aplikować żadnych aerozolów do nosa przed badaniem;
 • Pacjent nie powinien wydmuchiwać nosa.

 

Źródła:

 • Kong WH, Li Y, Peng MW, Kong DG et al. SARS-CoV-2 detection in patients with influenza-like illness. Nature Microbiology, 2020
 • Wölfel R, Corman VM, Guggemos W et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature, 2020
 • Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej, M. Srebrniak, A. Tomaszewska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010
 • Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej, A. Lewandowska Ronnegren, MedPharm Polska, 2018

Rejestracja Wizyty

Spis treści

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
[email protected]


Szpital Dworska - Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Sroda:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Szpitala Dworska - wjazd od ulicy Bułhaka