Cennik usług medycznych Szpital Dworska

Badania USG
USG kolana 190 zł
USG stawu skokowego 190 zł
USG stopy 190 zł
USG biodra 190 zł
USG barku 190 zł
USG łokcia 190 zł
USG nadgarstka, dłoni 190 zł
USG palca ręki 190 zł
USG mięśni i tkanek miękkich 190 zł
USG drugiego stawu +100 zł
USG chirurgia ogólna
USG piersi 190 zł
USG tarczycy 190 zł
USG jamy brzusznej 190 zł
USG węzłów chłonnych 190 zł
USG ślinianek 190 zł
USG prostaty 190 zł
USG jąder (moszny) 190 zł
USG nerek 190 zł
USG opłucnej (płuc) 190 zł
USG pediatryczne
USG bioderek dziecka 160 zł
USG przezciemiączkowe (główki dziecka) 160 zł
USG tarczycy dziecka 160 zł
USG jamy brzusznej dziecka 160 zł
USG węzłów chłonnych dziecka 160 zł
USG ślinianek dziecka 160 zł
USG jąder dziecka 160 zł
USG Doppler - chirurgia naczyniowa
USG tętnic 190 zł
USG tętnic szyjnych i kręgowych 190 zł
USG żył 190 zł
Rezonans MRI
Rezonans magnetyczny kolana 390 zł
Rezonans magnetyczny stawu skokowego 390 zł
Rezonans magnetyczny stopy 390 zł
Rezonans magnetyczny barku 390 zł
Rezonans magnetyczny łokcia 390 zł
Rezonans magnetyczny nadgarstka 390 zł
Rezonans magnetyczny biodra 390 zł
Rezonans magnetyczny kręgosłupa 390 zł
Mielografia rezonansu magnetycznego (MRM) 390 zł
Operacje i leczenie ręki / łokcia / nadgarstka
Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena 3000-5000 zł
Leczenie przezskórne choroby Dupuytrena 2000 - 3000 zł
Leczenie małoinwazyjne zespołu cieśni kanału nadgarstka 2500 zł
Leczenie zapalenia ścięgna / pochewek ścięgnistych ręki 2000-3000 zł
Leczenie operacyjne zespołu Guyona 2500 zł
Leczenie operacyjne choroby De Quervaina 2500 zł
Leczenie przeskórne choroby De Querveina (choroba piastunki) 1200 zł
Operacja zespołu rowka nerwu łokciowego 3500-4500 zł
Operacja palca strzelającego 1500 zł
Zabieg przezskórnego małoinwazyjnego leczenia palca strzalającego 700 zł
Operacja palca młotkowatego (młoteczkowaty) ręki 4000 zł
Operacja palca butonierkowatego ręki 4000 zł
Operacja palca typu łabędzia szyja 4000 zł
Operacja kciuka alpinisty 4000 zł
Operacja kciuka narciarza 4000 zł
Operacje i leczenie ręki / łokcia / nadgarstka
Operacja łokcia golfisty 4000 zł
Operacja łokcia tenisisty 4000-5000 zł
Artroskopia stawu łokciowego 4500-6000 zł
Endoprotezoplastyka główki (poprawnie głowy) kości promieniowej 7000-8000 zł
Artroskopia stawu śródręczno-czworobocznego 4000-6000 zł
Artroskopia stawu promieniowo-nadgarstkowego 4000-6000 zł
Operacja chrząstki trójkątnej 2500-4500 zł
Artrodeza nadgarstka 4500-6500 zł
Artrodeza częściowa nadgarstka 4500-6500 zł
Operacja usztywnienia stawów palców 2500-3500 zł
proteza stawu śródręczno-paliczkowego 5000-7000 zł
Proteza stawu międzypaliczkowego 3500-5500 zł
Proteza stawu łokciowego 10000-15000 zł
Uwolnienie ścięgna palca ze zrostów międzytkankowych 2000-7000 zł
Rekonstrukcja ścięgna ręki 3000-5000 zł
Szycie ścięgna w obrębie ręki 2500-4500 zł
Szycie nerwu w obrębie ręki 2000-5000 zł
Rekonstrukcja nerwu w obrębie ręki 3500-5500 zł
Przeszczep nerwu w obrębie ręki 5000-10000 zł
Nastawienie złamania paliczka ręki 500-700 zł
Nastawienie złamania kości nadgarstka 400-700 zł
Otwarte nastawienie złamania kości nadgarstka, śródręcza, przedramienia - stabilizacja na płycie 2000-4000 zł
Operacja złamania kości łokciowej 2000-4000 zł
Operacja złamania kości ramiennej 3500-6000 zł
Operacja zwichnięcia łokcia 2000-4000 zł
Resekcja głowy kości łokciowej 3000-4000 zł
Operacja braku zrostu kości śródręcza i paliczków 3000-5000 zł
Operacja rozdzielenia zrośniętych palców ręki 3500-4500 zł
Operacja usunięcia dodatkowego palca ręki 2000-3000 zł
Leczenie operacyjne deformacji pourazowej palców (kikutów) 3500-4500 zł
Leczenie operacyjne przykurczu palca ręki 3500-4500 zł
Leczenie stawów rzekomych kończyny górnej 5000-8000 zł
Operacja wycięcia kaletki łokciowej 2500-4000 zł
Tenosynowektomia nadgarstka 4000 zł
Synowektomia stawów ręki 4000 zł
Usunięcie gangliona nadgarstka (torbieli galaretowatej) 1000-3000 zł
Usunięcie zmiany guzowatej podskórnej w obrebie ręki 1000-3000 zł
Wycięcie chrzęstniaka / kostniaka/włókniaka ręki 2000-4000 zł
Wycięcie cysty kostnej / torbieli kostnej ręki 2000-4000 zł
Usunięcie implantów / zespoleń metalowych z kończyny górnej - indywidualnie 300-3500 zł
Leczenie operacyjne łokcia tenisisty 4000-6000 zł
Łokieć - synowektomia stawu 5000-7000 zł
Operacyjne leczenie stawu barkowego
Operacyjne leczenie nawykowego zwichnięcia (niestabilności) stawu barkowego 7000-9000 zł
Artroskopowa rekonstrukcja stożka rotatorów 9000-11500 zł
Klasyczna (otwarta) rekonstrukcja stożka rotatorów 6000 zł
Operacja mini-open, małoinwazyjna stożka rotatorów 7000 zł
Artroskopowe usunięcie zwapnień stożka rotatorów 6000 zł
Artroskopowe odbarczenie przestrzeni podbarkowej, tzw. Ciasnoty podbarkowej 5500 zł
Endoprotezoplastyka połowiczna stawu barkowego 11000 zł
Artroskopowa tenodeza bicepsa 7500 zł
Klasyczna operacyjna resekcja stawu barkowo - obojczykowego (Mumford) 4000 zł
Artroskopowa resekcja stawu barkowo - obojczykowego (Mumford) 6000 zł
Artroskopowa stabilizacja stawu mostkowo-obojczykowego (podwieszka tytanowa i szew niewchłanialny) 6000 zł
Stabilizacja stawu mostkowo-obojczykowego płytką hakową 4000 zł
Artroskopowe usunięcie ciał wolnych ze stawu barkowego 5000-8500 zł
Artroskopowa synowektomia stawu barkowego 7000 zł
Operacja łopatki strzelającej 9000 zł
Otwarte nastawienie obojczyka z zespoleniem płytą 4000-7000 zł
Rekonstrukcja więzadeł w zastarzałym zwichnięciu stawu barkowo-obojczykowego 7000-8500 zł
Leczenie operacyjne złamania trzonu kości ramiennej - indywidualnie 4500-6500 zł
Operacja rekonstrukcyjna chrząstki stawu barkowego z membraną HIALOFAST 6000 zł
Reinsercja przyczepu zerwanego mięśnia piersiowego 4000-6000 zł
Operacyjne leczenie stawu kolanowego
Artroskopia lecznicza kolana 4000-6500 zł
Artroskopowe usunięcie fałdu kolana 4000-5000 zł
Artroskopowe usunięcie konfliktu ciała Hoffy 4000-5000 zł
Artroskopowe usunięcie torbieli Bakera 5000 zł
Operacja kolana skoczka sposobem klasycznym 4000 zł
Operacja kolana skoczka artroskopowo 5000 zł
Proteza powierzchniowa Arthrosurface kolana 6000 zł
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) 10000 zł
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego (ACL) 12000-14000 zł
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) z jednoczasową naprawą łąkotki 10000 zł
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) z jednoczasową naprawą łąkotki i podaniem czynników wzrostu 10000 zł
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) metodą Internal Bracing 10000 zł
Rekonstrukcja (doszycie własnego - reinsercja ) więzadła krzyżowego przedniego (ACL) metodą Internal Bracing 10000 zł
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego (ACL) z podaniem komórek macierzystych 10000 zł
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego (PCL) 10000 zł
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego tylnego (PCL) 12000-14000 zł
Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych - przedniego (ACL) i tylnego (PCL) 10000-16000 zł
Rekonstrukcja więzadła pobocznego bocznego (LCL) z użyciem własnego ścięgna 6000-7000 zł
Rekonstrukcja więzadła pobocznego bocznego (LCL) z użyciem ścięgna z banku tkanek 6000-7000 zł
Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego (PLC) 11000 zł
Rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego (MCL) 4000-7000 zł
Naprawa, szycie więzadła pobocznego piszczelowego (MCL) 4000-7000 zł
Artroskopowe szycie, naprawa łękotki kolana 4500-6500 zł
Artroskopowa repozcja i doszycie zwichniętej łękotki 6500-8000 zł
Artroskopowy przeszczep łąkotki allogenicznej z banku tkanek 12000 zł
Artroskopowa implantacja sztucznej łękotki Menaflex lub Actifit 10000 zł
Artroskopowa plastyka niestabilności rzepki, boczne uwolnienie rzepki 5000 zł
Operacyjna korekcja niestabilności rzepki - rekonstrukcja więzadła rzepkowo- udowego (MPFL) 4000-6000 zł
Pełna rekonstrukcja niestabilności rzepki w przypadku rzepki niskiej lub wysokiej z transferem guzowatości piszczeli 8000-9000 zł
Zabieg wycięcia kaletki przedrzepkowej 1500-3000 zł
Osteotomia kości piszczelowej - zmiana osi kończyny (HTO) 6500-9500 zł
Osteotomia kości udowej - DFO 7000-10000 zł
Operacyjne leczenie złamania rzepki 4000-5000 zł
Klasyczna (na otwarto) rekonstrukcja chrząstki rzepki z użyciem membrany Hyalofast lub kolagenowej 6000 zł
Artroskopowe leczenie chondromalacji rzepki - wyrównanie ubytków, mikrofrakturacje 4500-5500 zł
Artroskopowa rekonstrukcja chrząstki rzepki z użyciem membrany Hyalofast 6500 zł
Artroskopowa rekonstrukcja chrząstki kolana z użyciem membrany Hyalofast 6500 zł
Artroskopowe usunięcie ciał wolnych ze stawu kolanowego 4000-5000 zł
Artroskopowa synowektomia kolana 4000-6500 zł
Leczenie chrząstki stawowej kolana metodą mikrozłamań 4500-5500 zł
Rekonstrukcja chrzastki i kości po martwicy chrzęstno - kostnej kolana (OCD) z użyciem membrany Hyalofast i przeszczepów kostnych 6500 zł
Uwolnienie z blizn kolana, leczenie przykurczu kolana po artrofibrozie (zwłóknieniu) 4000-6500 zł
Artroskopowe leczenie zespołu konfliktu pasma biodrowo - piszczelowego 4000-5000 zł
Zespolenie złamania kości w obrębie kończyny dolnej - indywidualnie 3500-8000 zł
Usunięcie implantów / zespoleń metalowych z kończyny dolnej 2500 - 6000 zł
Artroskopowa stabilizacja fragmentu chrzęstnokostnego (OCD) 5000-6500 zł
Operacja usunięcia wyrośli chrzęstno - kostnej - indywidualnie 3500-6000 zł
Procedura podania czynników wzrostu jako towarzysząca 500 zł
Procedura podania komórek macierzystych jako towarzysząca 3000 zł
Leczenie operacyjne stawu biodrowego
Artroskopowa Operacja biodra trzaskającego, strzelajacego 5000-11000 zł
Artroskopowa plastyka, naprawa, rekonstrukcja chrząstki stawu biodrowego 9000 zł
Artroskopowe usuwanie ciał wolnych stawu biodrowego 9000-11000 zł
Operacja otwarta uszkodzenia obrąbka stawowego (mini - open, małoinwazyjna) 7000-10000 zł
Artroskopowe leczenie, naprawa, szycie obrąbka stawowego 9000-11000 zł
Artroskopowe leczenie konfliktu panewkowo-udowego CAM / PINCER 9000-11000 zł
Leczenie operacyjne entezopatii przywodzicieli uda 2000-4000 zł
Artroskopowe usunięcie przerosłej błony maziowej biodra / synowektomia 9000-11000 zł
Operacja w leczeniu martwicy głowy kości udowej - nawiercenie i przeszczepy kostne 4000 zł
Operacja w chorobie Perthesa 7000 zł
Operacyjne leczenie zespołu tarcia pasma biodrowo - piszczelowego 2000-4000 zł
Leczenie złamania kości udowej 4500-8000 zł
Leczenie operacyjne stopy i stawu skokowego
Endoprotezoplastyka stawu śródstopno-paliczkowego palucha 7000 zł
Endoprotezoplastyka silikonowa Swanson stawu śródstopno-palcowego 2500 zł
Operacja palucha koślawego małoinwazyjna przezskórna 4000 zł
Operacja palucha koślawego z stabilizacją śrubą tytanową - w zależności od metody 4000-5000 zł
Operacja palca młoteczkowatego, szponiastego stopy 1500-2500 zł
Złożona rekonstrukcja przodostopia z papluchem koślawym i palcami młotkowatymi 4000-7000 zł
Operacja palucha sztywnego stopy - cheilektomia 3000-4500 zł
Operacja rozdzielenia zrośniętych palców stopy 4500 - 5000 zł
Operacja usunięcia kostki dodatkowej stopy 2000-4000 zł
Operacja płaskostopia - złożona rekonstrukcja (indywidualnie) 4000-8000 zł
Operacja stopy płasko - koślawej - artroereza podskokowa z implantem 4000 zł
Operacja koślawej pięty - transfer guza piętowego 4500-5500 zł
Operacja stopy opadającej - złożona rekonstrukcja, transfer mięśniowy 5000-7000 zł
Otwarta plastyka guza piętowego (pięty Haglunda) 4000-5000 zł
Operacja ostrogi piętowej , rozcięgna podeszwowego - małoinwazyjna, przezskróna 900 zł
Operacja otwarta zerwanego ścięgna Achillesa 3500-4500 zł
Operacja przezskóna zerwanego ścięgna Achillesa 3500-5500 zł
Tenoskopia ścięgna Achillesa, kaletki Achillesa 5000 zł
Zabieg elektrodą Topaz ścięgna Achillesa - tendinoza, tendinopatia, znieczulenie miejscowe 2300 zł
Artroskopowa operacja wydłużenia łydki - mięśnia dwugłowego 3000 zł
Operacja wydłużenia łydki - mięśnia dwugłowego 4000-5000 zł
Rekonstrukcja zestarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa 4000-8000 zł
Naprawa, szycie więzadła strzałkowo - skokowego przedniego (ATFL) 4000-7000 zł
Naprawa uszkodzonego więzozrostu strzałkowo-piszczelowego 5000-8000 zł
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL) 6000-8000 zł
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-piętowego (CFL) 5000-8000 zł
Leczenie operacyjne pełnej niestabilności bocznej stawu skokowego (obu więzadeł ATFL i CFL) 6000-8000 zł
"Leczenie operacyjne niestabilności stawu skokoweog z techniką ""internal bracing""" 4500-7500 zł
Artroskopia lecznicza stawu skokowego, usunięcie wyrostka Stieda, os trigonum - przedział tylny 5000-6000 zł
Artroskopia lecznicza stawu skokowego , usunięcie konfliktu przedniego - przedział przedni 5000-6000 zł
Artroskopia lecznicza stawu podskokowego 5000-6000 zł
Artroskopowe usztywnienie stawu skokowego - stabilizacja śruami tytanowymi 8000-10000 zł
Usztywnienie - artrodeza stawu skokowego sposobem klasycznym - na otwarto 7000-9000 zł
Artroskopowa rekonstrukcja chrząstki stawu skokowego z użyciem membrany, matrycy 6000-9000 zł
Artroskopwa Rekonstrukcja uszkodzenia chrzestno - kostnego stawu skokowego 6000-9000 zł
Artroksopowe usunięcie ciał wolnych ze stawu skokowego 5000-6000 zł
Artroskopowa synowektomia stawu skokowego (usunięcie błony maziowej) 5000-6000 zł
Leczenie złamania w obrębie stopy , stawu skokowego (indywidualnie) 3500-7000 zł
Tenoskopia w obrębie stopy 4000-6000 zł
OATS (tzw. Mozaikoplastyka) stawu skokowego 7000 zł
Plastyka niestabilności, naprawa rozwarstwienia ścięgien strzałkowych 3000-5000 zł
Rekonstrukcja troczków mięśni strzałkowych 3000-5000 zł
Rekonstrukcja zerwango ścięgna z użyciem kotwicy tytanowej lub szmatkowej 3000-5000 zł
Artrodeza (usztywnienie) w obrębie stopy 4000-9000 zł
Uwolnienie zespołów ucisku nerwów na poziomie stopy 3500-4500 zł
Leczenie operacyjne metatarsalgii - osteotomia Weil 3500-4500 zł
Leczenie operacyjne metatarsalgii - przeskórne maloinwazyjne 3500 zł
Usunięcie zespoleń metalowych w obrębie stopy 1500-4000 zł
Synowektomia w obrębie stopy 7000 zł
Artrokopia stawu śródstopno - palcowego 4500 zł
Wycięcie ganglionu w obrębie stopy lub stawu skokowego (indywidualnie) 2500-4500 zł
Operacja uwolnienia nerwu strzałkowego 3000-4000 zł
Operacja uwolnienia nerwu piszczelowego 3000-4000 zł
Operacja usunięcia nerwiaka Mortona 4000 zł
Operacja uwolnienia nerwu piszczelowego i Baxtera 3500 zł
Leczenie operacyjne kręgosłupa
Małoinwazyjna/endoskopowa discectomia lędźwiowa 12000 zł
Discectomia szyjna 12000 zł+koszt implantu
Małoinwazyjne odbarczenie kanału kręgowego 14000 zł
Małoinwazyjne odbarczenie kanału kręgowego ze stabilizacja 16000zł+koszt implantu
Wertebroplastka 10000 zł
Kyfoplastyka 14000 zł
Blokaday p/bólowe kręgosłupa pod skopią rtg 500 zł
Dyskoliza ozonowa 1200 zł
Zabiegi chirurgii ogólnej
Zabieg usunięcia żylaków - jedna kończyna 2000 zł
Zabieg usunięcia pęcherzyka żółciowego laparoskopowo TEP - cholecystectomia laparoskopwa 3250 zł
Przepuklina pachwinowa, kresy białej lub pępkowa w znieczuleniu miejscowym 2000-4000zł + cena siatki
Usunięcie paznokcia wrastającego z podszyciem fałdu 300 zł
Wycięcie guzka piersi (znieczulenie ogólne) 1500 zł
Wycięcie zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym - w zależności od wielkości, charakteru 350-700 zł
Usunięcie kaszaka, tłuszczaka badaniem histopatologicznym 350-800 zł
Usunięcie torbieli włosowej 2500 zł
Operacja szczeliny odbytu w znieczuleniu miejscowym 1500 zł
Operacja szczeliny odbytu w znieczuleniu ogólnym 2500 zł
Operacje i leczenie ręki / łokcia / nadgarstka
Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena3000-5000 zł
Leczenie przezskórne choroby Dupuytrena2000 - 3000 zł
Leczenie małoinwazyjne zespołu cieśni kanału nadgarstka2500 zł
Leczenie zapalenia ścięgna / pochewek ścięgnistych ręki2000-3000 zł
Leczenie operacyjne zespołu Guyona2500 zł
Leczenie operacyjne choroby De Quervaina2500 zł
Leczenie przeskórne choroby De Querveina (choroba piastunki)1200 zł
Operacja zespołu rowka nerwu łokciowego3500-4500 zł
Operacja palca strzelającego1500 zł
Zabieg przezskórnego małoinwazyjnego leczenia palca strzalającego700 zł
Operacja palca młotkowatego (młoteczkowaty) ręki4000 zł
Operacja palca butonierkowatego ręki4000 zł
Operacja palca typu łabędzia szyja4000 zł
Operacja kciuka alpinisty4000 zł
Operacja kciuka narciarza4000 zł
Operacje i leczenie ręki / łokcia / nadgarstka
Operacja łokcia golfisty4000 zł
Operacja łokcia tenisisty4000-5000 zł
Artroskopia stawu łokciowego4500-6000 zł
Endoprotezoplastyka główki (poprawnie głowy) kości promieniowej7000-8000 zł
Artroskopia stawu śródręczno-czworobocznego4000-6000 zł
Artroskopia stawu promieniowo-nadgarstkowego4000-6000 zł
Operacja chrząstki trójkątnej2500-4500 zł
Artrodeza nadgarstka4500-6500 zł
Artrodeza częściowa nadgarstka4500-6500 zł
Operacja usztywnienia stawów palców2500-3500 zł
proteza stawu śródręczno-paliczkowego5000-7000 zł
Proteza stawu międzypaliczkowego3500-5500 zł
Proteza stawu łokciowego10000-15000 zł
Uwolnienie ścięgna palca ze zrostów międzytkankowych2000-7000 zł
Rekonstrukcja ścięgna ręki3000-5000 zł
Szycie ścięgna w obrębie ręki2500-4500 zł
Szycie nerwu w obrębie ręki2000-5000 zł
Rekonstrukcja nerwu w obrębie ręki3500-5500 zł
Przeszczep nerwu w obrębie ręki5000-10000 zł
Nastawienie złamania paliczka ręki500-700 zł
Nastawienie złamania kości nadgarstka400-700 zł
Otwarte nastawienie złamania kości nadgarstka, śródręcza, przedramienia - stabilizacja na płycie2000-4000 zł
Operacja złamania kości łokciowej2000-4000 zł
Operacja złamania kości ramiennej3500-6000 zł
Operacja zwichnięcia łokcia2000-4000 zł
Resekcja głowy kości łokciowej3000-4000 zł
Operacja braku zrostu kości śródręcza i paliczków3000-5000 zł
Operacja rozdzielenia zrośniętych palców ręki3500-4500 zł
Operacja usunięcia dodatkowego palca ręki2000-3000 zł
Leczenie operacyjne deformacji pourazowej palców (kikutów)3500-4500 zł
Leczenie operacyjne przykurczu palca ręki3500-4500 zł
Leczenie stawów rzekomych kończyny górnej5000-8000 zł
Operacja wycięcia kaletki łokciowej2500-4000 zł
Tenosynowektomia nadgarstka4000 zł
Synowektomia stawów ręki4000 zł
Usunięcie gangliona nadgarstka (torbieli galaretowatej)1000-3000 zł
Usunięcie zmiany guzowatej podskórnej w obrebie ręki1000-3000 zł
Wycięcie chrzęstniaka / kostniaka/włókniaka ręki2000-4000 zł
Wycięcie cysty kostnej / torbieli kostnej ręki2000-4000 zł
Usunięcie implantów / zespoleń metalowych z kończyny górnej - indywidualnie300-3500 zł
Leczenie operacyjne łokcia tenisisty4000-6000 zł
Łokieć - synowektomia stawu5000-7000 zł
Operacyjne leczenie stawu barkowego
Operacyjne leczenie nawykowego zwichnięcia (niestabilności) stawu barkowego7000-9000 zł
Artroskopowa rekonstrukcja stożka rotatorów9000-11500 zł
Klasyczna (otwarta) rekonstrukcja stożka rotatorów6000 zł
Operacja mini-open, małoinwazyjna stożka rotatorów7000 zł
Artroskopowe usunięcie zwapnień stożka rotatorów6000 zł
Artroskopowe odbarczenie przestrzeni podbarkowej, tzw. Ciasnoty podbarkowej5500 zł
Endoprotezoplastyka połowiczna stawu barkowego11000 zł
Artroskopowa tenodeza bicepsa7500 zł
Klasyczna operacyjna resekcja stawu barkowo - obojczykowego (Mumford)4000 zł
Artroskopowa resekcja stawu barkowo - obojczykowego (Mumford)6000 zł
Artroskopowa stabilizacja stawu mostkowo-obojczykowego (podwieszka tytanowa i szew niewchłanialny)6000 zł
Stabilizacja stawu mostkowo-obojczykowego płytką hakową4000 zł
Artroskopowe usunięcie ciał wolnych ze stawu barkowego5000-8500 zł
Artroskopowa synowektomia stawu barkowego7000 zł
Operacja łopatki strzelającej9000 zł
Otwarte nastawienie obojczyka z zespoleniem płytą4000-7000 zł
Rekonstrukcja więzadeł w zastarzałym zwichnięciu stawu barkowo-obojczykowego7000-8500 zł
Leczenie operacyjne złamania trzonu kości ramiennej - indywidualnie4500-6500 zł
Operacja rekonstrukcyjna chrząstki stawu barkowego z membraną HIALOFAST6000 zł
Reinsercja przyczepu zerwanego mięśnia piersiowego4000-6000 zł
Operacyjne leczenie stawu kolanowego
Artroskopia lecznicza kolana4000-6500 zł
Artroskopowe usunięcie fałdu kolana4000-5000 zł
Artroskopowe usunięcie konfliktu ciała Hoffy4000-5000 zł
Artroskopowe usunięcie torbieli Bakera5000 zł
Operacja kolana skoczka sposobem klasycznym4000 zł
Operacja kolana skoczka artroskopowo5000 zł
Proteza powierzchniowa Arthrosurface kolana6000 zł
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)10000 zł
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego (ACL)12000-14000 zł
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) z jednoczasową naprawą łąkotki10000 zł
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) z jednoczasową naprawą łąkotki i podaniem czynników wzrostu10000 zł
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) metodą Internal Bracing10000 zł
Rekonstrukcja (doszycie własnego - reinsercja ) więzadła krzyżowego przedniego (ACL) metodą Internal Bracing10000 zł
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego (ACL) z podaniem komórek macierzystych10000 zł
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego (PCL)10000 zł
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego tylnego (PCL)12000-14000 zł
Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych - przedniego (ACL) i tylnego (PCL)10000-16000 zł
Rekonstrukcja więzadła pobocznego bocznego (LCL) z użyciem własnego ścięgna6000-7000 zł
Rekonstrukcja więzadła pobocznego bocznego (LCL) z użyciem ścięgna z banku tkanek6000-7000 zł
Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego (PLC)11000 zł
Rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego (MCL)4000-7000 zł
Naprawa, szycie więzadła pobocznego piszczelowego (MCL)4000-7000 zł
Artroskopowe szycie, naprawa łękotki kolana4500-6500 zł
Artroskopowa repozcja i doszycie zwichniętej łękotki6500-8000 zł
Artroskopowy przeszczep łąkotki allogenicznej z banku tkanek12000 zł
Artroskopowa implantacja sztucznej łękotki Menaflex lub Actifit10000 zł
Artroskopowa plastyka niestabilności rzepki, boczne uwolnienie rzepki5000 zł
Operacyjna korekcja niestabilności rzepki - rekonstrukcja więzadła rzepkowo- udowego (MPFL)4000-6000 zł
Pełna rekonstrukcja niestabilności rzepki w przypadku rzepki niskiej lub wysokiej z transferem guzowatości piszczeli8000-9000 zł
Zabieg wycięcia kaletki przedrzepkowej1500-3000 zł
Osteotomia kości piszczelowej - zmiana osi kończyny (HTO)6500-9500 zł
Osteotomia kości udowej - DFO7000-10000 zł
Operacyjne leczenie złamania rzepki4000-5000 zł
Klasyczna (na otwarto) rekonstrukcja chrząstki rzepki z użyciem membrany Hyalofast lub kolagenowej6000 zł
Artroskopowe leczenie chondromalacji rzepki - wyrównanie ubytków, mikrofrakturacje4500-5500 zł
Artroskopowa rekonstrukcja chrząstki rzepki z użyciem membrany Hyalofast6500 zł
Artroskopowa rekonstrukcja chrząstki kolana z użyciem membrany Hyalofast6500 zł
Artroskopowe usunięcie ciał wolnych ze stawu kolanowego4000-5000 zł
Artroskopowa synowektomia kolana4000-6500 zł
Leczenie chrząstki stawowej kolana metodą mikrozłamań4500-5500 zł
Rekonstrukcja chrzastki i kości po martwicy chrzęstno - kostnej kolana (OCD) z użyciem membrany Hyalofast i przeszczepów kostnych6500 zł
Uwolnienie z blizn kolana, leczenie przykurczu kolana po artrofibrozie (zwłóknieniu)4000-6500 zł
Artroskopowe leczenie zespołu konfliktu pasma biodrowo - piszczelowego4000-5000 zł
Zespolenie złamania kości w obrębie kończyny dolnej - indywidualnie3500-8000 zł
Usunięcie implantów / zespoleń metalowych z kończyny dolnej2500 - 6000 zł
Artroskopowa stabilizacja fragmentu chrzęstnokostnego (OCD)5000-6500 zł
Operacja usunięcia wyrośli chrzęstno - kostnej - indywidualnie3500-6000 zł
Procedura podania czynników wzrostu jako towarzysząca500 zł
Procedura podania komórek macierzystych jako towarzysząca3000 zł
Leczenie operacyjne stawu biodrowego
Artroskopowa Operacja biodra trzaskającego, strzelajacego5000-11000 zł
Artroskopowa plastyka, naprawa, rekonstrukcja chrząstki stawu biodrowego9000 zł
Artroskopowe usuwanie ciał wolnych stawu biodrowego9000-11000 zł
Operacja otwarta uszkodzenia obrąbka stawowego (mini - open, małoinwazyjna)7000-10000 zł
Artroskopowe leczenie, naprawa, szycie obrąbka stawowego9000-11000 zł
Artroskopowe leczenie konfliktu panewkowo-udowego CAM / PINCER9000-11000 zł
Leczenie operacyjne entezopatii przywodzicieli uda2000-4000 zł
Artroskopowe usunięcie przerosłej błony maziowej biodra / synowektomia9000-11000 zł
Operacja w leczeniu martwicy głowy kości udowej - nawiercenie i przeszczepy kostne4000 zł
Operacja w chorobie Perthesa7000 zł
Operacyjne leczenie zespołu tarcia pasma biodrowo - piszczelowego2000-4000 zł
Leczenie złamania kości udowej 4500-8000 zł
Leczenie operacyjne stopy i stawu skokowego
Endoprotezoplastyka stawu śródstopno-paliczkowego palucha 7000 zł
Endoprotezoplastyka silikonowa Swanson stawu śródstopno-palcowego2500 zł
Operacja palucha koślawego małoinwazyjna przezskórna4000 zł
Operacja palucha koślawego z stabilizacją śrubą tytanową - w zależności od metody4000-5000 zł
Operacja palca młoteczkowatego, szponiastego stopy1500-2500 zł
Złożona rekonstrukcja przodostopia z papluchem koślawym i palcami młotkowatymi4000-7000 zł
Operacja palucha sztywnego stopy - cheilektomia3000-4500 zł
Operacja rozdzielenia zrośniętych palców stopy4500 - 5000 zł
Operacja usunięcia kostki dodatkowej stopy2000-4000 zł
Operacja płaskostopia - złożona rekonstrukcja (indywidualnie)4000-8000 zł
Operacja stopy płasko - koślawej - artroereza podskokowa z implantem4000 zł
Operacja koślawej pięty - transfer guza piętowego4500-5500 zł
Operacja stopy opadającej - złożona rekonstrukcja, transfer mięśniowy5000-7000 zł
Otwarta plastyka guza piętowego (pięty Haglunda)4000-5000 zł
Operacja ostrogi piętowej , rozcięgna podeszwowego - małoinwazyjna, przezskróna900 zł
Operacja otwarta zerwanego ścięgna Achillesa3500-4500 zł
Operacja przezskóna zerwanego ścięgna Achillesa3500-5500 zł
Tenoskopia ścięgna Achillesa, kaletki Achillesa5000 zł
Zabieg elektrodą Topaz ścięgna Achillesa - tendinoza, tendinopatia, znieczulenie miejscowe2300 zł
Artroskopowa operacja wydłużenia łydki - mięśnia dwugłowego3000 zł
Operacja wydłużenia łydki - mięśnia dwugłowego4000-5000 zł
Rekonstrukcja zestarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa4000-8000 zł
Naprawa, szycie więzadła strzałkowo - skokowego przedniego (ATFL)4000-7000 zł
Naprawa uszkodzonego więzozrostu strzałkowo-piszczelowego5000-8000 zł
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL)6000-8000 zł
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-piętowego (CFL)5000-8000 zł
Leczenie operacyjne pełnej niestabilności bocznej stawu skokowego (obu więzadeł ATFL i CFL)6000-8000 zł
"Leczenie operacyjne niestabilności stawu skokoweog z techniką ""internal bracing"""4500-7500 zł
Artroskopia lecznicza stawu skokowego, usunięcie wyrostka Stieda, os trigonum - przedział tylny5000-6000 zł
Artroskopia lecznicza stawu skokowego , usunięcie konfliktu przedniego - przedział przedni5000-6000 zł
Artroskopia lecznicza stawu podskokowego5000-6000 zł
Artroskopowe usztywnienie stawu skokowego - stabilizacja śruami tytanowymi8000-10000 zł
Usztywnienie - artrodeza stawu skokowego sposobem klasycznym - na otwarto7000-9000 zł
Artroskopowa rekonstrukcja chrząstki stawu skokowego z użyciem membrany, matrycy6000-9000 zł
Artroskopwa Rekonstrukcja uszkodzenia chrzestno - kostnego stawu skokowego 6000-9000 zł
Artroksopowe usunięcie ciał wolnych ze stawu skokowego5000-6000 zł
Artroskopowa synowektomia stawu skokowego (usunięcie błony maziowej)5000-6000 zł
Leczenie złamania w obrębie stopy , stawu skokowego (indywidualnie)3500-7000 zł
Tenoskopia w obrębie stopy4000-6000 zł
OATS (tzw. Mozaikoplastyka) stawu skokowego7000 zł
Plastyka niestabilności, naprawa rozwarstwienia ścięgien strzałkowych3000-5000 zł
Rekonstrukcja troczków mięśni strzałkowych3000-5000 zł
Rekonstrukcja zerwango ścięgna z użyciem kotwicy tytanowej lub szmatkowej3000-5000 zł
Artrodeza (usztywnienie) w obrębie stopy4000-9000 zł
Uwolnienie zespołów ucisku nerwów na poziomie stopy3500-4500 zł
Leczenie operacyjne metatarsalgii - osteotomia Weil3500-4500 zł
Leczenie operacyjne metatarsalgii - przeskórne maloinwazyjne3500 zł
Usunięcie zespoleń metalowych w obrębie stopy1500-4000 zł
Synowektomia w obrębie stopy7000 zł
Artrokopia stawu śródstopno - palcowego4500 zł
Wycięcie ganglionu w obrębie stopy lub stawu skokowego (indywidualnie)2500-4500 zł
Operacja uwolnienia nerwu strzałkowego3000-4000 zł
Operacja uwolnienia nerwu piszczelowego3000-4000 zł
Operacja usunięcia nerwiaka Mortona4000 zł
Operacja uwolnienia nerwu piszczelowego i Baxtera3500 zł
Leczenie operacyjne kręgosłupa
Małoinwazyjna/endoskopowa discectomia lędźwiowa12000 zł
Discectomia szyjna12000 zł+koszt implantu
Małoinwazyjne odbarczenie kanału kręgowego 14000 zł
Małoinwazyjne odbarczenie kanału kręgowego ze stabilizacja 16000zł+koszt implantu
Wertebroplastka10000 zł
Kyfoplastyka 14000 zł
Blokaday p/bólowe kręgosłupa pod skopią rtg500 zł
Dyskoliza ozonowa1200 zł
Zabiegi chirurgii ogólnej
Zabieg usunięcia żylaków - jedna kończyna2000 zł
Zabieg usunięcia pęcherzyka żółciowego laparoskopowo TEP - cholecystectomia laparoskopwa3250 zł
Przepuklina pachwinowa, kresy białej lub pępkowa w znieczuleniu miejscowym2000-4000zł + cena siatki
Usunięcie paznokcia wrastającego z podszyciem fałdu300 zł
Wycięcie guzka piersi (znieczulenie ogólne)1500 zł
Wycięcie zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym - w zależności od wielkości, charakteru350-700 zł
Usunięcie kaszaka, tłuszczaka badaniem histopatologicznym350-800 zł
Usunięcie torbieli włosowej2500 zł
Operacja szczeliny odbytu w znieczuleniu miejscowym1500 zł
Operacja szczeliny odbytu w znieczuleniu ogólnym2500 zł
Cennik badań laboratoryjnych

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
12-352-25-25
rejestracja@dworska.pl
Cookies - Pliki Ciasteczka

Używamy plików cookies zwanych po polsku ciasteczkami.
Jeśli ich używanie przez nas jest Ci obojętne i się na to zgadzasz
to zamknij to okienko i po sprawie. 8)

Współczujemy Ci, że musisz to robić na każdej stronie i na naszej też.

Jeśli nie lubisz plików ciasteczek i nie zgadzasz się na ich wykorzystanie przez nas to opuść tą stronę. Innej możliwości przeglądania jej niestety nie ma. 8/

szpital Dworska