Szybka rejestracja online - w 3 kliknięciach, 24h/7

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny (ang. Magnetic Resonance Imaging, MRI) stanowi najbardziej dynamicznie rozwijającą się metodę diagnostyki obrazowej. Badaną część ciała umieszcza się w silnym polu magnetycznym, co umożliwia bardzo precyzyjną i jednocześnie bezpieczną ocenę struktury tkanek, które nie są widoczne na zdjęciach rentgenowskich, tj. więzadeł, mięśni, nerwów czy naczyń krwionośnych. W wyniku badania rezonansem magnetycznym otrzymuje się przekroje obrazujące poszczególne warstwy ciała w wybranych płaszczyznach. MRI jest niezwykle przydatne we wczesnym rozpoznaniu i ocenie wielu schorzeń i urazów narządu ruchu, szczególnie w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego kręgosłupa oraz kończyn.

Jak wygląda rezonans magnetyczny?

W Szpitalu Dworska w Krakowie badania MRI wykonywane są na aparacie, który posiada budowę otwartą. Oznacza to, pacjent nie musi przebywać wewnątrz zamkniętego cylindra. Wokół ciała pozostaje wystarczająco dużo przestrzeni, by badanie było komfortowe nawet dla osób cierpiących na klaustrofobię. Pacjent kładzie się na wygodnym stole, a badana część ciała umieszczana jest w specjalnej cewce. W trakcie badania mogą być słyszalne różnego rodzaju dźwięki, które są zjawiskiem całkowicie normalnym. Osoby wrażliwe na hałas mogą mieć założone zatyczki do uszu lub specjalne słuchawki. Podczas badania, które trwa około 30-60 minut, pacjent powinien pozostawać w pozycji nieruchomej, ponieważ ruchy ciała wpływają niekorzystnie na jakość obrazu. Przez cały czas badania rezonansem magnetycznym radiolog pozostaje w słownym kontakcie z pacjentem dzięki wykorzystaniu interkomu.

Jak działa rezonans magnetyczny?

Urządzenie rezonansu magnetycznego zawiera w sobie: nadprzewodzący magnes, który generuje silne jednorodne pole magnetyczne, elektromagnesy gradientowe umożliwiające wybór płaszczyzny badania oraz cewki nadawczo-odbiorcze emitujące fale radiowe. W obrazowaniu MRI wykorzystuje się zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego. W kierunku badanej okolicy ciała wysyłany jest specyficzny sygnał, w efekcie czego protony atomów tkanek wprowadzane są w stan wzbudzenia. Podczas powrotu tych atomów do stanu podstawowego dochodzi do emisji fal radiowych, które zostają wychwycone przez odbiornik. Poziom emitowanej energii jest zależny od morfologii tkanki, co np. umożliwia rozróżnienie tkanki uwodnionej od zawierających tłuszcz. Zebrane dane są przetwarzane przez komputer, na podstawie których generowane są biało-szaro-czarne obrazy odzwierciedlające struktury anatomiczne ciała.

Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego może być przeprowadzane w różnych sekwencjach, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne diagnozowanie różnych rodzajów tkanek całego organizmu:

 • T1-zależne – wykorzystywane najczęściej do obrazowania centralnego układu nerwowego – istota biała prezentowana jest jako jasna, a płyn mózgowo-rdzeniowy i istota szara są ciemne. Mięśnie ukazywane są jako szare, a struktury takie jak chrząstka, więzadła, łąkotki kolana czy obrąbek mają jaśniejszy odcień,
 • T2-zależne – istota biała jest na obrazie MRI ciemna, istota szata i płyn mózgowo-rdzeniowy są jasne. Tkanka tłuszczowa jest szara, płyn stawowy lub krwiak jasne,
 • STIR – jasne uwidocznienie tkanek bogato uwodnionych – sekwencja pomaga zdiagnozować obrzęki, stany zapalne,
 • FS – ciemna tkanka tłuszczowa, dobre uwidocznienie płynu stawowego i chrząstki,
 • PD – jasna tkanka tłuszczowa, szare mięśnie, ciemnoszare ścięgna oraz chrząstka, technika ta często wykorzystywana jest w diagnostyce uszkodzenia łąkotek kolana.

Jak się przygotować do badania MRI?

Przygotowanie do badania MRI narządu ruchu może obejmować:

 • dostarczenie aktualnych wyników poziomu kreatyniny we krwi – w przypadku planowanego badania z dożylnym podaniem kontrastu,
 • przygotowanie poprzednich wyników badań rezonansu lub tomografii komputerowej,
 • zażycie środków uspokajających przez osoby cierpiące na klaustrofobię,
 • przed badaniem nie wolno jeść przez około 2 godziny (w przypadku podania kontrastu) lub 6 godzin (w przypadku MRI różnicującego patologie w obrębie miednicy i jamy brzusznej).

Do pracowni rezonansu należy zgłosić się na 30 minut przed badaniem celem wypełnienia ankiety dotyczącej ogólnego stanu zdrowia, przebytych operacji i obecności ewentualnych ciał obcych w ciele. W szatni należy zostawić wszystkie przedmioty z elementami metalowymi (np. pasek czy stabilizator ortopedyczny), zdjąć biżuterię, zegarek, pozostawić klucze, karty magnetyczne i telefon. Wniesienie takich przedmiotów do pracowni rezonansu magnetycznego może narazić pacjenta lub personel medyczny na niebezpieczeństwo.

W przypadku wykonywania rezonansu z kontrastem, pielęgniarka zakłada pacjentowi wenflon, przez który zostanie podany środek kontrastowy.

U niektórych pacjentów (dzieci czy osób ze schorzeniami neurologicznymi i mimowolnymi ruchami) może zajść konieczność przeprowadzenia badania MRI w uśpieniu czyli w znieczuleniu ogólnym. W tym wypadku przygotowanie obejmuje także konsultację z lekarzem anestezjologiem.

Rezonans magnetyczny z kontrastem i bez kontrastu

Diagnostyka niektórych urazów oraz chorób wymaga dożylnego podania środka kontrastowego o właściwościach paramagnetycznych. Środek kontrastowy gromadzi się w badanej okolicy ciała, a jego obecność daje bardziej wyrazisty obraz dzięki wzmocnieniu miejscowego sygnału odbieranego z tkanek. Umożliwia to bardziej szczegółową diagnostykę i wczesne rozpoznanie. Większość badań rezonansu magnetycznego przeprowadzane jest z podaniem środków kontrastowych, które zawierają gadolin – pierwiastek chemiczny o właściwościach ferromagnetycznych.

Warto zaznaczyć, że obecnie stosowane kontrasty w badaniu rezonansem magnetycznym są dużo bardziej bezpieczne niż związku jodu podawane podczas tomografii komputerowej. Pozwala to na poszerzenie zakresu diagnostyki u osób starszych, dzieci i u osób z chorobami przewlekłymi - pod warunkiem zachowania środków ostrożności.

Nie zaleca się wykonywania badań MRI z kontrastem w I trymestrze ciąży, a jeśli zachodzi taka konieczność, należy poinformować radiologa o obecności ciąży. Ponadto, należy skonsultować z lekarzem:

 • złe samopoczucie po podaniu środka kontrastowego po poprzednim badaniu MRI,
 • schorzenia nerek i wątroby (nawet te odbyte w przeszłości),
 • zaburzenia poziomu elektrolitów we krwi (głównie potasu),
 • zaburzenia krzepliwości krwi,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • choroby centralnego układu nerwowego przebiegające z drgawkami,
 • choroby tarczycy,
 • wszystkie aktualnie zażywane leki, także te bez recepty.

Powikłania po podaniu środka kontrastującego zdarzają się bardzo rzadko i mają charakter przejściowy. Mogą pojawić się objawy niepożądane: nudności, ból głowy, zaburzenia smaku oraz wysypka. Są one związane z uczuleniem na środek kontrastujący, w związku z czym pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez minimum 30 minut po badaniu MRI. Ewentualne uczulenie leczone jest podaniem leku przeciwalergicznego.

W niektórych przypadkach po podaniu kontrastu zwiększa się ryzyko wystąpienia tzw. nerkopochodnego włóknienia układowego (NSF, Nephrogenic Systemic Fibrosis). Problem może wystąpić u osób z zaburzoną funkcja nerek, dlatego bardzo ważne jest przeprowadzenie z pacjentem dokładnego wywiadu przed podaniem gadolinowego środka kontrastowego. Aby uniknąć powikłań, częstość powtarzania badania rezonansem magnetycznym z kontrastem u osób z nieprawidłowościami nerek powinna być ograniczona.

Zalety rezonansu magnetycznego

Do zalet diagnostyki przy użyciu rezonansu magnetycznego należy:

 • nieinwazyjny i bezpieczny sposób badania – pacjent nie jest eksponowany na promieniowanie X jak przypadku tomografii komputerowej,
 • badanie MRI bez kontrastu można wykonywać z dowolną częstotliwością,
 • rezonans magnetyczny może być wykonywany u dzieci, osób starszych oraz kobiet w ciąży (po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu),
 • badanie MRI umożliwia ocenę tkanek głębiej położonych, co nie zawsze jest możliwe w badaniu ultrasonograficznym (USG),
 • rezonans magnetyczny daje możliwość nieinwazyjnej szczegółowej oceny narządów złożonych z tkanek miękkich, co zwiększa wykrywalność niespecyficznych zmian, w tym nowotworów,
 • ryzyko reakcji alergicznej po podaniu kontrastu w badaniu MRI jest dużo niższe niż w przypadku kontrastu, jakie wykorzystuje tomografia komputerowa.

Wskazania do wykonania MRI

Skierowanie na rezonans magnetyczny wypisuje lekarz specjalista w oparciu o wywiad kliniczny i wyniki innych badań obrazowych. W obrębie narządu ruchu najczęściej wykonuje się badanie MRI:

 • kręgosłupa,
 • kolana,
 • biodra,
 • stawów krzyżowo-biodrowych,
 • miednicy,
 • stawu skokowego i stopy,
 • obręczy barkowej,
 • stawu łokciowego,
 • przedramienia,
 • nadgarstka,
 • ręki.

Rezonans magnetyczny kręgosłupa

Rezonans magnetyczny jest bardzo często wykorzystywany w diagnostyce urazów oraz schorzeń kręgosłupa, ponieważ pozwala ocenić nie tylko struktury kostne (kręgi), ale także krążki międzykręgowe (dyski), rdzeń kręgowy oraz korzenie nerwowe. Możliwe jest uwidocznienie przepuklin jądra miażdżystego (dyskopatii), obrzęku rdzenia, zmian naczyniowych, zmian demielinizacyjnych, a także cech strukturalnych typowych dla nowotworu.

Rezonans magnetyczny kręgosłupa jest przydatny w diagnostyce:

 • rwy kulszowej, rwy udowej, kręgozmyku (rezonans kręgosłupa lędźwiowego),
 • rwy barkowej (rezonans kręgosłupa szyjnego),
 • stwardnienia rozsianego,
 • jamistości rdzenia,
 • malformacji naczyniowych,
 • zmian pourazowych kanału kręgowego,
 • szpiczaka mnogiego,
 • guzów kanału kręgowego,
 • przerzutów nowotworowych.

Rezonans magnetyczny biodra

Badanie rezonansu biodra umożliwia diagnostykę m.in.:

 • uszkodzeń obrąbka panewki stawu biodrowego,
 • konfliktu panewkowo-udowego,
 • uszkodzeń więzadeł stawu biodrowego,
 • uszkodzeń chrząstki stawu biodrowego,
 • jałowej martwicy głowy kości udowej.

Rezonans magnetyczny kolana

Rezonans magnetyczny kolana pomaga w rozpoznawaniu:

 • zerwania więzadeł krzyżowych,
 • uszkodzeń łąkotek,
 • uszkodzeń chrząstki stawu udowo-piszczelowego,
 • uszkodzeń chrząstki i patologii stawu udowo-rzepkowego.

Rezonans magnetyczny stawu skokowego

MRI stopy i stawu skokowego pozwala na diagnostykę:

 • uszkodzenia chrząstki stawowej stawu skokowego,
 • zespołu kanału stępu,
 • zespołu zatoki stępu,
 • neuralgii Baxtera,
 • nerwiaka Mortona,
 • choroby Ledderhose’a,
 • konfliktu dodatkowego mięśnia strzałkowego czwartego.

Rezonans magnetyczny barku

Diagnostyka MRI barku obejmuje m.in:

 • uszkodzenia obrąbka stawu ramiennego,
 • uszkodzenia ścięgien stożka rotatorów,
 • zespołu ciasnoty podbarkowej,
 • zespołów uciskowych nerwów w okolicy barku.

Po badaniu MRI

Po badaniu rezonansem magnetycznym z podaniem kontrastu, w ciągu 24 godzin należy wypić przynajmniej 2,5 litra wody niegazowanej, by umożliwić szybsze wydalenia środka kontrastowego z organizmu. Kobiety karmiące nie powinny karmić dziecka przez 24 godziny po badaniu MRI z kontrastem.

Wyniki badania rezonansem magnetycznym wydawane są w formie opisu tekstowego sporządzonego przez lekarza oraz zdjęć zapisanych na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym. W warunkach szpitalnych wynik badania przekazywany jest tego samego dnia, natomiast w warunkach ambulatoryjnych na wynik trzeba poczekać około 2-3 dni. Opis badania oraz zdjęcia MRI należy przedstawić lekarzowi, który wypisał skierowanie na rezonans.

Rezonans magnetyczny - przeciwwskazania

W trakcie badania MRI pacjent przebywa w silnym polu magnetycznym, które oddziałuje na elementy metalowe. Przeciwwskazanie bezwzględne stanowi obecność stale wszczepionych metalowych implantów, a także urządzeń elektronicznych:

 • rozrusznik serca,
 • kardiowerter defibrylator serca,
 • neurostymulatory,
 • klipsy ferromagnetyczne tętnic mózgowia,
 • pompa insulinowa,
 • wszczepiony aparat słuchowy,
 • obecność opiłków metalowych w oku.

Należy podkreślić, że coraz więcej obecnie wykorzystywanych materiałów w inżynierii biomedycznej posiada właściwości umożliwiające przebywanie w polu magnetycznym. Bardzo przydatne jest posiadanie zaświadczenia, które potwierdza, że np. dane zespolenie kości może pozostawać pod wpływem pola magnetycznego i nie jest przeciwwskazaniem do wykonania badania MRI. W przypadku implantu czy zespolenia umieszczanych w ciele podczas operacji ortopedycznych, chirurg operujący może wydać zaświadczenie zawierające dokładną nazwę wszczepionego elementu.

Reasumując, rezonans magnetyczny stanowi nieocenioną metodę diagnostyki narządu ruchu. Urządzenia MRI powinny stanowić kluczowe wyposażenie pracowni radiologicznej każdego nowoczesnego szpitala.

Rezonans magnetyczny – cena

Koszt rezonansu magnetycznego w Krakowie wykonywanego prywatnie wynosi około kilkaset złotych i zależy od okolicy poddawanej badaniu oraz tego, czy zostanie podany środek kontrastowy. Przykładowo, rezonans magnetyczny kolana bez kontrastu kosztuje zwykle około 500zł. W przypadku MRI kolana z kontrastem cena może wzrosnąć o dodatkowe 200-250zł. Koszt badania może ponadto zależeć od jakości sprzętu, którym dysponuje pracownia rezonansu magnetycznego.

Najczęściej zadawane pytanie o badanie rezonansu magnetycznego:

Rezonans magnetyczny kręgosłupa

Kiedy wykonuje się rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego?

Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa wykonuje się w przypadku, gdy konieczna jest ocena krążków międzykręgowych, rdzenia kręgowego, korzeni nerwowych oraz innych tkanek miękkich otaczających kręgosłup. Badanie MRI jest przydatne w diagnostyce rwy barkowej, wykrywania chorób obejmujących rdzeń kręgowy oraz w stanach pourazowych kręgosłupa. Aby wykonać rezonans kręgosłupa szyjnego należy posiadać skierowanie uzyskane od ortopedy, neurologa, neurochirurga lub lekarza radiologa.

Ile trwa rezonans magnetyczny kręgosłupa lędźwiowego?

Czas trwania badania MRI zależy od wskazań i rozległości ocenianych struktur. Badanie metodą rezonansu przeważnie trwa około 30-60 minut. 

Rezonans magnetyczny kręgosłupa lędźwiowego – z kontrastem czy bez?

Dożylne podanie środka kontrastowego jest konieczne, gdy wymagana jest szczegółowa ocena struktur bogato ukrwionych lub gdy celem diagnostyki jest dokładna lokalizacja stanów zapalnych i guzów nowotworowych.

Jak się przygotować do rezonansu kręgosłupa?

W przypadku rezonansu z kontrastem należy posiadać wynik poziomu kreatyniny we krwi oraz nic nie jeść w ciągu 6 godzin przed badaniem. Osoba badana powinna także zabrać ze sobą zaświadczenia o posiadanych elementach obcych w ciele oraz być przygotowana do udzielenia informacji na temat obecnego stanu zdrowia oraz chorób i zabiegów operacyjnych przeprowadzanych w przeszłości. Ponadto, ubiór powinien być pozbawiony metalowych elementów takich jak sprzączki, guziki, spinki.

Rezonans magnetyczny kolana

Jak wygląda rezonans magnetyczny kolana?

Pacjent kładzie się na specjalnym stole, który następnie jest przysuwany do urządzenia rezonansu (jest to typ otwarty urządzenia). Wokół kolana zakładana jest specjalna cewka.  Badanie trwa około 20-60 min w zależności od celu diagnostycznego. Podczas badania należy przyjąć nieruchomą pozycję ciała, aby uzyskany obraz był pozbawiony zakłóceń. Pacjent przez cały czas pozostaje w kontakcie słownym z radiologiem wykonującym badanie. Analizowane obrazy rezonansu stanowią przekroje struktur kolana w dowolnie wybranej płaszczyźnie. Wyniki wydawane są w postaci opisu tekstowego oraz zdjęć zapisanych na nośniku elektronicznym.

Kiedy wykonuje się rezonans magnetyczny stawu kolanowego?

Najczęstszymi wskazaniami są urazy kolana, które wymagają dokładnej diagnostyki uszkodzeń tkanek miękkich i wewnętrznych struktur stawu. Rezonans stanowi złoty standard nieinwazyjnych metod diagnostyki w procesie kwalifikacji pacjenta do zabiegu operacyjnego rekonstrukcji więzadeł krzyżowych czy leczenia pęknięć łąkotek. Badanie MRI znajduje także zastosowanie w każdym przypadku, w którym zdjęcia RTG, tomografia komputerowa oraz USG są niewystarczające do określenia rodzaju i rozległości patologii w obrębie kolana.

Ile kosztuje rezonans kolana?

Cena rezonansu kolana bez kontrastu wynosi najczęściej około 400-600zł, choć może być także niższa lub wyższa – zależy to od celu diagnostycznego badania. Jeśli rezonans magnetyczny kolana przeprowadzany jest z wykorzystaniem środka kontrastującego, cena z reguły wzrasta średnio o 200zł.

Rezonans magnetyczny barku

Jak wygląda rezonans magnetyczny barku? Ile trwa badanie?

Pacjent kładziony jest na specjalnym ruchomym stole. Kończyna górna może zostać ułożona w określony sposób i zabezpieczona przed zmianą pozycji. Dookoła barku zostają umieszczone małe cewki, które biorą udział w uzyskiwaniu wysokiej jakości obrazu. Jeśli zaplanowano badanie z podaniem kontrastu, wcześniej pielęgniarka zakłada wenflon w okolicy dłoni lub przedramienia, przez który dożylnie podawany jest środek kontrastowy. Jeśli zaplanowano artrografię, środek kontrastowy wstrzykiwany jest przez lekarza do stawu. Pacjent otrzymuje stopery lub słuchawki do uszu, ponieważ w trakcie badania będzie słyszalny hałas towarzyszący pracy urządzenia, co jest zjawiskiem normalnym. Następnie stół wsuwany jest w głąb aparatu do rezonansu.

Badanie trwa około 15-45 minut w zależności od rozległości ocenianych struktur oraz opcji rezonansu z kontrastem czy bez. Podczas badania nie wolno się poruszać, ponieważ mogłoby to spowodować zaburzenia obniżające jakość pozyskiwanego obrazu.

Rezonans magnetyczny barku - kto wykonuje badanie i sporządza opis?

Osobą wykonującą badanie i interpretującą jego wynik jest lekarz radiolog, który specjalizuje się diagnostyce obrazowej narządu ruchu. Radiolog sporządza opis, który razem ze zdjęciami rezonansu jest wydawany pacjentowi.

Czy rezonans magnetyczny barku z podaniem kontrastu jest badaniem bezpiecznym?

MRI barku z podaniem kontrastu jest bardzo dokładną i jednocześnie bezpieczną metodą diagnostyczną. Jeśli planuje się wykonanie rezonansu z podaniem kontrastu, przeprowadzany jest dokładny wywiad z pacjentem dotyczący jego stanu zdrowia. Wykonuje się także badanie poziomu kreatyniny we krwi, aby wykluczyć zaburzenia funkcjonowania nerek, które są przeciwwskazaniem do dożylnego podania kontrastu. Uczulenia na środek kontrastowy zdarzają się bardzo rzadko, a ewentualne objawy reakcji alergicznej są łagodne i przemijające.

Rezonans magnetyczny biodra

Kiedy wykonuje się rezonans stawu biodrowego?

Rezonans magnetyczny biodra wykonuje się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza. Badanie MRI pozwala na najbardziej dokładną nieinwazyjną ocenę zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego, a także rozległości uszkodzeń tkanek miękkich w stanach pourazowych, np. po zwichnięciu biodra. Analiza wyników rezonansu magnetycznego jest jednym z czynników, na podstawie których lekarz kwalifikuje do zabiegu operacyjnego oraz dokonuje wyboru techniki operacyjnej.

Na czym polega artrografia MRI stawu biodrowego?

Artrografia MRI polega na podaniu do wnętrza stawu biodrowego środka cieniującego o właściwościach ferromagnetycznych, a następnie poddaniu biodra badaniu rezonansem magnetycznym. Artrografia jest metodą diagnostyczną, która pozwala na bardziej szczegółową ocenę uszkodzeń chrząstki i obrąbka stawowego oraz obecności wolnych ciał w stawie niż w przypadku klasycznego badania MRI bez podania kontrastu.

Ile trwa rezonans stawu biodrowego?

Rezonans magnetyczny stawu biodrowego trwa około 15-60 minut. Ostateczny czas trwania badania zależy od wskazań, rozległości ocenianych struktur oraz tego, czy rezonans biodra przeprowadzany jest z podaniem kontrastu. W przypadku MRI z kontrastem proces przygotowania pacjenta polegający na założeniu wenflonu lub wstrzyknięciu kontrastu do stawu wydłuża czas przebywania pacjenta w pracowni radiologii. Zaleca się także, aby po zakończeniu badania MRI z podaniem kontrastu pacjent pozostał pod obserwacją personelu przez około 15 minut.

Rezonans stawu skokowego

Jak wygląda rezonans magnetyczny stawu skokowego?

Rezonans magnetyczny wykorzystuje zjawisko rezonansu cząsteczek, które tworzą ciało człowieka oraz ocenę czasu ich relaksacji. Badanie MRI pozwala na uzyskanie obrazów będących przekrojami stawu skokowego i stopy w dowolnej płaszczyźnie. Pozwala to na niezwykle precyzyjną diagnostykę urazów i schorzeń w obrębie stawu skokowego. Badanie trwa około 30-60 minut, w trakcie którego pacjent leży na stole przysunietym do urządzenia rezonansu magnetycznego. Podczas badania nie wolno poruszać kończyną, ponieważ mogłoby to prowadzić do zaburzeń w odbiorze obrazu i obniżenia jakości badania. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie rezonansu z podaniem środka kontrastowego, który wzmacnia sygnał odbierany z tkanek i zwiększa wyrazistość obrazu. Uczulenie na kontrast występuje rzadko, ale jeśli w trakcie badania pojawiłyby się jakiekolwiek niepokojące objawy, należy je natychmiast zgłosić personelowi pracowni.

Jaka jest cena rezonansu magnetycznego stawu skokowego?

Koszt rezonansu wynosi kilkaset złotych - z reguły jest to przedział około 300-600zł. Jeśli wykonywane jest badanie z podaniem kontrastu, cena może zwiększyć się o dodatkową kwotę około 200zł.

Rezonans magnetyczny łokcia

Kiedy wykonuje się rezonans stawu łokciowego?

Rezonans łokcia wykonuje się najczęściej w stanach pourazowych, które przebiegają z uszkodzeniem chrząstki stawu i/lub tkanek miękkich (więzadeł, mięśni). Obrazowanie rezonansu pozwala na dokładne określenie rozległości uszkodzeń i zaplanowanie leczenia operacyjnego. Struktury łokcia ukazywane są w przekrojach wykonanych w dowolnie wybranej płaszczyźnie, co umożliwia niezwykle precyzyjną diagnostykę. W przypadku patologii nieurazowych, na obrazach rezonansu można dokładnie ocenić strukturę tkanek, co jest ważne w przypadku podejrzenia zmian zapalnych, degeneracyjnych czy nowotworowych.

Czy rezonans magnetyczny łokcia pozwala na wykrycie ucisku nerwu?

Rezonans magnetyczny jest przydatnym badaniem umożliwiającym określenie miejsca oraz przyczyny ucisku nerwu. Gdy wynik badania USG jest niejednoznaczny, warto wykonać rezonans, by móc ocenić tkanki niespecyficzne, które mogą stanowić przyczynę danej neuropatii.

Mielografia rezonansu magnetycznego (MRI)

Co to jest mielografia MR?

Mielografia MR jest to nieinwazyjna metoda uwidocznienia przestrzeni podpajęczynówkowej kanału kręgowego oparta jest na sekwencjach silnie T2 zależnych, uzyskiwanych metodą dwu- (2D) lub trójwymiarową (3D), która służy ocenie zaawansowania zmian chorobowych w obrębie kanału kręgowego, rdzenia kręgowego i płynu mózgowo- rdzeniowego. Badanie w sposób bezpieczny dla pacjenta pozwala na uwidocznienie przestrzeni płynowych kręgosłupa, zwiększa w sposób istotny czułość konwencjonalnego badania MR, zwłaszcza w aspekcie oceny ucisku korzeni nerwowych, co jest szczególnie ważne przy podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu postępowania terapeutycznego. Mielografia MR w większości przypadków diagnostycznych pozwala na zastąpienie konwencjonalnej mielografii.

Jakie są zalety mielografii MR w porównaniu do konwencjonalnej mielografii?

 • podobna czułość w wizualizacji w porównaniu z konwencjonalną mielografią,
 • metoda całkowicie nieinwazyjna i przyjazna dla pacjenta,
 • nie ma skutków ubocznych związanych z niepożądaną reakcją na kontrast dooponowy, takich jak zapalenie pajęczynówki,
 • krótki czas obrazowania,
 • brak ekspozycji pacjenta na promieniowanie jonizujące.

Jakie patologie kręgosłupa zdiagnozujemy przy wykorzystaniu mielografii MR?

Głównymi patologiami ośrodkowego układu nerwowego i kanału kręgowego diagnozowanymi przy wykorzystaniu mielografii MR są:

 • wady wrodzone kręgosłupa,
 • wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego,
 • przepukliny krążków międzykręgowych,
 • adhezyjne zapalenie pajęczynówki,
 • choroby nowotworowe i guzy rdzenia kręgowego i kanału kregowego oraz ocena stopnia złośliwości procesów nowotworowych,
 • schorzenia zapalne ośrodkowego układu nerwowego: wirusowe, bakteryjne, grzybicze i pasożytnicze,
 • zwężenie zwyrodnieniowe kręgosłupa (stenozy kanału kręgowego);
 • anomalie i wady naczyń ośrodkowego układu nerwowego – tętniaki, kręgowe malformacje naczyniowe,
 • diagnostyka zmian niedokrwiennych mózgu i rdzenia kręgowego,
 • choroby demielinizacyjne, zmiany zwyrodnieniowe i degeneracyjne ośrodkowego układu nerwowego.

Rezonans magnetyczny stopy

Co wykrywa rezonans magnetyczny stopy?

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego jest najbardziej przydatne w diagnostyce uszkodzeń stawów stopy, neuropatii uciskowych w obrębie stopy (zespół kanału stępu, nerwiaka Mortona), urazów tkanek miękkich oraz innych patologii, które nie mogą być dostatecznie ocenione na zdjęciach RTG, podczas badania USG czy tomografii komputerowej.

Ile trwa rezonans magnetyczny?

Ze względu na konieczność wykonania kilkunastu sekwencji danej okolicy ciała badanie rezonansem magnetycznym trwa od 20 do nawet 60 minut. Podczas badania MRI pacjent powinien pozostać w pozycji nieruchomej, co pozwala uniknąć zakłóceń negatywnie wpływających na  jakość obrazu.

Jak wygląda przygotowanie do rezonansu magnetycznego?

Badanie rezonansem magnetycznym nie wymaga specjalnego przygotowania. W przypadku konieczności podania środka kontrastowego należy posiadać wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi, choć w większości pracowni istnieje możliwość oznaczenia jej poziomu testem paskowym w dniu badania. Ubiór pacjenta powinien być wygodny i pozbawiony metalowych elementów jak np. pasek, klamry, guziki czy spinki do włosów. Jeśli wcześniej wykonywano rezonans magnetyczny tej samej okolicy ciała, nalezy przynieść ze sobą wyniki poprzednich badań. 

Czy wykonuje się rezonans magnetyczny w ciąży?

Badanie rezonansem magnetycznym bez kontrastu może być bez przeszkód wykonywane u kobiet w ciąży, ponieważ jest badaniem bezpiecznym zarówno dla matki jak i płodu. Jeśli zachodzi konieczność podania środka kontrastowego, I-wszy trymestr ciąży jest okresem, w którym lepiej wstrzymać się przed badaniem MRI z kontrastem (z wyjątkiem istotnych wskazań zdrowotnych czy życiowych).

Ile kosztuje prywatnie rezonans magnetyczny?

Cena rezonansu zależy od badanej okolicy ciała oraz ewentualnej konieczności podania środka kontrastowego. Koszt badania narządu ruchu w większości prywatnych pracowni rezonansu magnetycznego zawiera się w przedziale 200-800zł.

Cena usługi: 390

Cena: 390 zł

Kontakt

ul. Dworska 1B, 30-314 Kraków
rejestracja@dworska.pl
Pliki Ciasteczka i przetwarzanie danych

Używamy plików cookies zwanych po polsku ciasteczkami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Delta Sport Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Dworska 1b/1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, aby umożliwić Ci kontakt z nami poprzez zadanie pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kliknij aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego.

Jeśli nie zgadzasz się na ich wykorzystanie plików cookies i przetwarzania danych przez nas to opuść tą stronę. Innej możliwości przeglądania jej niestety nie ma.

szpital Dworska